X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52263
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Kobiety w podziemiu niepodległościowym - Danuta Siedzikówna "Inka". Konspekt lekcji otwartej

Temat: Kobiety w podziemiu niepodległościowym – Danuta Siedzikówna „Inka”.

Klasa: I r. Technik Dentystyczny , Nauczyciele, Dyrekcja

Miejsce: biblioteka

Czas: 45’

Cel główny lekcji: słuchacz potrafi wymienić kobiety podziemia niepodległościowego i przedstawić postać Danuty Siedzikówny, pseudonim „Inka”.

Cele lekcji:
Słuchacz:
- potrafi wymienić nazwiska i pseudonimy kobiet w podziemiu niepodległościowym,
- zna losy „Inki” – ofiary represji komunistycznej,
- potrafi samodzielnie pracować z materiałem źródłowym,
- kształtuje postawę szacunku wobec prawdy historycznej,
- rozumie rolę kobiet w podziemiu niepodległościowym,
- kształtuje umiejętność formułowania argumentów przemawiających za którymś ze stanowisk w sporze dotyczącym oceny danego zagadnienia historycznego,
- rozwija skróty: PP, KP, UB, SB, PRL, TW, MBP, ZOMO.

Metody i formy pracy:
- elementy wykładu,
- rozmowa kierowana,
- wysuwanie sugestii,
- działanie przykładem osobistym,
- dyskusja,
- bezpośredniej celowości ruchu,
- nagradzanie wychowawcze,
- praca z tekstem źródłowym,
- praca indywidualna i grupowa.

Środki dydaktyczne i materiały:
- tablica,
- marker,
- rzutnik,
- komputer,
- platforma You Tube: animacja do utworu „Jedna chwila” w wykonaniu Kasia Malejonek i Maleo Reggae Rockers z projektu „Panny Wyklęte” przygotowane przez PGE Polska Grupa Energetyczna, W animacji PGE prezentuje sylwetki czterech Kobiet Niezłomnych: Danuty Siedzikówny, pseudonim „Inka”, Emilii Malessy, pseudonim „Marcysia”, Lidii Lwow-Eberle, pseudonim „Lala”, Danuty Janiczak-Szyksznian, pseudonim „Sarenka” ,
- platforma You Tube: IPNtv: krótki film Żołnierze Niezłomni - Danuta Siedzikówna „Inka”,
- biogramy kobiet podziemia niepodległościowego,
- Atlas podziemia niepodległościowego, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka.
- wybrane materiały zgromadzone w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej
- https://edukacja.ipn.gov.pl/

I CZĘŚĆ WSTĘPNA (czynności organizacyjno-porządkowe oraz nastawienie słuchaczy do aktywnego udziału w lekcji)
Zadania: Przywitanie się ze słuchaczami, nauczycielami i dyrekcją.
Sprawdzenie obecności.
Podanie zadań głównych lekcji i zachęcenie słuchaczy do aktywnego udziału w lekcji.
Metody: wysuwanie sugestii, działanie przykładem osobistym.
Uwagi organizacyjno-metodyczne: Przewietrzona biblioteka.

II CZĘŚĆ GŁÓWNA
Zadania:
1.Nauczyciel rozpoczyna główną część lekcji od zapisania na tablicy tematu: Kobiety w podziemiu niepodległościowym – Danuta Siedzikówna „Inka”.
Metody: wykład.
Uwagi organizacyjno-metodyczne: Słuchacze sporządzają notatki,
aktywność wszystkich słuchaczy.
2.Następnie przypomina najważniejsze fakty dotyczące sytuacji politycznej Polski po 1944 r. oraz okoliczności powstania i znaczenie polskiego podziemia niepodległościowego po zakończeniu działań wojennych.
Metody: wykład
Uwagi organizacyjno-metodyczne: Słuchacze sporządzają notatki,
aktywność wszystkich słuchaczy.
3.Nauczyciel rozdaje biogramy oraz przedstawia kobiety w podziemiu niepodległościowym, szczególnie kładzie nacisk na postać Danuty Siedzikówny pseudonim „Inka”.
Metody: wykład.
Uwagi organizacyjno-metodyczne: Słuchacze sporządzają notatki,
aktywność wszystkich słuchaczy.
4.Nauczyciel włącza film prezentujący sylwetki czterech Kobiet Niezłomnych.
Metody: film edukacyjny.
Uwagi organizacyjno-metodyczne: Aktywność wszystkich słuchaczy.
5.Nauczyciel włącza kolejny film, tym razem przestawiający tylko postać „Inki”.
Metody: film edukacyjny.
Uwagi organizacyjno-metodyczne: Aktywność wszystkich słuchaczy.
6.Następnie słuchacze mają za zadanie dokładnie przeczytać dokumenty i przygotować odpowiedzi na załączone do nich pytania:
-W którym roku „Inka” została zaprzysiężona w szeregi AK?
-Jaką rolę pełniła w szeregach AK?
-W którym roku została aresztowana przez UB?
-Co działo się z „Inką” po aresztowaniu?
-Czy można nazwać ja bohaterką?
Metody: dyskusja, praca z tekstem źródłowym.
Uwagi organizacyjno-metodyczne: Słuchacze mają za zadanie dokładnie przeczytać dokumenty i przygotować odpowiedzi na załączone do nich pytania. Nauczyciel zwraca uwagę na aktywność słuchaczy a szczególnie tych nieśmiałych w ustnych odpowiedziach.
7.Słuchacze, nauczyciele i dyrekcja wspólnie dyskutują o roli kobiet w podziemiu niepodległościowym.
Metody: dyskusja, wysuwanie sugestii.
Uwagi organizacyjno-metodyczne: Aktywność wszystkich słuchaczy.
Nauczyciel sprawdza wiedzę słuchaczek i chwali aktywnych słuchaczy a nieśmiałych zachęca do dołączenia do dyskusji.
8.Następnie wszyscy wychodzimy przed budynek szkoły spotykając się ze słuchaczami z innych kierunków. Nauczyciel jeszcze raz przypomina w jakim celu się dziś spotykamy, przeprowadza rozgrzewkę przed biegiem i opisuje trasę biegu.
Metody: Działanie przykładem osobistym, bezpośredniej celowości ruchu, zadaniowa-ścisła.
Uwagi organizacyjno-metodyczne: Nauczyciel łączy lekcję otwartą z upamiętnieniem Żołnierzy Wyklętych podczas biegu „Tropem Wilczym”.
Nauczyciel zwraca uwagę na poprawność wykonywanych ćwiczeń.
9.Nauczyciel przeprowadza bieg „Tropem Wilczym”.
Metody: działanie przykładem osobistym, zadaniowa-ścisła.
Uwagi organizacyjno-metodyczne: Aktywność wszystkich słuchaczy. Słuchacze mogą biec, maszerować.
III CZĘŚĆ KOŃCOWA (podsumowanie wiadomości, czynności organizacyjno-porządkowe)
Po przeprowadzonym biegu nauczyciel przestawia trzech zwycięzców, wręcza im medale i upominki.
Ponadto zachęca do dalszej nauki o naszych bohaterach.
Metody: nagradzanie wychowawcze.
Uwagi organizacyjno-metodyczne:Wspólne zapozowanie do pamiątkowego zdjęcia. Nauczyciel dziękuje słuchaczom, nauczycielom i dyrekcji za wspólne i aktywne spędzenia czasu w Dniu Żołnierzy Wyklętych.
Zachęca do dalszej nauki o naszych bohaterach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.