X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5218
Przesłano:
Dział: Logopedia

Zasady terapii osób jąkających

Kompleksowa terapia jąkania wymaga stosowania określonych zasad postępowania, którymi powinien kierować się logopeda. W ten sposób zostaną w pełni zrealizowane wcześniej założone cele.
Zasady wynikają z zasad dydaktyki i uwzględniają specyfikę pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

ZASADY
1. Zasada możliwie pełnej indywidualizacji pracy
• umożliwia dostosowanie przebiegu zajęć do rodzaju i stopnia zaburzeń występujących u dziecka
• w pełni uwzględnia jego deficyty

2. Zasada stopniowania trudności
• pozwala na oddziaływanie na sferę emocji dziecka w celu przezwyciężenia lęku przed artykulacją
• polega na powolnym, systematycznym przechodzeniu do zadań trudniejszych
• umożliwia, poprzez osiągnięcie sukcesu, zapewnienie dziecku pozytywnych wzmocnień i motywuje do dalszej pracy
• stawiane zadania muszą zapewnić dziecku poczucie sukcesu

3. Zasada stopniowego przechodzenia od ćwiczeń łatwiejszych do trudniejszych
• pozwala na sprawdzenie opanowanego zakresu terapii i przechodzenie do ćwiczeń bardziej złożonych
• zasada jest ściśle związana z zasadą stopniowania trudności
• według tej zasady dziecko otrzymuje nowe zadanie wówczas, gdy opanowało wykonanie zadania poprzedzającego i utrwaliło umiejętności niezbędne do podjęcia nowych zadań

4. Zasada aktywnego i świadomego udziału ucznia w procesie terapeutycznym
• mobilizuje do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych, atrakcyjnych form ćwiczeń
• zapewnia pomoc terapeuty przy ich wykonywaniu

5. Zasada bezwzględnej akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem
• w ramach tej zasady mierzą się następujące zasady szczegółowego postępowania terapeutycznego
 zasada właściwego sterowania wzmocnieniami i rozwijania pozytywnej motywacji
 zasada pełnej opieki i współpracy z najbliższym otoczeniem
 zasada regulowania intensywności (liczba ćwiczeń i zabiegów) – wyznacznikiem jest wydolność dziecka
 zasada przechodzenia od ćwiczeń funkcji do kształtowania umiejętności

6. Zasada dostosowania czasu trwania ćwiczenia do wydolności ucznia
• u uczniów z niepełnosprawnością ćwiczenia trwające zbyt długo wywołują zmęczenie i efekt niechęci i obojętności
• stosowanie tej zasady zapobiega niekorzystnym następstwom

7. Zasada nawiązania więzi emocjonalnej między terapeutą a dzieckiem
• Nawiązanie właściwego kontaktu warunkuje powodzenie terapii
8. Zasada systematyczności

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.