X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5202
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dojrzałość szkolna

Dziecko 6-letnie kończące edukację przedszkolną, powinno osiągnąć taki poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego, który pozwoli mu podjąć obowiązki szkolne. Taki poziom rozwoju określamy mianem dojrzałości szkolnej.

Obecnie dojrzałość szkolną definiuje się jako wynik interakcji między:
Dzieckiem, które może pójść do szkoły
Świadomym środowiskiem rodzinnym
Skutecznym oddziaływaniem przedszkolnym

Główne kryterium dojrzałości szkolnej obejmuje:
Rozwój fizyczny, czyli ogólną sprawność organizmu dziecka
Rozwój procesów poznawczych (postrzeganie, pamięć, mowa, myślenie) koniecznych do osiągnięcia wymaganej gotowości do nauki czytania i pisania
Dojrzałość społeczną i emocjonalną

Dojrzałość szkolna to także:
Gotowość do nauki czytania
Gotowość do nauki pisania

Przygotowanie dziecka do czytania obejmuje:
Sferę procesów psychomotorycznych (sprawność analizatorów wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego oraz sprawność manualną)
Sferę procesów poznawczych (myślenie, zasób pojęciowy i słownikowy dziecka)
Sferę procesów emocjonalno-motywacyjnych (nastawienie dziecka wobec konieczności pokonywania trudności).

Dojrzałość dziecka można zbadać, posługując się kilkoma prostymi pytaniami, które pozwolą ustalić czy dziecko:
- zna:
Swoje imię i nazwisko i adres zamieszkania (dane rodzinne)
Nazwy zwierząt domowych
Nazwę pór roku, dni tygodnia
- potrafi:
Powiedzieć jak brzmi ostatnia i pierwsza głoska w prostych wyrazach ( woda, rower, lody)
Powtórzyć dłuższe słowa np.. hipopotam, kaloryfer
- rozpoznaje przewidziane programem litery alfabetu
- pod koniec zerówki umie przeczytać prosty, nowy tekst (np.. To jest dom. Ola ma psa)
- widząc wzór, potrafi go odwzorować, umie narysować znaki podobne do liter
- jest w stanie narysować postać człowieka, zaznaczając głowę, tyłów, ręce, palce i inne szczegóły
- kolorując obrazki nie wychodzi poza ich kontur

Będziesz uczniem-przygotuj się! Rola domu i przedszkola.

Przedszkole przygotowuje dziecko do pełnienia roli ucznia m.in.. poprzez:
- motywowanie do uczenia się i wysiłku intelektualnego
- zainteresowania treściami nauczania
- kształtowanie umiejętności przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości
- kształtowanie umiejętności koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości
- kształtowanie radzenia sobie z trudnościami (aby dziecko nie zniechęcało się, gdy coś mu się nie uda, by spontanicznie podejmowało kolejne próby radzenia sobie z zadaniem)
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, podporządkowania się poleceniom, normom.

Rolą rodziców w przygotowaniu dziecka do szkoły jest:
- dbałość o zdrowie fizyczne dziecka poprzez kontrole lekarskie, stosowanie się do wskazań i stworzenie odpowiednich warunków bytowych
- kształtowanie prawidłowej wymowy i rozwijanie słownictwa poprzez częste rozmowy, czytanie, opowiadanie, zadawanie pytań
- rozwijanie logicznego myślenia i zapamiętywania poprzez zachęcanie dziecka do obserwacji, rozmowy na określony temat, wyciągania wniosków, interpretowania zjawisk
- wyrabianie umiejętności słuchania, koncentracji, uwagi i konsekwentnego doprowadzania pracy do końca
- wyrabianie umiejętności spostrzegania istotnych szczegółów, analizowania, syntetyzowania np.. poprzez gry i zabawy dydaktyczne, historyjki, układanki
- dbałość o prawidłowy rozwój ruchowy dziecka- ćwiczenia sprawności rąk poprzez rysowanie, kalkowanie, zamalowywanie, wycinanie według wzoru, lepienie z plasteliny itp..
- nauczenie szanowania przyborów szkolnych, książek, zeszytów
- wyrabianie umiejętności współżycia w grupie poprzez zapewnienie kontaktów z rówieśnikami
- stworzenie odpowiednich warunków do odrabiania lekcji ( zapewnienie odpowiedniego miejsca, spokoju, uregulowanego trybu życia).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.