X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50139
Przesłano:
Dział: Internat

Czystość to zdrowie! Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Scenariusz zajęć
Rodzaj zajęć: Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Temat zajęć: Czystość to zdrowie!
Cel główny: Utrwalenie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej.
- Cele szczegółowe:
Wychowanek:
- rozwiązuje zagadki, krzyżówkę,
- potrafi samodzielnie wymienić podstawowe zasady higieny,
- rozumie potrzebę codziennego mycia się i utrzymywania ciała w czystości,
- wie jak należy wykorzystywać osobiste przybory toaletowe,
- rozumie potrzebę codziennego mycia się i utrzymywania ciała w czystości,
- integracja grupy poprzez aktywny udział w zabawach.
8. Podstawa programowa:
Treści zgodne z planem pracy dla grupy I w roku szkolnym 2022/2023.
9. Kompetencje kluczowe:
1. Porozumiewanie się w języku ojczystym
4. Kompetencje informatyczne
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość
8. Świadomość i ekspresja kulturalna
10. Metody pracy:
a) pogadanka, rozmowa kierowana
b) pokaz, prezentacja
c) ćwiczeń praktycznych
d) scenki pantomimiczne
11. Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa
12. Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, zagadki dotyczące higieny : mydło, ręcznik , chusteczki , zabawki - do zmylenia itp., krzyżówka, kredki, karton.
Przebieg zajęć:
I. Zajęcia wstępne:
Wprowadzenie do tematu zajęć - rozwiązywanie wspólnie z nauczycielem krzyżówki. Nauczyciel informuje wychowanków, że temat zajęć jest ukryty w haśle krzyżówki. Odczytanie wspólnie hasła.
II. Zajęcia zasadnicze:
1. Zapoznanie wychowanków z tematem zajęć poprzez wyświetlenie - prezentacji multimedialnej nt. Higieny osobistej. Uczniowie na podstawie prezentacji oraz własnych doświadczeń udzielają swobodnych wypowiedzi.
HIGIENA - w skrócie można powiedzieć, że są to wszystkie czynności związane z regularnym myciem ciała i jego pielęgnacją, regularną zmianą i praniem ubrań i unikaniem zabrudzenia oraz tworzeniem takich warunków nauki i wypoczynku aby jak najlepiej wpływały one na nasze zdrowie.
2. Zabawa pt. „Gdyby moje ciało mogło mówić”. Uczniowie losują napisy części ciała np. uszy, oczy, włosy, nos, ręce, nogi. Mają za zadanie powiedzieć jak utrzymywać w dobrym zdrowiu, tę część ciała którą wylosowali.
3. Zabawa pantomimiczna - każda z grup otrzymuje jeden przybór do mycia. Ich zadaniem jest zademonstrowanie scenki z danym przyborem - pokaz czynności
(np. ręcznik – wycieranie ciała, szczoteczka do mycia zębów itp.).
4. Poniżej wypisano różne przedmioty, które znajdują się w łazience. Zadaniem uczniów jest oznaczenie tych przyborów higienicznych, które każdy powinien mieć i których nie wolno pożyczać. Uczniowie wyjaśniają dlaczego z niektórych przyborów higienicznych może korzystać tylko jedna osoba i nie można ich pożyczać innym członkom rodziny lub kolegom i koleżankom.

MYDŁO PROSZEK DO PRANIA
SZCZOTKA DO ZEBÓW GRZEBIEŃ
SZAMPON DO WŁOSÓW DEZODORANT
KREM DO RĄK SUSZARKA DO WŁOSÓW
PASTA DO ZĘBÓW GĄBKA DO KĄPIELI
RĘCZNIK GUMKI I SPINKI DO WŁOSÓW
III. Praca wspólna:
Wykonanie plakatu: 5 zasad higieny osobistej.
Uzupełnij zdania wyrazami z tabelki na temat higieny osobistej. Powstanie w ten sposób zbiór zasad, które każdy człowiek powinien stosować.
1. Szczotkuj zęby przez ...............minuty, przynajmniej 2 razy dziennie.
2. Zmieniaj szczoteczkę do zębów na nową, co .................................
3. Myj całe ciało pod prysznicem lub w wannie .................................
4. Zmieniaj ........................................bieliznę osobistą
co najmniej 2 minuty, domu, miesiąc, codziennie, posiłkiem, toalety, raz dziennie.
5. Myj ręce przed każdym .....................,po powrocie do ................. i po skorzystaniu z ........................ .

IV. Zajęcia końcowe:
1. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel rozdaje uczniom karty z informacją zwrotną zachęca ich do podzielenia się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi zajęć - Co myślisz na temat dzisiejszych zajęć? - pokoloruj odpowiednią ikonkę.
2. Udzielenie pochwały dzieciom za aktywny udział w zajęciach.
3. Wspólne uporządkowanie sali.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.