X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49124
Przesłano:
Dział: Internat

Wróżby andrzejkowe - zajęcia świetlicowe

ARKUSZ PRZEDOBSERWACYJNY
Zajęcia świetlicowe

Data 29.11.2021r.
Grupa III
Nauczyciel Agnieszka Sawera
Temat zajęć „Wróżby andrzejkowe”.
KONSPEKT ZAJĘĆ
CELE poznawcze
• Poznanie zwyczajów ludowych i obrzędowości związanych z andrzejkami.

kształcące
• Pielęgnowanie zwyczajów andrzejkowych i podtrzymywanie tradycji.
• Kształcenie umiejętności efektywnego słuchania.
• Doskonalenie umiejętności formułowania poprawnych wypowiedzi.
• Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
• Doskonalenie umiejętności liczenia.

wychowawcze/rewalidacyjne
• Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, integracja grupy.
• Zachęcanie do aktywności podczas zajęć.
• Wdrażanie do doprowadzenia rozpoczętej pracy do końca.
• Usprawnianie logicznego myślenia.
• Doskonalenie koncentracji uwagi.
• Usprawnianie spostrzegawczości.
• Doskonalenie sprawności manualnej.
METODY PRACY
- słowna (pogadanka, rozmowa kierowana),
- pokaz (projekcja filmu )
- zajęć praktycznych ( wykonywanie pracy plastycznej, lanie wosku).

FORMY PRACY grupowa i indywidualna.

POMOCE DYDAKTYCZNE
Film pt. „Andrzejki – magiczny wieczór z wróżbami” , laptop, butelka, gwiazdy – symbole, kostki do gry, papierowy krąg, kartki, kredki, pudełko, wosk, klucz, miska z wodą.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
WPROWADZENIE:

1. Powitanie wychowanków i wprowadzenie w tematykę spotkania.
2. Projekcja animowanego filmu pt. „Andrzejki – magiczny wieczór z wróżbami”. Film opowiada skąd pochodzi nazwa andrzejki?, Kiedy są obchodzone? Jak wróżono dawniej i dziś?
ROZWINIĘCIE:

3. Co wiemy o andrzejkach? Rozmowa z wychowankami dotycząca obejrzanego filmu.
4. Wróżba - „Co mówią gwiazdy?” - Na środku sali znajduje się butelka, a wokół niej gwiazdy – symbole. Wychowanki po kolei kręci butelką i odczytują symbol, który wskazuje butelka. Wspólnie z wychowawcą interpretują wróżbę.
5. Wróżba - „Czarodziejska kostka” - Wychowanki siadają wokół kartonowego kręgu. Rzucają dwiema kostkami do gry, tak by trafić w karton. Po rzucie sumują oczka , jednak bez tych, które poleciały poza kartonowy krąg. Wynik to wróżba na przyszły rok. Wróżbę odczytują wychowanki.
6. Wróżba – „Ustawianie butów” - Każda wychowanka zdejmuje lewy but. Buty ustawiają w jednym rzędzie, w kierunku wyjścia. Następnie przestawiają buty od końca do początku. Czyj but pierwszy dotrze do drzwi i wyjdzie za próg, ta osoba jako pierwsza zmieni stan cywilny.
7. Wróżba – „W(y)rzuć marzenie” - Wychowanki rysują na kartkach swoje największe marzenie. Następnie zgniatają kartkę i próbują trafić nią do magicznego pudełka. Komu się uda, tego życzenie spełni się w najbliższej przyszłości. Każdy z uczestników ma trzy szanse.
8. Wróżba – „Woskowe przepowiednie” - Wychowanki kolejno podchodzą do wychowawcy i przy jego pomocy leją wosk przez klucz, następnie wyławiają powstałą figurę i zgadują, co przedstawia.

ZAKOŃCZENIE:

9. Podsumowanie zajęć – andrzejkowe zagadki
Od jakiego imienia pochodzi nazwa andrzejki?
Przez co lejemy wosk w andrzejki?
W jaki dokładnie dzień i miesiąc obchodzimy andrzejki?
Co robimy w andrzejki?
Wymień jedną znaną ci wróżbę andrzejkową.
Ile liter ma wyraz andrzejki?
Ile razy w roku obchodzimy andrzejki?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.