X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 5165
Przesłano:

Konspekt zajęć korekcyjno - kompensacyjnych w klasie II

Czas trwania: 45 minut

TEMAT: Ćwiczenia w budowaniu i zapisywaniu wyrazów wielosylabowych o sylabach otwartych.

CELE GŁÓWNE:
- Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej;
- Rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo –ruchowej;
- Kształcenie samodzielności w działaniu.

METODY: metoda sylabowa wg B. Zakrzewskiej, metoda 18 struktur wyrazowych wg E. Kujawy i M. Kurzyny, zabawy dydaktyczne,metoda ćwiczeń praktycznych.

FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Dobieranka obrazkowa
Dzieci losują kartoniki z obrazkami odwrócone obrazkiem do dołu. Znalezione pary zachowują. Każdą nazwę głoskują i dzielą na sylaby. Wygrywa osoba, która ma najwięcej par.
obrazki: malina, sałata, cebule,waliza, zegary, buraki,patyki, nożyce, balony

2.Suwaki sylabowe
Odczytywanie i zapisywanie wyrazów z sylab ( metoda 18 struktur).

3.Rozsypanka sylabowa
Dzieci otrzymują ilustracje i kartoniki z sylabami. Układają z sylab podpisy do ilustracji i naklejają w zeszytach.
4.Zapisywanie wyrazów
Obok naklejonych sylab uczniowie zapisują wyrazy w całości.

5.Odczytywanie zdań
Każde dziecko otrzymuje do odczytania zdania, w których użyto poznanych wyrazów – z zaznaczeniem sylab kolorami. Każdy kolejno czyta po jednym zdaniu. Ćwiczenie jest powtarzane kilkakrotnie.

6.Pisanie zdań
Dzieci zapisują ze słuchu czytane poprzednio zdania w zeszycie – po zakryciu tekstów.

7.Wyrazowe „Bingo” (utrwalenie umiejętności)
Każde dziecko otrzymuje planszę z wyrazami. Nauczyciel podaje wyraz, a dzieci go odszukują na swoich planszach i zamalowują. Wygrywa osoba, która zamaluje rząd lub kolumnę trzech wyrazów
(nauczyciel podaje wyrazy w kolejności: patyki, nożyce, zegary, waliza, cebule, sałata).

Opracowała: Małgorzata Ciupińska
PSP w Jedlnie

ZAŁĄCZNIKI:
1. Rozsypanka sylabowa
ma li na sa ła ta ce bu le
wa li za ze ga ry bu ra ki
pa ty ki no ży ce ba lo ny

2. Suwaki sylabowe
pa ki
mo ty ka
fa ga

sa ta
ko ła cze
pa ce

ma na
wa li za
Ce na

bu ki
ży ra fa
ko le

3. Tekst do czytania

Ta sałata jest zielona.
Maja nosi patyki i gałęzie.
Jola lubi maliny.
Na polu widzimy buraki.
Ten pan kupuje kolorowe balony.
Monika pokroiła małe cebule.
Pakujemy walizy na wakacje.
Te zegary są dokładne.
Na szafie leżały duże nożyce.


4. Plansze do „Bingo”wyrazowego

sałata buraki nożyce
zegary balony cebule
waliza patyki malina

balony waliza zegary
cebule patyki buraki
malina sałata nożyce

sałata patyki waliza
cebule buraki balony
malina zegary nożyce

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.