X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49852
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, grupa 5-6 latków, rok szkolny 2021-2022 sem. 1

Grupa starsza ........ liczy 27 dzieci, ...... 6 – latków, ........5 – latków. Grupa realizuje program w oparciu o ......, plany miesięczne, wzbogacony o publikacje wydawnictwa ......... W bieżącym roku w placówce w ramach realizacji podstawy programowej (oraz wzbogacenia przekazywanych treści) odbywają się zajęcia z zakresu: Edukacji Językowej (mowa/myślenie/ed. przyrodnicza/język obcy), edukacji matematycznej, sprawności ruchowej (duża motoryka: ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia ruchowe w ramach programu ........; mała motoryka – prace plastyczne, warsztaty umuzykalniające (rytmika)..............
Charakterystyka grupy
Rozpoczynający rok szkolny był ważny pod kątem adaptacji dzieci 5 letnich w nowej grupie, przystosowania się dzieci do nowych warunków, zbudowania zaufania do Nauczyciela pracującego w grupie starszej oraz na budowaniu pozytywnych relacji w grupie.
Wrzesień był czasem istotnym pod względem przyswajania zasad i norm (kodeks grupowy), oraz uświadomienia dzieciom dlaczego ważne jest ich przestrzeganie. Większość dzieci nie ma trudności z respektowaniem reguł i postępuje zgodnie z przyjętymi zwyczajami (są dzieci, które mają trudności z właściwym zachowaniem, słuchaniem i respektowaniem poleceń, zachowania te korygowane są na bieżąco poprzez rozmowy indywidualne z dziećmi oraz z całą grupą polegające na wskazywaniu właściwych postaw i zachowań, omawianie sytuacji trudnych, które zaistniały danego dnia oraz szukania wspólnych rozwiązań danego problemu oraz rozmowach i współpracy z rodzicami). Dzieci mają świadomość, że zabawki na sali są wspólne, czasami jednak trudno jest się im dzielić z innymi (zdarzają się konflikty, kłótnie na tym tle; dzieci nie zawsze potrafią zareagować adekwatnie do sytuacji lub zgłosić się o pomoc do nauczyciela, który najpierw stara się zachęcić dzieci do próby samodzielnego wypracowania kompromisu, jeśli nie jest to możliwe wspiera dzieci i pomaga im dojść do porozumienia)........... podczas pogadanek, rozmów (również w oparciu o bajki) starają się ocenić zachowanie swoje i innych, dzielą się swoimi doświadczeniami, przeżyciami choć czasami nie jest to dla nich łatwe. U niektórych dzieci widać trudności z kontrolowaniem emocji, reakcje niektórych z nich (np. u........) pokazują, że dzieci wpadając w histerię czasami reagują w sposób nieadekwatny do sytuacji. Kolejnym obszarem do pracy jest komunikacja między dziećmi, które nie do końca potrafią ze sobą rozmawiać, nawiązywać relacje w zabawie (niektóre z dzieci gdy chcą się z kim pobawić nie komunikują tego słownie, biegają za kimś/zabierają zabawki czy zaczepiają; mówią do siebie ale się nie słuchają). Dzieci chętnie pełnią dyżury, są bardzo uczynne i pomocne. Aktywnie biorą udział w pracach porządkowych na sali.
Nawyki kulturalne i higieniczne są przez dzieci są bardzo dobrze opanowanie. Mają wyrobiony nawyk mycia rąk przed spożywaniem posiłków, po powrocie z podwórka, po załatwieniu swoich potrzeb fizjologicznych. Podczas spożywania posiłków na ogół zachowują się kulturalnie. Wszystkie czynności związane z samoobsługą wykonują poprawnie (niektóre dzieci w wolnym tempie, np. przebieranie się w strój sportowy, czy zakładanie odzieży wierzchniej........ ). Większość dzieci potrafi zorganizować sobie zabawę i potrzebną do niej przestrzeń, sprzątają po sobie. Potrafią zadbać o czystość i wygląd swojej sali. Porządkują swoje szufladki. Dzieci są aktywne, na ogół chętnie wykonują zadania o charakterze ruchowym. Dużo rysują, kolorują, wycinają, wykonują prace plastyczne. Układają puzzle, grają w gry – ucząc się przestrzegania zasad. Chętnie podejmują zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne, tworzą budowle wg instrukcji i własnej inwencji – są bardzo twórcze i pomysłowe. Uczestniczą w zabawach paluszkowych.
Dzieci prezentują zróżnicowany poziom w zakresie koncentracji uwagi. Na ogół grupa wykazuje zainteresowanie tekstem czytanym, są jednak dzieci, które nie potrafią odpowiedzieć na pytania, które go dotyczą lub odpowiadają jednym słowem, ew. mówią, „nie wiem/nie pamiętam (.........) U dużej części dzieci zaobserwować można zainteresowanie pisaniem i czytaniem: podpisywanie samodzielnie swoich rysunków, rozpoznawanie liter swojego imienia (zerówka, niektóre 5 latki), samodzielne próby pisania/przepisywania wyrazów, czytanie książek, odczytywanie wierszyków z kalendarza edukacyjnego (zerówka). Dzieci z zerówki wykonują ćwiczenia i zabawy grafomotoryczne, w tym zabawy paluszkowe i inne usprawniające małą motorykę. Codzienny kontakt z literaturą dziecięcą, zabawy językowe, słuchowe rozwija u dzieci: wyraziste mówienie, budowanie dłuższych wypowiedzi na określony temat, ćwiczenie pamięci oraz zdolność do wykorzystania informacji zwartych w wysłuchanym tekście. Dzielą wyrazy na sylaby i głoski (głoskowanie - również niektóre 5 latki, .........), wyróżniają głoski na początku i końcu wyrazu (wsparcia w tym obszarze wymagają ........ – motywacja i zachęta do podjęcia wysiłku). Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne pomoce, wykorzystanie których zachęca do aktywnego udziału dzieci nieśmiałe, które zazwyczaj są obserwatorami ( ciekawe ilustracje, filmy, gry on line, prezentacje, piosenki, pacynki paluszkowe, własnoręcznie wykonane ze słomek i folii domki, liczmany, guziki, pomponiki, szczypce, kalendarz edukacyjny i wiele innych,). Prawie cała grupa uczęszcza na zajęcia szachowe. Dzięki wykorzystaniu ciekawych pomocy matematycznych tj. kalendarz edukacyjny, piosenki, publikacje, np. Matematyka na start, liczmany, dary natury – dzieci z powodzeniem wymieniają nazwy dni tygodnia, pór roku, miesięcy. Klasyfikują, porównują przeliczają na miarę swoich możliwości. Dobrze rozwija się orientacja przestrzenna, grupa (ze sporadycznymi wyjątkami) wskazuje lewą i prawą stronę ciała, porusza się w przestrzeni zgodnie z kierunkami, wg instrukcji słownej nauczyciela. Dzieci brały udział w wycieczkach, min. do ....... , oraz ..............., .................. z dziedziny fizyki i chemii, dzięki którym wzbogacały swoją wiedzę na temat roślin i zwierząt, budowały swoją wiedzę o świecie oraz doskonaliły umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków a także formułowania pytań.
Dzieci wielokrotnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne podczas uroczystości przedszkolnych, tj. ....... Dzięki uczestnictwu w spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych dzieci miały możliwość wcielać się w różne role, odgrywać proste scenki, grać na instrumentach, rozwijać umiejętność rozpoznawania muzyki, poznawać osoby obdarzone szczególnymi talentami i zdolnościami, co pozwalało im odkrywać ich własne umiejętności. Dzieci pamiętają o używaniu zwrotów grzecznościowych. W sposób uprzejmy odnoszą się do Pań.

Wnioski do dalszej pracy:
• Należy wzmacniać mocne strony grupy (i poszczególnych dzieci).
• Należy rozwijać społeczną sferę u dzieci, szczególnie związaną z funkcjonowaniem w grupie oraz emocjonalną sferę związaną z radzeniem sobie z przeżywaniem emocji w różnych sytuacjach i w różnym otoczeniu poprzez - czytanie bajek, tłumaczenie, przydzielanie ról. Należy kłaść nacisk na przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie.
• Wspomaganie rozwoju motorycznego (umiejętności manualnych poprzez aktywność plastyczną: rysowanie, wycinanie itp.).
• Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych: rozwijanie pamięci słuchowej, ćwiczenia słuchu fonematycznego, rozwijanie mowy dialogowej.
• Stwarzanie warunków do osiągnięcia dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań w różnych obszarach edukacyjnych. Praca z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu materiału.
• Systematycznie przypominać i utrwalać zdobytą wiedzę.
• Dbanie o dobrą komunikację oraz pozytywne relacje z innymi członkami zespołu. Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.