X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 513
Przesłano:

Święto Niepodległości - scenariusz imprezy w gimnazjum specjalnym

Wysłuchanie I zwrotki i refrenu pieśni „ My pierwsza brygada”

I narrator: DLACZEGO DZIEŃ 11 LISTOPADA UZNANO ZA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Wysłuchanie II zwrotki i refrenu pieśni „ My pierwsza brygada”

I narrator:
Dzień 11 listopada jest polskim świętem narodowym. Już w okresie międzywojennym w dniu tym odbywały się połączone uroczystości państwowe i kościelne. Obecnie od 1989 roku dzień ten jest także ustawowo dniem wolnym od pracy.

I narrator:
11 listopada to symboliczna data – święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Po 123 latach niewoli, rozbiorów, obcego panowania, w końcu 1918 roku odradzało się państwo polskie.

Recytator: Do Ciebie Panie w dziejowej godzinie
Głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie.
Wróć nam o Boże! Ojczyznę kochaną.
W troje rozdartą i w morzu skąpaną.

Sto lat niewoli znieśliśmy w pokorze.
Wyzuci z ziemi, pogardą karmieni.
Twa sprawiedliwość wszystko zwrócić może,
Twoja opatrzność złe w dobre przemieni.

Recytator: Wojna się sroży, lud polski znękany:
Biedny i głodny – kiedy koniec pyta?
Kiedy opadną gniotące kajdany?
Kiedy nam przyszłość jaśniejsza zaświta !

Daj nam wytrwałość, wspomóż nasze siły,
Niech jedność, zgoda stale wśród nas gości,
Daj, by się nasze pragnienia spełniły,
Ty sam rządź nami – Boże z wysokości!

Niech nasza Polska wśród narodów stanie
Dzielna i mądra, jednością złączona,
O to Cię prosim z głębi duszy Panie
Ojcowskie ku nam wyciągnij ramiona!

I narrator:
Nie sposób jednak określić jednoznacznie, którego dnia państwo to zaistniało ostatecznie. Tworzyło się bowiem powoli.

II narrator:
Najpierw tworzono lokalne ośrodki władzy. Potem powstał rząd centralny. Odbywały się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Wydano tzw. Małą Konstytucję, która regulowała podstawowe zasady ustrojowe państwa. Jednocześnie Polacy rozbrajali zaborców, walczyli w powstaniu w Wielkopolsce, w trzech powstaniach śląskich i w tzw. „wojnie bolszewickiej”, głosowali za przynależnością do Polski Górnego Śląska , Warmii, Mazur i Powiela. Dopiero w 1922 roku ostatecznie ukształtowały się granice II Rzeczypospolitej. Również w tym roku odbyły się pierwsze wybory prezydenckie według konstytucji marcowej.

III narrator:
II Rzeczypospolita odradzała się dzięki sprzyjającej sytuacji międzynarodowej ale przede wszystkim dzięki ogromnemu poświęceniu narodu polskiego, który walczył o niepodległość w powstaniach narodowych jak: Insurekcja Kościuszkowska, powstanie listopadowe, krakowskie i styczniowe. Współuczestniczył on też w walkach innych narodów o wolność.

Wysłuchanie piosenki „ Niechaj Polska zna”

Recytator: Serca nam biją, łzy radością płyną,
Polska powstaje z wiekowej niewoli
Lud zjednoczy tę matkę jedyną
Wita i upaść więcej nie pozwoli.

Będziemy działać, walczyć i pracować
Jak wierne syny, jak dzieci rodzone,
By po wiek wieków cześć Polski zachować,
By nie wydarło, co dziś połączone.

Więc, kto dla Polski krew i życie daje
Cześć mu i sława, niech w narodzie słynie
W zwartym szeregu do obrony staje
Tego niech imię nigdy nie zaginie.

Polski żołnierzu, polski bohaterze,
Znasz twą powinność, twoje powołanie,
Twój sztandar czysty, bo wiernie i szczerze
Trwasz w obowiązku przy twoim hetmanie.

Zgoda i jedność w szeregach panuje
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
Ot! To mi wojsko, co swój Honor czuje,
Polski żołnierzu nie ma ci równego!

IV Narrator:
W czasie trwania I wojny światowej Polacy wykorzystując konflikt państw zaborczych aktywnie tworzyli polskie jednostki zbrojne, które, każda na swój sposób, walczyły o Polskę. Także w dziedzinie dyplomacji, nauki i kultury Polacy dobrym przykładem przypominali światu imię swej Ojczyzny. Krwią i pracą zasłużyli sobie na odzyskanie niepodległości.

V Narrator:
Dzień 11 listopada 1918 roku to jeden z wielu dni w procesie tworzenia niepodległego państwa polskiego. Z uwagi na symbolikę jest jednak wyjątkowy.

VI Narrator:
11 listopada 1918 roku rozbrojono niemiecki garnizon w Warszawie co stanowiło symbol uwolnienia Polski od znienawidzonej okupacji. W tym dniu w Kąpień pod Paryżem zostało podpisane zawieszenie broni między Niemcami a mocarstwami zachodnimi – symbol zakończenia I wojny światowej. Jednocześnie w dniu tym Rada Regencyjna przekazała J. Piłsudskiemu – symbolowi polskiego bojownika o niepodległość – dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną.
Zakładając, że w długim procesie tworzenia niepodległego państw polskiego każda data może mieć tylko znaczenie symboliczne – dzień 11 listopada w pełni może być uznany za symbol – Święta Niepodległości.

„Pieśń strzelców” – fragment, wyciszenie i w tle...

Recytator: Leć orle biały nad polską ziemię
Chroń twemi skrzydłami prastare plemię
I ponad szare Giewontu skały
I ponad Bałtyk leć orle biały.

Leć orle biały nad bujne łany
Które uprawia nasz lud kochany
Leć ponad Wisłę, leć ponad Wartę
Skrzydła twe białe trzymaj rozwarte.

Szarpały ciebie trzy orły czarne,
Chciały cię wtrącić w groby cmentarne.
Potęgi wrogów dziś się rozchwiały,
Ale ty żyjesz, nasz orle biały.

Dzisiaj zniknęły wrogie nam trony,
Powiewa sztandar biało- czerwony.
Powiewa sztandar ten pełen chwały
W polu czerwonym nasz orzeł biały.

Ciąg dalszy „ Pieśń Strzelców”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.