X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4914
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęć: Poznajemy sklepy i towary, jakie można tam kupić

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w Przedszkolu nr 3
w Skawinie w dniu 28.03.2008 w grupie dzieci 6-letnich.

Temat: Efektywność działań nauczyciela w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole i pełnienia roli ucznia.

Temat zajęć: Poznajemy sklepy i towary jakie można tam kupić.

Cel ogólny:
Wdrażanie dzieci do podejmowania działań polegających na przygotowaniu ich do podjęcia nauki w szkole.

Cele szczegółowe:
-poznanie różnych sklepów i towarów jakie można tam kupić
-dostrzeganie podobieństw i różnic między sklepami i towarami
-kształtowanie umiejętności współpracy z kolegą i większym zespołem

Cele operacyjne:
Dziecko:
-słucha poleceń nauczyciela i prawidłowo je wykonuje
-słucha wiersza, opowiada o swoich doświadczeniach dotyczących zakupów
-odczytuje nazwę sklepu, dobiera i nazywa towary jakie można tam kupić
-rozróżnia kierunki: w prawo- w lewo, do góry-na dół, wyżej-niżej
-układa zdanie z odczytanym wyrazem
-klasyfikuje obrazki do właściwego sklepu
-wykonuje poprawnie działania matematyczne posługując się poznanymi dotąd cyframi i znakami
-współpracuje z partnerem i grupą dzieci

Metody pracy:
-słowna: wiersz,rozmowa,objaśnienie, instrukcja
-oglądowa: pokaz

-czynna: zadań stawianych do wykonania

Formy:
Indywidualna, w parach, zbiorowa

Środki dydaktyczne:
Plansza domu towarowego oraz obrazki towarów przedstawiające różne towary, napisy: Dom towarowy, ubrania, zabawki, artykuły chemiczne, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze, cyfry: 1, 2, 3, 4 i litera P, napisy do odczytani dla każdego dziecka oraz duże kartki z napisami: kwiaty, warzywa, zabawki; działania matematyczne dla każdego dziecka, nagrania muzyczne: „stonoga”,
„a ram sam sam”, dla każdego dziecka pokratkowane kartki z zaznaczonymi punktami:dom, sklep ; pisaki.

Przebieg:

1.Powitanie w kole – iskierka „dzień dobry”.

2.Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Sklepy” przy planszy Domu Towarowego-odczytanie napisu, przyporządkowanie pięter (litera P oraz cyfry 1,2,3,4)

3.Odczytanie napisów: ubrania, zabawki, artykuły chemiczne, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze-uzupełnianie pięter obrazkami towarów, układanie na prawo od, na lewo od, wyżej-niżej.Czytanie przez zdolne dzieci tekstów : „Sam zrobiłem zakupy” oraz „Dom Towarowy”.

4.Rytmiczny taniec w kilkuosobowych zespołach z melodią „Stonoga”- w sklepie zoologicznym.

5.Droga do sklepu- rysowanie pod dyktando.

6.Zabawa dydaktyczna „ukryte towary”- uzupełnianie wyrazów właściwą literą- odczytanie.

7.Zabawa z muzyką „A ram sam sam” polegająca na wykonywaniu rytmicznych ruchów w zwiększającym się tempie.

8.”Ile kosztuje ta zabawka?”- wykonywanie przez każde dziecko działania matematycznego napisanego na figurze geometrycznej- nazwanie figury i koloru.

9.Zabawa ruchowa w parach „Nadmuchiwanie zabawki”.

10.Przeczytanie przez każde dziecko wyrazu- sklasyfikowanie-ułożenie napisu na jednej z trzech kartek (kwiaty, warzywa, zabawki),ułożenie zdania z przeczytanym wyrazem.

11.Podziękowanie w kole-iskierka „do widzenia”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.