X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4981
Przesłano:

Skarby ziemi. Scenariusz zajęć w klasie 3

Ośrodek tematyczny: Skarby ziemi.

Temat dnia: Czarne bogactwo. Znaczenie węgla kamiennego. Elementy realistyczne i fantastyczne w baśni pt. „O mądrym Skarbniku”. Ocena postępowania bohaterów.
Wyrazy z „ó”. Bogacenie słownictwa wokół tematu – kopalnia. Rodzaje zdań. Liczby w zakresie 1000. Zadania rozmaite. Przedstawienie postaci fantastycznej – Skarbnik. Rysowanie węgielkiem. Wyścigi rzędów.

Cele:
- uczeń potrafi ocenić postępowanie bohaterów;
- umie, czytać ze zrozumieniem;
- potrafi wypowiadać się na dany temat;
- potrafi wyciągać wnioski;
- potrafi wyszukać w tekście fragmenty na dany temat;
- wie, do czego wykorzystywany jest węgiel;
- docenia pracę górników;
- potrafi rozpoznać zdania (oznajmujące, pytające, rozkazujące);
- potrafi wskazać osobowe formy czasownika;
- potrafi wskazać wyrazy z „ó” wymiennym i niewymiennym;
- potrafi dodawać i odejmować w zakresie 1000;
- potrafi rozwiązywać zadania tekstowe różnymi sposobami;
- potrafi porównywać liczby w zakresie 1000;
- potrafi przedstawić środkami plastycznymi postać fantastyczną;
- potrafi współdziałać w grupie:
- rozumie, znaczenie bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych;

Metody:
praktycznego działania, oglądowa ,słowna – polecenia, pogadanka.

Środki dydaktyczne:
książki: Podręcznik, Karty pracy ucznia, Matematyka - „Wesoła Szkoła”, zagadki, krzyżówka, zeszyty, tablica, kreda, kartki z bloku, węgielek do rysowania, kredki, pióro, kubek z wodą, bryłka węgla, piłki, woreczki.

Przebieg:
1. Przywitanie. Sprawdzenie obecności.
2. Nawiązanie do tematu z poprzedniego dnia.
3. Rozwiązanie krzyżówki K.1 ćw.4
kilof, kombajn, stemple, Skarbnik, lampka, górnik, węgiel, winda
hasło: kopalnia
Uzupełnienie zdania hasłem w odpowiedniej formie.
4. Rozwiązanie zagadki – górnik K.1 ćw. 5
- zwrócenie uwagi na pisownię ( „ó” niewymienne).
5. Gromadzenie wyrazów związanych z tematem „kopalnia”np. górnik, dynamit, huk, trud, kask, lampka, niebezpieczeństwo)- zapis na tablicy przez dzieci.
6. Układanie zdania z rozsypanki wyrazowej:
bardzo niebezpieczna praca jest górnika i ciężka
Praca górnika jest bardzo ciężka i niebezpieczna.
- wspólne układanie na tablicy;
- zwrócenie uwagi na wielką literę i kropkę;
- ustne określenie części mowy;
- zapis do zeszytu.
7. Przypomnienie, w jakich rejonach występuje węgiel kamienny - pokaz na mapie.
8. Wielozdaniowe wypowiedzi dzieci dotyczące znaczenia węgla.
- Do czego wykorzystywany jest węgiel?
np. do produkcji lekarstw, jako opał, jeden ze składników opon, gum, asfaltu, po przeróbce można nim rysować.
- Czy węgiel jest potrzebny ludziom, dlaczego?
9. Przeprowadzenie doświadczenia z węglem kamiennym i wyciąganie wniosków.
- Czy bryłka węgla tonie w wodzie?
- Czy węgiel rozpuszcza się w wodzie?
10. Redagowanie słowniczka śląskich wyrazów gwarowych. K.2 ćw.1,2.
11. Czytanie baśni „O mądrym Skarbniku”. P s. 3-5.
12. Ocena postępowania bohaterów
- Jaka niebezpieczna przygoda spotkała górników w kopalni?
- Jak górnicy zachowali się w tej sytuacji?
- Dlaczego Bolko odmówił Skarbnikowi przyjęcia skarbu? – odszukanie fragmentu w tekście;
- Jaki był Skarbnik?
- Co można powiedzieć o jego postępowaniu?
13. Czy utwór „O...” jest opisem, listem, baśnią?
- cechy charakterystyczne baśni;
- wyszukiwanie fragmentów uzasadniających odpowiedź.
14. Postaci realistyczne i fantastyczne
- dopasowywanie i zapisywanie zwrotów pasujących do bohaterów K.3 ćw.1, 2.
15. Uzupełnianie zdania podanymi wyrazami K.3 ćw. 4.
16. Wskazywanie wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym K. 3 ćw. 4.
17. Rodzaje zdań. K.3 ćw.5,6, zeszyciki – ćwiczymy poprawne pisanie.
18. Zadanie pracy domowej – K.1 ćw. 5.
19. Rysowanie węgielkiem postaci fantastycznej – Skarbnik.
20. Oglądanie i ocenianie prac.
21. Rachunek pamięciowy.
22. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 – zapis na tablicy i do zeszytu.
23. Porównywanie liczb;
24. Zapis zadania z treścią i rozwiązanie go różnymi sposobami – drzewko matematyczne, graf.
25. Samodzielne wykonanie K.M.52
26. Sprawdzenie.
27. Rozgrzewka
28. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Powódź”.
29. Podział na grupy – wyścigi rzędów:
- bieg do wyznaczonego miejsca;
- toczenie piłki;
- przejście przez szarfę;
- przejście z woreczkiem na głowie;
- dmuchanie piórka;
- toczenie piłki laską itp.
30. Zabawa ze elementami śpiewu „Chodzi lisek koło drogi”.
31. Zabawa uspokajająca „Głuchy telefon”.
32. Zakończenie i podsumowanie dnia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.