X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5141
Dział: Gimnazjum

Liczba ludności świata - konspekt lekcji geografii w klasie 2 liceum

Cele lekcji:
A) Zapamiętanie wiadomości
 uczeń zna liczbę ludności na świecie
 uczeń wymienia państwa o największej licznie ludności
 uczeń zna metody badań demograficznych
 uczeń wymienia podstawowe wskaźniki demograficzne
 uczeń podaje składniki przyrostu rzeczywistego
B) Zrozumienie wiadomości
 uczeń opisuje zmiany liczby ludności w dziejach świata
 uczeń charakteryzuje dynamikę zmian liczny ludności
C) Umiejętności
 uczeń analizuje etapy rozwoju demograficznego społeczeństw
 uczeń ocenia sytuację demograficzną świata
 uczeń na podstawie danych statystycznych prognozuję zmiany zaludnienia na świecie

Metody pracy: praca z mapą, rocznikiem statystycznym, podręcznikiem, pogadanka, wykład
Środki dydaktyczne: atlas geograficzny – mapa „ Liczba ludności świata”, rocznik statystyczny, podręcznik

Forma pracy: grupowa

Przebieg lekcji

1. Przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności. Podanie tematu i celów lekcji.
2. Wprowadzenie uczniów w temat nowej lekcji w formie wykładu podając liczbę ludności zamieszkujących ziemie oraz opisując jak liczba ludności świata zmieniała się na przestrzeni dziejów. Podanie najważniejszych przyczyn i skutków gwałtownego wzrostu liczby ludności na świecie.
3. Omówienie najważniejszych sposobów zbierania informacji na temat liczby ludności – spis powszechny.
4. Podanie i omówienie najważniejszych wskaźników demograficznych: przyrost naturalny, współczynnik urodzeń, współczynnik zgonów.
5. Praca uczniów z grupach. Analiza na podstawie wykresu zamieszczonego w podręczniku faz rozwoju demograficznego społeczeństw.
6. Omówienie wyników. Określenie przyczyn i skutków zróżnicowania wskaźników demograficznych w poszczególnych fazach.
7. Pogadanka na temat współczesnej sytuacji demograficznej świata. Stabilizacja liczby ludności na kontynencie europejski, zahamowanie eksplozji demograficznej w Afryce i Azji. Problem starzenia się społeczeństw.
8. Prognozy demograficzne. Przestawienie poglądów na temat zmian zaludnienia na świecie.
9. Podsumowanie najważniejszych informacji z lekcji.
10. Praca domowa. Wpływ rozwoju liczby ludności na poziom opieki medycznej.

Podpis stażysty ..................................... Podpis opiekuna stażu .....................................
Sosnowiec, dnia ........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.