X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5317
Dział: Przedszkole

Owoce sadów. Scenariusz zajęć w grupie 6 - latków

SCENARIUSZ ZAJĘĆ -„Owoce sadów”
Grupa 6-latków

TEMAT OŚRODKA: : Owoce sadów.
TEMAT DNIA: Podsumowanie wiadomości o owocach.
CELE:
•Wymienia nazwy owoców naszych sadów,
•Wymienia nazwy owoców egzotycznych,
•Wymienia nazwy drzew owocowych,
•Zna wartości odżywcze owoców,
•Zna narządy zmysłów,
•Dzieli wyrazy na sylaby,
•Wyodrębnia głoskę słyszana na początku danego wyrazu,
•Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne: kwadrat, koło, prostokąt, trójkąt,
•Porównuje wielkość i liczebność w zbiorach.
•Kontrastuje- większy -mniejszy, więcej- mniej.
•Liczy w zakresie 6,
•Śpiewa poznaną piosenkę.
METODY:
•podająca ( informacyjna)- opis , wyjaśnienie
•aktywizujące – burza mózgów
•praktycznego działanie
FORMY:
•indywidualna - zróżnicowana
•grupowa
•zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
•magnetofon, kaseta
•rysunek jesieni
•listy jesieni
•owoce i liście wycięte z kolorowego papieru
•pytania dla dzieci

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.Powitanie- ISKIERKA
2.Sprawdzenie obecności.
3.Dzieci siedzą na dywanie i przypominają wiadomości z zajęć poprzednich.
4.Następnie nauczyciel tłumaczy dzieciom, czym będą zajmować się na dzisiejszych zajęciach.
5. Nauczyciel przynosi dzieciom list Pani Jesieni skierowany do nich. Odczytuje go.
W liście znajdują się polecenia, które dzieci muszą wykonać, aby stworzyć piękny obrazek jesieni i otrzymać nagrodę.
6.Dzieci uważnie słuchają treści listu i po wytłumaczeniu przez nauczyciela wykonują poszczególne zadania. Zadania wykonują samodzielnie lub w grupach.

7.W pierwszym etapie dzieci losują pytania z koszyczka i próbują na nie odpowiedzieć.
Przekładowe pytania:

1.Wymień owoce naszych sadów.
2.Wymień owoce egzotyczne.
3.Wymień nazwy drzew owocowych rosnących w sadzie.
4.W którym zbiorze jest więcej owoców? Policz ile jest tych owoców.
5.Policz ile owoców jest w koszyku.
6.Porównaj zbiory. Ile jest gruszek? Ile jest wisienek? Których owoców jest mniej?
7.Dlaczego należy jeść owoce?
8.Podziel wyraz „ŚLIWKA” na sylaby.
9.Odgadnij wyraz- O-la, Drze-wo.
10.Za pomocą czego możemy poznać jakąś rzecz np. owoc?
11.Podziel wyraz „KIWI” na sylaby.
12.Podziel wyraz „BANAN” na sylaby.
13.Wymień 2 cechy trójkąta.
14.Zbuduj zbiór czerwonych owoców.
15.Oto zbiór. Jak go nazwiesz?
16.Zbuduj dowolny zbiór owoców i nazwij go.
17.Jaki smak mogą mieć owoce?
18.Jaką głoskę słyszymy na początku wyrazu „OKO”?
19.Jaką głoskę słyszymy na początku wyrazu „APARAT”?

Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymują jabłuszko, lub liść, który przyklejają na obraz jesieni.

8.Po wykonaniu tego zadania nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnej zabawy- „Wiewiórki w dziupli”
9.W drugim etapie nauczyciel dzieli dzieci na małe grupy i rozdaje im puzzle z figurami geometrycznymi. Każda grupa układa puzzle, nazywa figurę i opisuje ją.

Za każde prawidłowo wykonane zadanie dzieci otrzymują jabłuszko, lub liść, który przyklejają na obraz jesieni.

10.Nauczyciel zaprasza dzieci do zabawy ruchowej – „Sałatka owocowa”.
11.Po zabawie nauczyciel zaprasza do wspólnego wykonania piosenki o owocach.

Za poprawne wykonanie piosenki dzieci otrzymują jabłuszko, lub liść, który przyklejają na obraz jesieni.

13.Na zakończenie zajęć nauczyciel prezentuje dzieciom wykonany obraz, podsumowuje zajęcia i nagradza dzieci czerwoną, uśmiechniętą buźką.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.