X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49844
Przesłano:
Dział: Zdrowie

Współczesne zagrożenia dla dzieci i młodzieży

Zagrożenie to stan lub sytuacja, które komuś zagrażają lub w których ktoś czuje się zagrożony. Zagrożeniem może być zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź człowieka, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupełnie zanika.
Cechami współczesności jest masowy dostęp do techniki i informacji co może powodować rosnące problemy z dziećmi, więcej zachowań ryzykownych (nowe ryzyka), rosnące dysproporcje ekonomiczne.
Na zagrożenia szczególnie narażone są dzieci i młodzież, które szukają prostych rozwiązań i wskazówek „jak żyć?” Młody człowiek jest zagubiony we współczesnym świecie przesyconym informacją i techniką. Brak mu umiejętności odróżnienia prawdy od fałszu, a także dobra od zła.
Dzieci i młodzież żyją za szybko, zbyt intensywnie, są w stanie ciągłego pobudzenia. Doświadczają treści za trudnych – niedostosowanych do swojego wieku. Mają zbyt dużą swobodę – są niezorganizowane.
Rodzice poświęcają mało czasu swoim dzieciom.
Dzieci i młodzież we współczesnym świecie mają nieograniczoną wolność. Przysługujące im prawa traktują relatywnie. Nastawieni są na konsupcjonizm, bo „inni mają”. Zobligowani do odniesienia sukcesu, spełniają stawiane im wymagania.
Media wypełniają przestrzeń, w której przebywają i wzrastają dzieci i młodzież – dominują ją. Świat kreowany w mediach jest pełen osiągnięć, nowych szans, obietnic a także pełen chaosu, przemocy, wojen, dyskryminacji, okrucieństwa. Środki masowego przekazu stają się coraz potężniejszymi instytucjami wychowawczymi oddziałującymi znacznie silniej niż wzory i modele przekazywane w tradycyjny sposób (rodzice, wychowawcy, nauczyciele).
Media uzależniają i zamykają w wirtualnym świecie, dają złudne pozory bezpieczeństwa i anonimowości. Narażają na wady postawy, otyłość, pogorszenie wzroku. Dzieci i młodzież nawiązują kontakty „w sieci” i narażają się na niebezpieczne znajomości oraz na przechwycenie danych osobowych. Zacierają się granice między wyobraźnią a światem rzeczywistym – tematyka gier związana z przemocą, która ma wpływ na kształtowanie postawy agresywnej. Niebezpieczne dla rozwoju dziecka ukazywanie scen walki – mogą wywoływać u dzieci stany lekowe, uczucia strachu, lęki nocne, bezsenność. Wielokrotny odbiór treści tego rodzaju powoduje również zobojętnienie na sceny przemocy, krzywdę – w efekcie brak reakcji na przemoc.
Internet daje szybki dostęp do informacji. Dzieci i młodzież mające nieograniczony dostęp do stron „www” często natykają się na zawartość i treści nieadekwatne do wieku: łatwy dostęp do pornografii, możliwość nawiązania niebezpiecznych znajomości – np. osób ze skłonnościami do pedofilii lub złodziei, bezrefleksyjne wstawianie zdjęć i treści na portale społecznościowe, które godzą w ich godność. Dzieci i młodzież z racji ubogiego doświadczenia życiowego, braku ukształtowanych i dojrzałych mechanizmów obronnych wykazują szczególną podatność na szkodliwe oddziaływanie środowiskowe i uległość względem tych zachowań, zwłaszcza w sytuacji braków wzorców zachowań pozytywnych. Kontakt z destruktywnymi wartościami prowokuje do zachowań naśladowczych i identyfikacyjnych.
Kiedyś problem uzależnień dotyczył tylko pewnych środowisk. Dziś nie ma barier. Eksperymentują dzieci, od których wymagamy za dużo, więc poszukują substancji, które pomogą im pokonać stres i sprostać oczekiwaniom. Po narkotyki sięgają dzieci, gdy w domach panuje wolność wobec zachowań ryzykownych, wychowywane be stresu i bez granic. Biorą też nastolatki, które nie słyszą od rodziców dobrego słowa, tylko krytykę.
Nadaliśmy dzieciom tak wiele praw, że zatarły im się priorytety. Nie rozumieją ścisłej zależności prawa i obowiązku. Dzieci bardzo szybko pragną być dorosłymi – próbować wszystkiego, żyć szybko i na jak najwyższych obrotach.
Dzieci i młodzież potrzebują przede wszystkim: organizacji życia – jasnych komunikatów, tłumaczenia i wyjaśniania otaczającej rzeczywistości, przewidywania zagrożeń, obalania mitów, czasu swoich rodziców, wiedzy, że żyje się tylko raz.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.