X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5096
Przesłano:
Dział: Internat

Scenariusz zajęć dotyczących znajomości topografii miasta dla młodzieży mieszkającej w internacie

Szkolnictwo specjalne

Temat : Wychodzę poza teren Ośrodka - wprowadzenie do cyklu
zajęć dotyczącego znajomości topografii miasta - zajęcia grupowe

Cele :
1. Wiedza :
- wychowanek zna zasady samodzielnego opuszczania terenu Ośrodka
zawarte w regulaminie;
- wychowanek zna zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się
poza terenem Ośrodka;
- wychowanek zna ogólne informacje dotyczące miejskiej sieci
komunikacji tramwajowej;
2. Umiejętności :
- wychowanek umie wyrażać własne opinie;
- wychowanek umie współpracować w grupie;
3. Postawy :
- wychowanek bierze aktywny udział w zajęciach;
4. Rewalidacja :
- zaspokajanie potrzeb nowych doświadczeń;
- podnoszenie własnej samooceny;
- fortioryzacja własnej aktywności;

Metody :
- wpływy osobistego;
- wpływu sytuacyjnego;
- podająca - pogadanka;

Formy pracy:
1. Organizacyjne :
- grupowa
2. Przedmiotowe :
- zabawowo - rozrywkowa;
- poznawcza;

Zasady prowadzenia zajęć :
- zasada wiązania teorii z praktyką;
- zasada stopniowania trudności;
- zasada indywidualizacji;
- zasada trwałości wiedzy i umiejętności;

Środki dydaktyczne: regulamin Ośrodka

Przebieg zajęć :

Część wstępna :
1. Wprowadzenie do zajęć :
a. Pogadanka - wychowawca prezentuje podstawowe założenia zajęć,
nawiązuje dialog z wychowankami w celu stworzenia pozytywnej
atmosfery do dalszej pracy, wychowankowie włączają się do pracy;
Umiejętności kluczowe
- wychowanek zna temat i cel zajęć;
- wychowanek zna plan i formę pracy w trakcie zajęć;
- wychowanek czuje się swobodnie, w sposób nieskrępowany
wypowiada swoje opinie;

Część główna :
1. Praca w grupach :
a. "Wychodzę samodzielnie poza teren Ośrodka" - zabawa grupowa dotycząca przepisów regulaminu Ośrodka - wychowawca zadaje pytania dotyczące przepisów zawartych w regulaminie Ośrodka, wychowankowie ( w zespołach "sypialnianych") ustalają odpowiedź, wytypowany wychowanek prezentuje odpowiedź na zadane pytanie;
Umiejętności kluczowe
- wychowanek zna przepisy regulaminu Ośrodka dotyczące samodzielnych wyjść poza teren;
- wychowanek potrafi pracować w grupie;
- wychowanek czuje się swobodnie, w sposób nieskrępowany wypowiada swoje opinie;

b. "Poruszam się po ulicy" - zabawa grupowa dotycząca bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środowisku miejskim
- wychowawca zadaje pytania dotyczące zachowania się w określonych sytuacjach w środowisku miejskim, wychowankowie ( w zespołach "sypialnianych") ustalają odpowiedź, wytypowany wychowanek prezentuje odpowiedź na zadane pytanie;
Umiejętności kluczowe
- wychowanek zna zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w środowisku miejskim;
- wychowanek potrafi pracować w grupie;
- wychowanek czuje się swobodnie, w sposób nieskrępowany wypowiada swoje opinie;

c. "Korzystam z miejskiej komunikacji tramwajowej " - zabawa grupowa dotycząca topografii miasta - wychowawca zadaje pytania dotyczące miejskiej sieci komunikacji tramwajowej, wychowankowie ( w zespołacyh "sypialnianych") ustalają odpowiedź, wytypowany wychowanek prezentuje odpowiedź na zadane pytanie;
Umiejętności kluczowe
- wychowanek zna podstawowe informacje dotyczące miejskiej sieci komunikacji tramwajowej;
- wychowanek potrafi pracować w grupie;
- wychowanek czuje się swobodnie, w sposób nieskrępowany wypowiada swoje opinie;

Część końcowa :
1. Podsumowanie zajęć :
a. "Wyłonienie zwycięzcy" - pogadanka - wychowawca w sposób zwięzły omawia przebieg zajęć, podsumowuje pracę zespołów wskazując ten który wykazał większe zaangażowanie w prowadzone zajęcia, wychowankowie ustosunkowują się do oceny wychowawcy;
Umiejętności kluczowe
- wychowanek czuje się swobodnie, w sposób nieskrępowany wypowiada swoje opinie;

2. Ewaluacja :
a. "Zapamiętałem z zajęć że... i chciałbym powiedzieć o zajęciach..."
- wychowankowie wypowiadają się na temat zdobytych w trakcie zajęć informacji, oraz wypowiadają komentarze dotyczące zajęć;
Umiejętności kluczowe
- wychowanek czuje się swobodnie, w sposób nieskrępowany wypowiada swoje opinie;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.