X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49926
Przesłano:

Przykładowe sprawozdanie z zajęć wyrównawczych

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych. Na zajęcia uczęszczali wszyscy uczniowie klasy 2.
Celem zajęć wyrównawczych jest przybliżenie uczniom obowiązujących, podstawowych treści w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej. Zajęcia te mają na celu wyrównanie zaległości w opanowaniu poszczególnych, wiodących zagadnień oraz rozwijanie i doskonalenie niezbędnych umiejętności: czytania, pisania, konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, logicznego myślenia, stosowania poznanych reguł.
Praca na zajęciach miała charakter indywidualny, dostosowany do możliwości każdego dziecka. Indywidualizacja ta polegała na stałym monitorowaniu przebiegu i efektów pracy każdego ucznia, powolnym stopniowaniu trudności, systematyczności i ciągłości oddziaływań. Punktem wyjścia była dogłębna analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości indywidualnych uczniów.
W celu uatrakcyjnienia zajęć korzystałam z portalu internetowego www.matzoo.pl i różnych pomocy dydaktycznych. Podczas zajęć obowiązywała swobodna atmosfera i zasada współpracy.

Wnioski do dalszej pracy:
1. W dalszym ciągu ćwiczyć i utrwalać wiedzę i umiejętności, jakie mają uczniowie.
2. Systematycznie wracać do treści, które zostały opanowane i przypominać je.
3. Pracować nad zagadnieniami, które nie zostały opanowane w stopniu zadowalającym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.