X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50189
Przesłano:

Plan zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/23

1.

Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej.

2.

Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez analizę wyników nauczania oraz realizację zadań szkoły

-Analiza programów nauczania, planów wynikowych, rozkładu nauczania I ich ewentualna modyfikacja.

-Przeprowadzanie diagnozy, systematyczna ocena poziomu wiedzy I umiejętności uczniów.

-Udział uczniów w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej.

- Zapoznanie z kryteriami oceniania.

- Otoczenie opieką uczniów z problemami w nauce.

- Udział uczniów w kółku ortograficznym. Realizacja Programu Nauczania Ortografii. Zorganizowanie Klasowego Konkursu Ortograficznego ,,Mistrz Ortografii “ klasy 3.

- Realizacja Programu Nauczania Ortografii , zorganizowanie Klasowego Konkursu Ortograficznego.

- Roztropne korzystanie z narzędzi i zasobów cyfrowych.

-Rozwój edukacji zawodowych.

3.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie nauczania i wychowania

- Obserwacja lekcji koleżeńskich lub ich fragmentów, omawianie lekcji lub konkretnych zagadnień.

- Wymiana testów, pomocy naukowych, scenariuszy lekcji itp.

Dzielenie się swoją wiedzą I doświadczeniem.

- Wspólne omawianie I rozstrzyganie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych.

- Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

4.

Uczestniczenie w życiu szkoły I środowiska

-Praca nad wartościami- patriotyzm , współpraca, szlachetność, zaangażowanie społeczne i dbałość o zdrowie.

- Udział w uroczystościach szkolnych, gminnych.

- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach gminnych w Nekli I Targowej Górce.

- Udział w akcji Sprzątanie Świata.

- Udział w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole I poza nią.

- Rozwijanie postaw patriotycznych- apele i uroczystości szkolne, pogadanki na lekcjach.

- Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez udział w kółku przyrodniczym ,,Koło miłośników przyrody” - klasa I

5.

Działania na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym

-Ślubowanie klasy I.

-Klasowy Dzień Chłopca.

-Wyjazd do teatru.

- Klasowa Wigilia.

- Balik Karnawałowy.

- Zorganizowanie Konkursu Gminnego dla klas II ,,Ja to umiem, ja to wiem”.

- Zorganizowanie Konkursu Gminnego ze znajomości lektur ,,W krainie baśni”, klasa III

-Klasowy Dzień Kobiet.

- Powitanie wiosny.

- Dzień Dziecka.

- Wycieczka Biskupin- Wenecja- Gniezno.

6.

Współpraca z pedagogiem , psychologiem, higienistką, bibliotekarzem

-Rozwiązywanie problemów wychowawczych I dydaktycznych.

- Kierowanie uczniów mających trudności w nauce lub sprawiających trudności wychowawcze do PP-P.

- Pogadanki z higienistką szkolną na temat zdrowego stylu życia, sprawdzanie czystości, fluoryzacja.

- Zachęcanie uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej- rozwijanie czytelnictwa.

7.

Współpraca z rodzicami

-Angażowanie rodziców w życie szkoły I klasy poprzez udział w uroczystościach szkolnych, wyjazdach, wycieczkach, konkursach.

- Przeprowadzenie lekcji otwartych dla rodziców.

- Uczestnictwo rodziców w pracy wychowawczej.

- Omawianie wyników w nauce i zachowaniu.

- Uczestnictwo rodziców w tzw. Pedagogizacji w czasie wywiadówek. Zapoznanie rodziców z podstawą programową i szkolnym systemem oceniania.
8.

Podsumowane całorocznej pracy zespołu

1.Przygotowanie sprawozdania.

2. Opracowanie wniosków do pracy w przyszłym roku szkolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.