X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5
Dział: Gimnazjum

TEST - stosunki między populacjami

Wersja A

Wzajemne stosunki między populacjami
1. Stosunki antagonistyczne to:
a drapieżnictwo
b mutualizm
c komensalizm
d mikoryza

2. Ekosystem naturalny to:
a sad
b park miejski
c las naturalny
d trawnik osiedlowy

3. Mutualizm to:
a okresowe współżycie dwóch gatunków
b nieodzowne, stałe współżycie dwóch gatunków
c współżycie dwóch gatunków, w tym jeden czerpie korzyści
d wzajemne niekorzystne działanie dwóch gatunków

4. U porostów występuje zjawisko:
a pasożytnictwa
b niezależnego życia dwóch organizmów
c protokooperacji
d mutualizmu

5. Stosunki nieantagonistyczne to:
a drapieżnictwo
b pasożytnictwo
c komensalizm
d konkurencja międzygatunkowa

6. Bakterie brodawkowe są to:
a pasożyty skórne powodujące powstawanie narośli
b symbionty współżyjące z roślinami motylkowymi
c saprofity żyjące na martwych pniach dębów i tworzące charakterystyczne brodawki
d żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

7. Borowiki można znaleźć w pobliżu sosny lub dębu z którymi tworzą:
a protokooperację
b półpasożytnictwo
c mikoryzę
d komensalizm

8. W pewnej biocenozie stwierdzono 4 łańcuchy pokarmowe. W którym z nich są najmniejsze straty energii?
a w sześcioogniwowym
b w pięcioogniwowym
c w czteroogniwowym
d w trójogniwowym

9. Pełne krążenie materii i przepływ energii w ekosystemach warunkują następujące grupy organizmów:
a producenci, reducenci, konsumenci
b roślinożercy, drapieżcy
c bakterie, grzyby, porosty
d rośliny zielone, pasożyty roślinne

10. Podczas przepływu energii w poszczególnych ogniwach łańcucha pokarmowego:
a przybywa energii
b nie zmienia się ilość energii
c nie ubywa energii
d ubywa energii

11. Która z wymienionych stref w jeziorze jest strefą denną?
a pelagial
b litoral
c profundal
d żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

12. W której odpowiedzi prawidłowo podany jest łańcuch pokarmowy?
a trawa- pasikonik- żaba- zaskroniec- bocian- reducenci
b reducenci- trawa- bocian- pasikonik- żaba- reducenci
c pasikonik- żaba- zaskroniec- bocian- trawa- reducenci
d żaba- zaskroniec- trawa- pasikonik- bocian- reducenci

13. Drobne organizmy, niesione przez prądy wodne to:
a nekton
b bentos
c plankton
d fitobentos

14. w której strefie jeziora nie występują rośliny?
a w litoralu
b w pelagialu
c w profundalu
d rośliny występują we wszystkich strefach jeziora

15. Podstawową jednostką funkcjonalną przyrody jest:
a biocenoza
b biotop
c ekosystem
d gatunek

16. II poziom troficzny to:
a rośliny
b drapieżcy
c roślinożercy
d szczytowi drapieżcy

17. Który z łańcuchów pokarmowych nie może występować w jeziorze?
a glony planktonowe- ośliczka- płotka- szczupak
b glony- kiełże- karp- wydra
c plankton- błazenek- szkaradnica
d grążel żółty- mięczak- sum

18. Zależność między sępem a lwem to:
a drapieżnictwo
b komensalizm
c protokooperacja
d mutualizm

19. Zależność między rakiem pustelnikiem a ukwiałem to:
a drapieżnictwo
b komensalizm
c protokooperacja
d mutualizm

20. Półpasożytem jest:
a huba
b jemioła
c kanianka
d wszystkie wymienione


Wersja B

Wzajemne stosunki między populacjami
1 Która z wymienionych stref w jeziorze jest strefą denną?
a pelagial
b litoral
c profundal
d żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

2 W której odpowiedzi prawidłowo podany jest łańcuch pokarmowy?
a trawa- pasikonik- żaba- zaskroniec- bocian- reducenci
b reducenci- trawa- bocian- pasikonik- żaba- reducenci
c pasikonik- żaba- zaskroniec- bocian- trawa- reducenci
d żaba- zaskroniec- trawa- pasikonik- bocian- reducenci

3 Drobne organizmy, niesione przez prądy wodne to:
a nekton
b bentos
c plankton
d fitobentos

4 w której strefie jeziora nie występują rośliny?
a w litoralu
b w pelagialu
c w profundalu
d rośliny występują we wszystkich strefach jeziora

5 Podstawową jednostką funkcjonalną przyrody jest:
a biocenoza
b biotop
c ekosystem
d gatunek

6 II poziom troficzny to:
a rośliny
b drapieżcy
c roślinożercy
d szczytowi drapieżcy

7 Który z łańcuchów pokarmowych nie może występować w jeziorze?
a glony planktonowe- ośliczka- płotka- szczupak
b glony- kiełże- karp- wydra
c plankton- błazenek- szkaradnica
d grążel żółty- mięczak- sum

8 Zależność między sępem a lwem to:
a drapieżnictwo
b komensalizm
c protokooperacja
d mutualizm

9 Zależność między rakiem pustelnikiem a ukwiałem to:
a drapieżnictwo
b komensalizm
c protokooperacja
d mutualizm

10 Półpasożytem jest:
a huba
b jemioła
c kanianka
d wszystkie wymienione

11 Stosunki antagonistyczne to:
a drapieżnictwo
b mutualizm
c komensalizm
d mikoryza

12 Ekosystem naturalny to:
a sad
b park miejski
c las naturalny
d trawnik osiedlowy

13 Mutualizm to:
a okresowe współżycie dwóch gatunków
b nieodzowne, stałe współżycie dwóch gatunków
c współżycie dwóch gatunków, w tym jeden czerpie korzyści
d wzajemne niekorzystne działanie dwóch gatunków

14 U porostów występuje zjawisko:
a pasożytnictwa
b niezależnego życia dwóch organizmów
c protokooperacji
d mutualizmu

15 Stosunki nieantagonistyczne to:
a drapieżnictwo
b pasożytnictwo
c komensalizm
d konkurencja międzygatunkowa

16 Bakterie brodawkowe są to:
a pasożyty skórne powodujące powstawanie narośli
b symbionty współżyjące z roślinami motylkowymi
c saprofity żyjące na martwych pniach dębów i tworzące charakterystyczne brodawki
d żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

17 Borowiki można znaleźć w pobliżu sosny lub dębu z którymi tworzą:
a protokooperację
b półpasożytnictwo
c mikoryzę
komensalizm
18 W pewnej biocenozie stwierdzono 4 łańcuchy pokarmowe. W którym z nich są najmniejsze straty energii?
a w sześcioogniwowym
b w pięcioogniwowym
c w czteroogniwowym
d w trójogniwowym

19 Pełne krążenie materii i przepływ energii w ekosystemach warunkują następujące grupy organizmów:
a producenci, reducenci, konsumenci
b roślinożercy, drapieżcy
c bakterie, grzyby, porosty
d rośliny zielone, pasożyty roślinne

20 Podczas przepływu energii w poszczególnych ogniwach łańcucha pokarmowego:
a przybywa energii
b nie zmienia się ilość energii
c nie ubywa energii
d ubywa energii

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.