X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49165
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Olej i woda. Scenariusz zajęcia - wykonanie eksperymentu naukowego

SCENARIUSZ ZAJĘCIA PRZEPROWADZONEGO W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU
Opracowała : mgr Iwona Racławska
Grupa wiekowa: DZIECI 4-5 LETNIE, KROPELKI
Termin realizacji : 15.06.2022
Krąg tematyczny: Tajemnice przyrody.
Temat zajęcia : „Olej i woda” – bogacenie wiedzy i doświadczeń dzieci w toku wykonania eksperymentu naukowego. Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Przedszkola Nr 23 - Zadanie Przyjaciel Przyrody.
Cele ogólne:
- wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń (PP1);
- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa (PP2);
- wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych (PP3);
- zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń (PP4);
- wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie (PP6);
- tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo (PP7);

Cele operacyjne (dziecko) :
- uczestniczy w zabawach ruchowych , w tym naśladowczych (PP I/5);
- dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku
do nich życzliwość i troskę (PP II/10);
- używa zwrotów grzecznościowych (PP III/ 4) ;
- ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi
w zabawie (PP III/5);
- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe (PP III/8) ;
- komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi (PP III/9) ;
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu (PP IV/1);

- odpowiada na pytania (PP IV/5);
- eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; porusza się przy muzyce i do muzyki (PP IV/7);
- określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby,
a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą (PP IV/14);

- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych...dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym (PP IV/18);
-podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. korzystanie z nowoczesnej technologii (PP IV/19);

Metody : słowna, zadań stawianych do wykonania , działania praktycznego, aktywizująca: eksperyment naukowy
Formy: grupowa, zespołowa
Środki dydaktyczne : woda, olej, pióro, naczynie szklane, stolik, tamburyn, ilustracja statku z którego wycieka ropa, ilustracja ptaka, który jest pokryty ropą ,odgłosy- szum fal, płyta CD, odtwarzacz płyt CD

PRZEBIEG:
1. „Statek na morzu”- zabawa ruchowa ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Nauczyciel dzieli dzieci na dwa zespoły i prosi aby usiadły w dwóch rzędach za sobą. Zadaniem dzieci jest zaplecenie rąk do tyłu z koleżanką i kolegą i współpraca podczas zabawy. Dzieci wykonują polecenia nauczyciela – ilustrują je ruchem: statek płynie do przodu – dzieci pochylają się do przodu. Następnie skręca w lewo - wspólnie skręcają w lewą stronę. Podobnie z prawą stroną. Na końcu podróży – nauczyciel tłumaczy dzieciom, że statek płynął za szybko i uległ wypadkowi ...
2. Nauczyciel zaprasza dzieci do wykonania eksperymentu aby zademonstrować
co się dzieje, podczas katastrofy wodnej statków. Odkrywa ilustrację prezentującą statek
po katastrofie (wylana ropa, przewrócony tonący statek); Krótko omawia wspólnie
z dziećmi, pytając: np. Jak myślicie co się stało? Czy myślicie, że ropa jest szkodliwa? itp.
„Olej i woda” – wykonanie doświadczenia przy użyciu wody, oleju oraz pióra. Angażowanie dzieci do aktywnego udziału w eksperymencie.
Olej wlewamy do wody i mieszamy. Zanurzamy jedno piórko, po wyjęciu z wody badamy go i porównujemy z suchym piórkiem. Dostrzegamy, że piórko jest posklejane.
Warto dodać (choć dziecku trudno to zauważyć), że mokre piórko jest cięższe niż
przed zanurzeniem. Oleista plama w eksperymencie to plama ropy naftowej
w rzeczywistości, która pojawia się w zbiornikach wodnych jako efekt katastrofy morskiej oraz błędów w procesie eksploatacji złóż ropy naftowej na dnie morskim. Zwrócenie uwagi na to, że podczas katastrofy wodnej – wycieku ropy naftowej czy paliwa cierpią przy
tym zwierzęta – np. ptaki, tak, jak pokazuje to eksperyment z piórem. Inne zwierzęta
są zatruwane (pingwiny, foki, delfiny, żółwie, ryby itp.).

3. Podsumowanie zajęć, podziękowanie dzieciom na udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.