X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50612
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Koduj ze mną - zabawy dydaktyczne z elementami kodowania w przedszkolu

Cele poznawcze:
- zapoznanie z piktogramem oznaczającym różne natężenie dźwięku;

Cele kształcące:
- rozwijanie umiejętności określania liczebności zbiorów;
- doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby oraz określania ich liczby;
- rozwijanie umiejętności odczytywania symboli znajdujących się w otoczeniu;
- rozwijanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej oraz postępowania zgodnie z jej wskazaniami;
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;
- rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na określony znak;
- rozwijanie logicznego myślenia;
- rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami;
- rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dziecku;
- rozwijanie umiejętności posługiwania się pojęciami przestrzennymi;

Cele wychowawcze:
- wdrażanie do przestrzegania zasad ustalonych podczas wspólnych aktywności;
- integracja grupy;
- wdrażanie do czekania na swoją kolej.

Formy pracy:
- zbiorowa, zespołowa, indywidualna.

Metody pracy:
- czynne,
- oglądowe,
- słowne.

Pomoce dydaktyczne: dar 1, 7, piosenka „Wszyscy są, witam was”, karty z ilustracjami i piktogramem, numery od 2 do 4, kartoniki z oznaczeniami liczb, instrument muzyczne: tamburyno, bębenki, marakasy, trójkąty, obrazki instrumentów muzycznych z nutkami, piosenka „Maszeruje wiosna”, emblematy z instrumentami muzycznymi, ilustracje z instrukcją czynności, wizerunki przedstawiające poszczególne ścianki kostki do gry, kostka do gry, woreczki materiałowe z różnym wypełnieniem, kolorowe kształty z papieru, klej, kolorowe kubeczki i ilustracji wykonanych z nich konstrukcji, plastykowe kubki zielone i czerwone dla każdego dziecka, kartka czerwona i zielona.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie.
Dzieci ustawione w kole śpiewają oraz ilustrują ruchem piosenkę „Wszyscy są, witam was”.

2. „Sylaby głośne i ciche” – zabawa dydaktyczna.
Dzieci siedzą w kole, każdy w dalszym ciągu trzyma piłeczkę z daru 1. Nauczycielka pokazuje kolejno ilustracje przedstawiające zwierzęta lub przedmioty, w dolnym rogu każdej kartki jest piktogram przedstawiający symbol głośnika prezentujący różne natężenie głosu. Zadaniem dzieci jest określenie, co znajduje się na obrazku oraz podzielenie nazwy na sylaby w sposób, jaki dyktuje piktogram (cicho, bardzo głośno). Następnie dziecko określa liczbę sylab i umieszcza piłeczkę pod właściwym numerem. Na koniec dzieci określają, który zbiór (ich zdaniem) jest najbardziej liczny, a który najmniej, po czym przeliczają ich zawartość, sprawdzając swoje odpowiedzi.
Pomocnik zbiera pomoce dydaktyczne (plan daltoński).

3. „Orkiestra” – zabawa ruchowo – dydaktyczna.
Dzieci zostały podzielone na 4 grupy. Każda z nich otrzymuje inny instrument muzyczny. Dzieci maszerują swobodnie po sali w rytmie muzyki. Na przerwę w muzyce nauczycielka prezentuje dzieciom kartkę zawierającą:
- wizerunek instrumentu muzycznego,
- różna ilość nut (w dolnej części kartki).
Poszczególne zespoły grają na swoich instrumentach, jeśli nauczycielka prezentuje na kartce ich instrument oraz muszą uderzyć w niego tyle razy, ile jest nutek na kartce, np. jeśli na kartce jest trójką i na dole 3 nuty – w swoje instrumenty 3 razy uderza zespół, który ma trójkąty.

4. „Ręka, noga” – zabawa dydaktyczno – ruchowa.
Na tablicy umieszczonych jest 6 wizerunków przedstawiających ściany kostki do gry. Przy każdym z nich znajduję się instrukcja ruchu, jaki należy wykonać, kiedy na kostce wypadnie określona liczba oczek. Dzieci siedzą i kolejno rzucają kostką do gry. Dziecko wykonuje ruchy według instrukcji, jaką wskazuję liczba wyrzuconych na kostce oczek.

Aktywność w grupach zabawowo – zadaniowych:
1. Kącik twórczy:
„Jednobarwne dzieło sztuki” – praca plastyczno – kostrukcyjna. Dzieci układają z przygotowanych kształtów dowolny obrazek. Każde z nich może użyć wyłącznie koloru namalowanego na ich kartce.

2. Kącik darów:
„Lustrzane odbicie” – zabawa konstrukcyjna. Dzieci pracują w parach. Zadaniem zespołów jest ułożenie darów po drugiej stronie linii (osi symetrii) tworząc lustrzane odbicie.

3. Kącik gospodarczy:
„Kubeczkowe wieże” – każde dziecko otrzymuje ilustrację przedstawiającą wieżę stworzoną z kolorowych kubeczków. Zadanie polega na odtworzeniu układu kubeczków na stoliku. Dzieci mogą pracować w parach.

5. Kącik badawczy:
„Poczuj i odgadnij” – zabawa sensoryczno – badawcza. Dobieranie w pary materiałowych woreczków z taką samą zawartością. Dzieci mogą wykorzystać zmysł dotyku, zapachu, słuchu.

6. „Wieża emocji” – ewaluacja zajęć.
Każde dziecko otrzymuje po 2 plastykowe kubki – czerwony i zielony. Kubek zielony oznacza, że zajęcia podobały się dziecku, czerwony – nie podobały. Na dywanie rozłożone są kartki – czerwona i zielona, które wyznaczają miejsca układania wież.
Instrukcja na tablicy: kubek czerwony = niezadowolona mina, kubek zielony - zadowolona mina.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.