X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 52141
Przesłano:
Dział: Internat

Żeglarstwo jako forma integracji wychowanków pełnosprawnych i niepełnosprawnymi oraz forma spędzania przez nich czasu wolnego

Żeglarstwo jest wspaniałą „Szkołą życia”, ale również forma aktywności sportowej, rekreacyjnej, rozwoju zainteresowań, sposobem na ciekawe życie, może stać się pasją, którą warto przekazać wychowankom w tym także niepełnosprawnym.
Podczas wielu działań w gronie przyjaciół można przeżyć wspaniałą przygodę. Żeglarstwo przyczynia się do kreowania postaw , jeśli również jest szkoła charakteru, sposobem na poznanie świata , pozwala urzeczywistnić marzenia i fantazje każdego miłośnika przygody. Żeglarstwo , pojmowane jako sposób spędzania czasu wolnego i kształtowania charakteru człowieka, jest doskonałym środkiem wychowawczym.
Tryb oraz warunki życia człowieka we współczesnym świecie, postęp techniczny, rozwijanie się nowych gałęzi przemysłu i motoryzacji są przyczyna stałego zwiększania się liczby osób niepełnosprawnych. W całej Polsce liczba ta tak jak podają niektóre źródła stanowi 16% ogółu ludności. Niestety mimo tego, że ta liczba się powiększą przez coraz to nowsze choroby czy wypadki. Osoby niepełnosprawne są odtrącone przez co mają poczucie niższości, niedowartościowania. Między innymi właśnie to jest głównym celem propagowania żeglarstwa u osób niepełnosprawnych, aby dążyć do pełnej integracji społeczeństwa jak i wychowanków. Uczestnictwo w żeglarstwie przez młodzież pełnosprawną oraz niepełnosprawna pozwala na pokonanie słabości własnego organizmu, sprawdzenie możliwości w różnych warunkach, oraz dążenie do nowych ambitnych planów.
Pojęcie czasu wolnego jest bardzo szerokie i interesuje się nim wiele nauk. Z wszystkich definicji jakie są w literaturze wynika, że jest to czas który pozostał po wykonaniu obowiązkowych czynności związanych z codziennym życiem takich jak np.: praca, nauka. Tak więc czas wolny jest okresem dnia, który spędzamy według własnego uznania. Możemy go przeznaczyć na wypoczynek, zainteresowania, rozrywkę.
Definicja potoczna czasu wolnego :„Czas wolny jest to czas bez obowiązków, przeznaczony na zajęcia dowolne” - Jan Pięta „ Pedagogika czasu wolnego” Warszawa 2004 str. 11
Czas wolny spełnia wiele funkcji , głównymi są poprawa sił fizycznych i psychicznych. Dzięki spełnieniu tych funkcji czas wolny ma ogromny wpływ na utrzymywanie równowagi w organizmie człowieka. W literaturze wyróżniamy dwa rodzaje spędzania czasu czynny i bierny. Wypoczynek czynny- czas który spędzamy aktywnie np. żeglarstwo. Wypoczynek bierny – czas który spędzamy bezczynnie np. leżenie.
Można stwierdzić, że czas wolny pełni następujące funkcję „E . Wnuk- Lipiński zalicza:
-funkcje edukacyjne -poszerzanie własnej wiedzy, dokształcanie się , a więc czynności związane z zaspokajaniem potrzeb poznawczych, wiedzy i nowych doświadczeń również dla osób niepełnosprawnych,
- funkcję wychowawcze- przyswajanie sobie lub wpajanie komuś określonych norm światopoglądowych , ma to ogromny wpływ na zachowanie ludzi młodych,
- funkcje integracyjne- spajające grupy rówieśnicze, towarzyskie, zaspokajające potrzeby przynależności, w przypadku nastolatków czy osób niepełnosprawnych również uznania i akceptacji przez innych.
- funkcje rekreacyjne- obejmujące czynności pozwalające na odpoczynek psychiczny ,
-funkcje kulturalne – tworzenie, przyswajanie wartości kulturowych,
- funkcje kompensacyjne- wyrównanie niezaspokojonych potrzeb co jest istotne u osób niepełnosprawnych.”
Żeglarstwo oprócz wrażeń sportowych to wyśmienita forma rekreacji i wypoczynku. Pływanie pośród lśniących wód i kontakt z otaczającą przyrodą ma duży wpływ na zdrowie i samopoczucie każdej osoby, która żegluje. To również wspaniałe oderwanie się od otaczającej cywilizacji, a przede wszystkich oderwanie od zgiełku i pośpiechu miasta. Przy małym wietrze i słonecznie pogodzie można czerpać pełną radość z relaksu i kontaktu z otaczającą przyrodą z dala od brudnego miasta. Przy małym wietrze i słonecznej pogodzie można czerpać pełną radość z relaksu i kontaktu z otaczającą przyrodą z dala od brudnego miasta , problemów życia codziennego .
Często osoby niepełnosprawne , które utraciły swoja pełnosprawność podczas wypadku tracą wiarę w to, że są coś jeszcze warci, że życie ma jakiś sens, często się załamują i właśnie branie czynnego udziału w żeglarstwie może nie tylko fizycznie usprawnić organizm, ale i również podnieść poczucie własnej wartości, udowodnienie sobie ,że tak naprawdę „Jeśli chce to mogę jest bardzo istotne i pomaga wrócić do ,normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
Delikatnie wprowadzając tematykę żeglarską do bursy, zauważyłam zainteresowanie tematem młodych ludzi oraz ich chęcią udziału w zajęciach. Prawie wszystkie państwowe ale i prywatne większe uczelnie maja koła, kluby zainteresowań w tym żeglarskie. Wychowankowie chcieli chociaż troszkę poznać tematykę żeglarską , aby mieć już pewną wiedzę wybierając się np. . na pierwszy wyjazd integracyjny podczas studiów czy chęć zrobienia patentu żeglarza jachtowego. Podczas mojej pracy w bursie poznałam kilkoro wychowanek , które uczestniczą w żeglarskiej przychodzie np. w Szkole pod żaglami czy były na harcerskim obozie wodnym. W placówce poznałam również osoby niepełnosprawne ruchowo, które również zainteresowały się tą formą spędzania czasu wolnego i aktywnie uczestniczyły w zajęciach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.