X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49824
Przesłano:

Konkurs "Handlowiec 2022 roku"

,, Handlowiec 2022r roku”
Organizatorami konkursu są nauczyciele przedmiotów zawodowych: Pani Emilia Paradowska oraz Pani Ewelina Skałbania.
Celem konkursu jest zwiększenie motywacji do podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów szkoły branżowej.
Konkurs został przygotowany w oparciu o materiały z przedmiotów zawodowych z kwalifikacji HAN.01 PROWADZENIE SPRZEDAŻY i  składa się z dwóch części: teoretycznej (test) i praktycznej z wykonaniem na stanowisku sprzedażowym.
Uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie będą mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę i przygotowanie do egzaminu zawodowego w zawodzie sprzedawca.
Chętnych prosimy o zgłoszenie  się do dnia 15.05.2022 roku.Zgłoszenie można przesłać przez dziennik lub platformę Teams na nazwisko nauczyciela – organizatorów.
Wszystkich serdecznie zapraszamy – dla najlepszych będą jak zwykle wspaniałe nagrody!!!

Regulamin konkursu :
Konkurs „Handlowiec 2022 roku”

Regulamin

§1 Informacje ogólne
1. Celem konkursu „ Handlowiec 2022 roku” jest zwiększenie zainteresowania specyfiką zawodu sprzedawcy/ kasjera/ handlowcy/ przedstawiciela handlowego i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych, przede wszystkim w zakresie handlu. Cel ten realizowany będzie drogą współzawodnictwa i współpracy z zastosowaniem wiedzy praktycznej.
2. Uczestnik- grupą docelową uczestników konkursu są uczniowie szkoły branżowej I stopnia uczący się w zawodzie sprzedawca oraz u uczniowie Technikum uczący się w zawodzie technik handlowce w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w roku szkolnym 2021 /2022
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§2 Zapisy do konkursu
1. Uczniowie zgłaszają swój udział organizatorkom do dnia 15.05.2022 roku.
2. Do konkursu przystępują wszyscy zgłoszeni uczniowie i uczennice.
3. Konkurs składa się z 2 części:
a) Pisemnej - obejmuje 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.. Czas na wykonanie zadania to 60minut
b) Praktycznej –polega na wykonaniu zadania, którego rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa 120 minut
§3 Przebieg konkursu
1. Konkurs to dwuczęściowe zawody, których poziom trudności rośnie.
2. Etap I (pisemny) zostanie przeprowadzany na auli szkolnej w dniu 23.05.2021rok o godzinie 9.00.
Uczestnicy będą rozwiązywać test przygotowany przez Organizatorów. Czas trwania konkursu to 60 minut. Rywalizacja odbywać się będzie przed Komisją (3-osobową) wyznaczoną przez Dyrektora szkoły. Test składać się będzie z 40 pytań z jedną prawidłową odpowiedzią. Za każde prawidłowo rozwiązane pytanie uczeń otrzyma 1 punkt. Nie ma punktów ujemnych.
3. Etap II (praktyczny) przeprowadzony będzie w pracowni sprzedaży (sala będzie podania n Etapie I do wiadomości uczestników) w dniu 24.05.2021r.o godzinie 10.40.
4. Część praktyczna konkursu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa 120 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego zadania zawartego w arkuszu konkursowym na stanowisku sprzedażowym.
Dodatkowo, każdy uczestnik konkursu na zapoznanie się z treścią zadania konkursowego zawartego w arkuszu oraz z wyposażeniem stanowiska sprzedażowego ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej konkursu zawodowego.
5. Pytania w tym etapie dotyczą oceny poziomu opanowania przez osoby wiadomości i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego – HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
6. Konkurs zawodowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego - w zawodzie sprzedawca oraz techniku – w zawodzie technik handlowce.
§4 Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy nie przewidują przeprowadzenia dodatkowych zawodów dla uczestników, którzy z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych nie mogli przystąpić do rywalizacji w zaplanowanych terminach.
2. Nagroda dla wszystkich uczestników: zdobycie nowej wiedzy lub utrwalenie już posiadanej – bezcenne.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w rozwiązywaniu konkursowych zadań!
Organizatorzy
Emilia Paradowska oraz Ewelina Skałbania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.