X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5062
Przesłano:

W gabinecie lekarskim - konspekt zajęć szkolnych dla klasy III szkoły specjalnej

CELE OGÓLNE:
Wdrażanie:
- do prawidłowego formułowania zdań w wypowiedzi,
- do uważnego słuchania i dyscypliny podczas zajęć.

Kształtowanie umiejętności:
- prawidłowego stosowania pojęć czasowych,
- przepisywania tekstu drukowanego,
- rozpoznawania rzeczowników w tekście,
- wykonywania działań arytmetycznych na cyfrach
rzymskich
Doskonalenie:
- umiejętności tworzenia odpowiedzi do pytań,
- umiejętności kojarzenia faktów i logicznego
myślenia.
Kształtowanie postawy:
- zachowania porządku w miejscu pracy,
- aktywnego udziału w zajęciach.

CELE OPERACYJNE:
W zakresie wiadomości.
Uczeń:
- zna nazwę dnia dzisiejszego, jutrzejszego i
wczorajszego, oraz nazwę aktualnej pory roku,
- wie na czym polega praca pielęgniarki i lekarza,
- wie co to jest rzeczownik.

W zakresie umiejętności.
Uczeń:
- nazywa narzędzia potrzebne do pracy lekarza i
pielęgniarki,
- uzupełnia luki w zadaniach,
- prawidłowo przepisuje tekst drukowany,
- układa odpowiedzi to postawionych pytań,
- wyszukuje rzeczowniki w tekście,
- wykonuje samodzielnie działania arytmetyczne na
cyfrach rzymskich

METODY PRACY: słowna, oglądowa, czynna.

FORMY PRACY: Indywidualna i zbiorowa.
Środki aktywizujące ucznia: ilustracja ukazująca narzędzia pracy lekarza i pielęgniarki, podręcznik, karta ćwiczeń, .tablica z wyjaśnieniem pojęcia rzeczownik, karty pracy z przykładami matematycznymi, kartony, farby.

~PRZEBIEG ZAJĘĆ~~

1. Zajęcia wstępne: Powitanie, sprawdzenie listy obecności, przeliczanie osób obecnych i nieobecnych w klasie, ustalenie daty poprzez określenie nazwy dnia dzisiejszego, , wczorajszego, przedwczorajszego, jutrzejszego oraz dnia który będzie pojutrze, zaznaczenie daty na tablicy magnetycznej oraz zapis daty w zeszytach. Obserwacja i omówienie zmian pogodowych, rysunek pogody w zeszycie. Zabawa ruchowa „Ciepło – Zimno”

2. Praca poznawcza: Rozmowa kierowana na temat pracy lekarza i pielęgniarki. Omówienie ilustracji z podręcznika. Naszywanie narzędzi pracy lekarza i pielęgniarki przedstawionych na ilustracjach. Uważne słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Układanie odpowiedzi do pytań związanych z wysłuchanym tekstem. Przepisywanie czytanki do zeszytu. Wprowadzenie pojęcia „ rzeczownik” – jako nazwa osób. Wyszukiwanie w tekście rzeczowników. Układanie ich według alfabetu. Uzupełnianie luk w zdaniach podanymi wyrazami. Wykonywanie prostych działań arytmetycznych na cyfrach rzymskich.

3. Ekspresja: „Praca lekarza”- rysunek wykonany farbami.

4. Zajęcia końcowe: Utrwalenie wiadomości z ośrodka pracy, ćwiczenia ruchowe z użyciem piłki, pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.