X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5310

Scenariusz spotkania integracyjnego z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy

Spotkania z rodzicami uczniów w świetlicy maja nieco odmienny charakter od tzw. „wywiadówek” klasowych. Dlatego w swojej pracy wypróbowałam i z powodzeniem stosuję raczej tzw. zajęcia otwarte dla rodziców, coraz częściej proponując im aktywne włączanie się w ich przebieg, nie tylko bierną obserwację. Z informacji zwrotnych wiem, że rodzice
i uczniowie lubią te spotkania i chętnie w nich uczestniczą.

Scenariusz spotkania integracyjnego z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy.

BAWIMY SIĘ I PRACUJEMY WSPÓLNIE

CEL GŁÓWNY:
Bliższe poznanie się uczniów, uczęszczających do świetlicy, ich rodziców i nauczycieli świetlicy,

Cele ogólne:

- budowanie bezpiecznej atmosfery między uczniami, rodzicami i nauczycielami świetlicy,
- inicjowanie dobrych stosunków w relacjach uczeń- rodzic- nauczyciel,
- integracja grupy,
- rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykorzystanie nowej techniki plastycznej,
- współdziałanie w sytuacjach zabawowo – zadaniowych w grupach,
- przestrzeganie podanych zasad,
- zachęcenie do wesołej zabawy,

Metody i formy pracy

zabawy integracyjne,
twórcza ekspresja,
praca w parach, w grupach
taniec integracyjny,
zabawy ruchowe przy muzyce.

Środki dydaktyczne

samoprzylepne kwiatuszki w sześciu kolorach dla każdego uczestnika, magnetofon z nagraniem muzyki skocznej i nastrojowej, mazaki, duże arkusze papieru, owoce i warzywa, przybory kuchenne do rozdrabniania warzyw i owoców ( obieraki), szpilki, kartki w kopertach do losowania, instrukcje wykonania dla każdej z grup, przykład pracy, duże „Buźki”( wesoła, obojętna, smutna), przebrania dla występujących w tańcu uczniów ( maski kurcząt, jastrzębia, mamy kury, )
krzesła ustawione w kręgu

Przebieg zajęć

Przy wejściu rodzice i dzieci otrzymują samoprzylepne naklejki w kształcie kwiatka i wpisują w nie swoje imiona, następnie przyklejają w widocznym miejscu na ubraniu ( rodzic i dziecko dostają kwiaty w tym samym kolorze, powstaną pary).
Rodzice zajmują miejsca na krzesełkach w kręgu.

Uczniowie przygotowani do tańca „Jastrząb i kurki” , prezentują wyuczony taniec. Po nim siadają obok rodzica w kręgu.

I. Powitanie zebranych uczestników zajęć, podanie celu spotkania
II. Przedstawienie pierwszego zadania:
Uczeń i rodzic proszeni są o przedstawienie się wzajemnie.
Zabawę zaczynają nauczycielki świetlicy, przedstawiając wzajemnie siebie i swoje zainteresowania, następnie reszta uczestników.
III. Dobranie się w czwórki ( 2 pary tego samego koloru) i zajęcie miejsc przy odpowiednio oznaczonych stolikach.
IV. Wyjaśnienie zadania do wykonania:
Zaprezentowanie wykonania pracy. Omówienie etapów jej wykonania

Na tablicy na kolorowych planszach wydrukowane zadania do wykonania
1. RODZICE OBIERAJĄ WARZYWA LUB OWOCE, KROJA W CZĄSTKI.
2. DZIECI RYSUJĄ KONTUR POSTACI
3. PRZY UŻYCIU SZPILECZEK PRZYPINAJĄ KAWAŁKI OWOCÓW I WARZYW
DO PLANSZY
4. DORYSOWUJĄ NIEZBĘDNE ELEMENTY.

Każda grupa wykona portret , wykorzystując do tego celu niecodzienne przybory , a mianowicie obieraki do warzyw, którymi mamy będą się posługiwały obierając i krojąc owoce.
Dzieci wykorzystując szpileczki przytwierdzą cząstki owoców do kartonu, umieszczonego na styropianie, tak, aby stworzyć postać jaką podano w instrukcji w kopercie.
W kopertach podana jest nazwa postaci: MAMA, TATO, SYN, CÓRKA, DZIADEK, BABCIA

V. Zaprezentowanie wykonanych prac , stworzenie świetlicowej galerii na holu.
VI. Poczęstunek (przygotowany przez rodziców), podziwianie wytworów wspólnej pracy.
VII. Ocena zajęć
Osoby, którym zajęcia się podobały ustawiają się za „buźką” uśmiechniętą,
Osoby, którym zajęcia się nie podobały obok „buźki” smutnej.
Osoby niezdecydowane obok obojętnej
VIII. Pożegnanie i podziękowanie za pomoc w organizacji zajęć rodzicom i uczniom.
Zaproszenie do indywidualnej rozmowy zainteresowanych zachowaniem i postępami uczniów rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.