X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4956
Przesłano:

Jestem dobrym sąsiadem - konspekt lekcji dla klasy III

Cele:
• Uczeń wyjaśnia ważność dobrych stosunków sąsiedzkich
• Uczeń współpracuje w zespole
• Uczeń prawidłowo określa nastrój utworu, wyodrębnia postacie i wydarzenia
• Uczeń wyjaśnia morał wiersza
• Uczeń tworzy rodzinę wyrazów
• Uczeń stosuje pisownię wyrazów z „ż” wymiennym i niewymiennym
• Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe
• Uczeń układa zadanie tekstowe
Metody:
• Słowne: pogadanka, praca tekstem, praca w kartach pracy
• Działań praktycznych
• Zabawa dydaktyczna
• Drama
Formy:
• Indywidualna
• Zespołowa
• Zbiorowa
Przebieg zajęć:

EDUKACJA SPOŁECZNO – PRZYRODNICZA – jestem dobrym sąsiadem
1. Zasygnalizowanie tematu zajęć.
Nauczyciel przypina do tablicy kartoniki z działaniami na mnożenie. Uczniowie dokonują obliczeń, układają kartoniki od najmniejszego do największego i odczytują hasło zapisane na odwrocie „sąsiedzi”.
2. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat relacji sąsiedzkich. Nauczyciel stawia pytania pomocnicze:
• Kogo nazywamy sąsiadami?
• Jak powinni zachowywać się wobec siebie sąsiedzi?
• W czym mogą sobie pomagać?
3. Wypowiedzi uczniów dotyczące wydarzeń przedstawionych na ilustracjach w karcie pracy (co dzieje się w mieszkaniach poszczególnych lokatorów domu).
4. Praca w zespołach dwuosobowych. Uczniowie na podstawie omawianych wcześniej ilustracji, przedstawiają skargi sąsiadów.
5. Scenki z życia sąsiadów realizowane środkami werbalnymi i pozawerbalnymi np. „Spotkanie sąsiadów” lub „Pomoc sąsiedzka”.
6. Wykonanie zadania w karcie pracy. Uczniowie przekształcają hasła w zdania i samodzielnie redagują zdania na temat: „Jestem dobrym sąsiadem”.

EDUKACJA POLONISTYCZNA – analiza wiersza „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry.
1. Słuchanie recytacji wiersza „Paweł i Gaweł”.
2. Wyjaśnienie niezrozumiałych wyrazów i zwrotów.
3. Rozmowa na temat wiersza. Uczniowie formułują odpowiedzi na pytania:
• Jaki jest nastrój tego wiersza?
• Kto występuje w wierszu?
• Co można powiedzieć o bohaterach tego utworu?
• Co się wydarzyło?
• Jak ocenicie postępowanie Pawła i Gawła?
• Jaki morał wynika z tej historii?
4. Ćwiczenie frazeologiczne. Uczniowie wybierają i przepisują do zeszytu przysłowia mające związek z treścią wiersza (Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe; Jak Kuba Bogu, taki Bóg Kubie).
5. Tworzenie rodziny wyrazu „sąsiad”. Nauczyciel przyczepia na tablicy wydrukowany wyraz „sąsiad”. Uczniowie podchodzą i zapisują swoje propozycje. Przepisują wyrazy do zeszytu.
6. Wykonanie ćwiczeń w kartach pracy:
• Uczniowie wypisują z rymowanki „Miej życzliwość w swej naturze, bo życzliwi żyją dłużej” wyrazy z „ż” wymiennym i niewymiennym. Układają zdania z dwoma wybranymi wyrazami i zapisują je w zeszycie.
• Uczniowie rozszyfrowują przysłowie „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”
7. Czytanie wiersza z podziałem na role.

EDUKACJA MATEMATYCZNA – Mnożenie liczb sposobem pisemnym.
1. Zabawa dydaktyczna „Statki”. Uczniowie otrzymują kartoniki z grą i wklejają je do zeszytów, nauczyciel podaje współrzędne na podstawie których uczniowie dokonują obliczeń.

1 2 3 4 5
A 342 1235 562 4 2132
B 9 1700 8 2671 1
C 1316 4098 178 291 943
D 1122 342 6 7 4007
E 3 2 5546 3286 5

2. Rozwiązywanie działań w kartach pracy ( ćw. 1, 4, 6)
3. Wykonanie zadań tekstowych w kartach pracy:
• W 1993 dwaj Polacy: Marek Kamiński i Wojciech Moskal przeszli wszerz Grenlandię. Oblicz ile lat upłynęło od tego wydarzenia.
• Wędrówka Polaków przez Grenlandię trwała 5 tygodni. Wciągu każdego tygodnia pokonywali 120 km. Oblicz, ile kilometrów przebyli podczas całej wędrówki.
• Kapitan w odległości 3 mil morskich od okrętu zauważył zieloną wyspę. Ile kilometrów i metrów od wyspy znajdował się okręt kapitana.
• Podkreśl ołówkiem przewidywaną odpowiedź. 4 mile morskie to:
a) więcej niż 10 km
b) 10 km
c) mniej niż 10 km
Teraz wykonaj obliczenia i sprawdź poprawność swojej odpowiedzi.
4. Układanie zadania do działania 285 ∙ 5.
5. Zadanie z kangurkiem – obrysuj kółkiem liczby, w których iloczyn cyfr jest większy od sumy cyfr.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.