X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50098
Przesłano:
Dział: Świetlica

Dbajmy o naszą Ziemię - scenariusz zajęć świetlicowych

Scenariusz zajęć świetlicowych

Temat: Dbajmy o naszą Ziemię

Prowadzący zajęcia – Beata Chrzanowska, nauczyciel świetlicy

Cel główny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej związanej z segregacją i zagospodarowaniem odpadów oraz rozwijanie wrażliwości i odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe:
- uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: ekologia, segregacja, odpady, recykling,
- uczeń zna kolory i przeznaczenie poszczególnych pojemników do segregacji odpadów,
- uczeń rozpoznaje różne rodzaje odpadów i prawidłowo je segreguje,
- uczeń wie co należy robić z odpadami niebezpiecznymi,
- uczeń wie w jaki sposób można zapobiegać powstawaniu odpadów,
- uczeń wie jak można ponownie wykorzystać wybrane odpady,
- uczeń rozumie rolę recyklingu w ograniczaniu składowania odpadów oraz jako metodę ochrony środowiska,

Metody:
- słowna – pogadanka, rozmowa, objaśnienie, czytanie wiersza,
- aktywizująca – burza mózgów
- praktycznego działania – praca plastyczno-techniczna z odpadów, śpiew, zabawa
w segregację,
- oglądowa – film edukacyjny, plansze dydaktyczne,
- zabaw dydaktycznych,

Formy: zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
- film Banku Żywności „Segregacja śmieci, recykling”,
- piosenka „Zielony dom”,
- wiersz I. Sikiryckiego „Sznurek Jurka”,
- zielona krepina,
- karton z odpadami: sznurek, skórka od banana, papierowe torebki, papierki po cukierkach, opakowanie po czekoladkach, ścierka, patyczki po lodach, plastikowe kubeczki, porysowane kartki papieru, ulotki reklamowe, gazety, puszki po napojach, opakowania po mleku Tetra Pak, plastikowe butelki po napojach, szklana butelka, opakowanie po jogurcie, słoiczek, folia, rolka po ręczniczkach papierowych, opakowanie po szamponie, bateria,
- rękawiczki gumowe,
- pojemniki i worki na śmiecie w odpowiednich kolorach (zielone, niebieskie, żółte, brązowe, czarne),
- plansze poglądowe,
- karton, marker, flamastry,
-artykuły do pracy plastyczno-technicznej: plastikowe butelki, foliowe woreczki, nożyczki, gumki recepturki, woda, brokat, barwnik do jajek, zakraplacze, łyżeczki,
- kostka recyklingowa,
- 2 sztalugi z tablicami, papierowe drzewo, żółte kółka, pinezki,
- rzutnik, laptop.
Przebieg zajęć

I Część wstępna:

1. Przywitanie dzieci.

2. Wprowadzenie w tematykę zajęć:
Przedstawienie genezy święta Dzień Ziemi., wyjaśnienie pojęcia „Ekologia”,co to znaczy być „eko”?
Nauczyciel informuje uczniów, że podczas dzisiejszych zajęć będziemy rozmawiać o zaśmiecaniu naszej planety. Porozmawiamy o odpadach – jak je prawidłowo segregować i jak można je jeszcze ponownie wykorzystać.
Nauczyciel pyta:
- Co to są śmieci, odpady?
- A skąd się biorą odpady?

3. Zabawa „Raz, dwa, trzy pstryk” – wyjaśnienie zasad zabawy: prowadzący i dzieci liczą: Raz, dwa, trzy uderzając jednocześnie dłońmi o uda. Następnie mówią „pstryk” i klaszczą w dłonie. Po słowie „pstryk” dzieci kolejno mówią wyraz (pierwsze skojarzenie) ze słowem „śmieć/odpad”. Po zakończonej zabawie nauczyciel podsumowuje dziecięce skojarzenia, wyjaśniając jak wiele rzeczy możemy nazwać odpadem.

II Część główna:

1. Inscenizacja wiersza Igora Sikiryckiego „Sznurek Jurka”.
Nauczyciel wybiera kilkoro uczniów i wyjaśnia na czym będzie polegało ich zadanie. Nauczyciel czyta tekst wiersza, a dzieci, po uprzednim nałożeniu gumowych rękawiczek wyjmują z pudełka poszczególne odpady i odkładają je na „boisko” ( zieloną krepinę).
Rozmowa na temat wiersza:
*W jaki sposób boisko zamieniło się w śmietnik?
* Jak oceniasz postępowanie Jurka i jego kolegów?
Nauczyciel informuje uczniów, że chwilowo zostawiamy zaśmiecone boisko, zajmiemy się nim za kilka minut.

2. Nauczyciel zaprasza dzieci do obejrzenia filmu „Segregacja śmieci – recykling”.
Po obejrzeniu filmu, nauczyciel wyjaśnia, że każdy z nas produkuje codziennie duże ilości odpadów, ale tylko na pozór wydają się one zbędne. Można je ponownie wykorzystać i przetworzyć, ale najpierw trzeba je posegregować.
Nauczyciel prosi uczniów o próbę wyjaśnienia pojęcia „segregacja”
Prowadzący przy pomocy planszy wyjaśnia dzieciom zasady segregacji: kolory pojemników: niebieski – papier, zielony – szkło, żółty – plastik i puszki, brązowy – odpady bio, czarny - zmieszane.
Nauczyciel pyta: czy są takie odpady, których nie możemy wrzucać do żadnego z tych pojemników? Prosi uczniów o podanie przykładu takich odpadów (odpady niebezpieczne np.: lekarstwa). Prowadzący pyta dzieci co powinniśmy zrobić z takimi odpadami? (Lekarstwa należy odnieść do apteki, a pozostałe rzeczy do PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)).
Następnie nauczyciel prosi uczniów o próbę wyjaśnienia pojęcia „recykling”? Posegregowane odpady przestają być śmieciem, a stają się pełnowartościowym surowcem. Nauczyciel prezentuje uczniom znak recyklingu, który znajduje się na odpadach. Następnie pokazuje planszę, która przedstawia przedmioty wykonane z odpadów np. bluza polarowa z plastikowych butelek.

3. Nauczyciel mówi uczniom, że skoro mają już wiedzę, jak powinno się segregować odpady, to na pewno prawidłowo posegregują śmieci z górki Jurka. Prowadzący rozdaje pozostałym dzieci rękawiczki. Uczniowie podchodzą po kolei, biorą z górki po jednym odpadzie i wrzucają go do odpowiedniego pojemnika.

4. Burza mózgów – nauczyciel prosi uczniów, aby podali przykłady, jak można zmniejszyć ilość odpadów. Wszystkie pomysły są zapisywane na kartonie.

5. Meduza w butelce:
Nauczyciel rozdaje dzieciom wypełnione wodą plastikowe butelki. Wyjaśnia na czym będzie polegało wykonanie pracy plastyczno-technicznej. Do butelki dajemy zakraplaczem odrobinę niebieskiego barwnika i wsypujemy łyżeczką brokat. Z kawałka foli formujemy balonik – główka meduzy, wlewamy do balonika troszkę wody i związujemy główkę gumką recepturką. Następnie tniemy folię na pojedyncze pasma. Gotową meduzę delikatnie wkładamy do butelki.
Meduza ma przeźroczyste ciało. Żółwie morskie, które żywią się meduzami, nie potrafią rozróżnić foliowej torebki od prawdziwej meduzy. To dla nich duże niebezpieczeństwo.

6. Wspólne śpiewanie piosenki pt. ‘Zielony dom”.

III Część podsumowująca

1. Kostka recyklingowa ( na ściankach kostki znajdują się wydrukowane kolorowe kosze na odpady) – podsumowanie zajęć, sprawdzenie czy uczniowie zrozumieli i zapamiętali materiał. Uczniowie pojedynczo podrzucają kostką do góry, pokazują pozostałym dzieciom, który kolor kosza został wylosowany, a następnie wymieniają po jednym odpadzie, który można wrzucić do danego pojemnika.

3. Ewaluacja zajęć – nauczyciel z pomocą uczniów, rozdaje uczestnikom zajęć żółte kółeczka i flamastry i prosi dzieci, aby namalowały minkę: wesoła minka oznacza, że zajęcia podobały się uczniom, kreska oznacza neutralność, a podkówka w dół, że zajęcia nie były ciekawe.

4. Podziękowanie uczniom za aktywny udział w zajęciach. Pożegnanie uczniów.

Beata Chrzanowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.