X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48908
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dzień Ziemi. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć dla dzieci 3 – letnich
Opracowała i przeprowadziła:
Temat zajęć: ,,Dzień Ziemi”
Czas trwania: 15 min
Data:
Obszary podstawy programowej:
I 5; I 7; II 10; II 11; III 5; III 6; IV 2; IV 5; IV 7; IV 12; IV 18;
Cel ogólny:
- kształtowanie postaw proekologicznych
- poszerzanie wiedzy na temat otaczającej przyrody
- wpajanie nawyku segregowania śmieci
Cele szczegółowe:
Fizyczny:
- aktywnie uczestniczy w zorganizowanej aktywności ruchowej
- odzwierciedla ruchem wskazane czynności
Emocjonalny:
- wie, że należy szanować przyrodę
- rozumie potrzebę dbania o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
Społeczne:
- dostrzega zmiany w otoczeniu na skutek podjętych czynności – dzieli się wrażeniami
- rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego
Poznawcze:
- potrafi segregować śmieci do odpowiednich pojemników
- układa historyjkę obrazkową w odpowiedniej kolejności
- stara się wypowiadać pełnymi zdaniami
Metody:
- słowna – rozmowa; oglądowa – pokaz; czynna – zadania stawiane do wykonania
Formy:
- zbiorowa
Pomoce dydaktyczne:
Plakat Ziemi; karty do zabawy ,,Skarby Ziemi”, magnetofon, piosenka, ilustracje do historyjki obrazkowej; szarfy w kolorach: żółtym i niebieskim; przedmioty ,,śmieci”
z papieru i plastiku dla każdego dziecka; tamburyno; pojemniki z wizerunkiem uśmiechniętej i smutnej Ziemi; emblematy Ziemi.

Przebieg zajęć:
1. Wstęp. Wprowadzenie w temat zajęć.
Nauczyciel recytuje wierszyk jednocześnie pokazując dzieciom ilustracje Ziemi - planety na której mieszkamy. Następnie umieszcza ją w widocznym miejscu w sali.
To jest opowieść o Naszej Ziemi.
Na Ziemi wszyscy razem żyjemy.
Ale czy zadbać o nią umiemy?
Dzisiaj się wreszcie tego dowiemy!
2. ,,Skarby Ziemi” – zabawa ruchowa.
Nauczyciel włącza muzykę, a dzieci w rytm piosenki poruszają się po sali. Na przerwę w muzyce nauczyciel losuje jedną kartę ze Skarbów Ziemi, a zadaniem dzieci jest wykonać ćwiczenie na niej zamieszczone. Gdy dzieci usłyszą muzykę wracają do swobodnego poruszania się po sali.

3. ,,Dbamy o przyrodę” – historyjka obrazkowa.
Nauczyciel układa w rozsypce ilustracje do historyjki obrazkowej. Dzieci próbują ułożyć je chronologicznie, a nauczyciel zadaje pytania:
- Gdzie wybrała się grupa przedszkolna?
- Co dzieci zamierzały robić na polanie?
- Co zobaczyły na miejscu?
- Co postanowili zrobić?
- Jakiego koloru mają worki?
- Jaki znak postawili na polanie?
- Co zrobić, kiedy chcemy coś wyrzucić do kosza, a w pobliżu nie ma żadnego?

Nauczyciel podkreśla, że zachowanie osób na ilustracji zasługuje na szczególną pochwałę, bo posprzątały polanę, choć to nie one naśmieciły.

4. ,,Kolorowe kosze” – zabawa dydaktyczna w ruchu
Nauczyciel eksponuje trzecią ilustrację z poprzedniej zabawy i jeszcze raz zwraca uwagę na kolor worków na śmieci, oraz na to co dzieci do niej wrzucają. Wspólnie ustalają, że segregacja śmieci jest bardzo ważna bo większość śmieci można jeszcze raz wykorzystać, a szczególnie z plastiku i papieru. Następnie nauczyciel rozkłada żółte
i niebieskie szarfy na podłodze i przypomina, że do worków niebieskich wrzucamy papier, a do żółtych - plastik. Dzieci otrzymują przedmioty papierowe i plastikowe, które będą imitować śmieci i biegają miedzy szarfami. Na mocne uderzenie w tamburyno wskakują do tej szarfy, która kolorem pasuje do rodzaju ich ,,śmiecia”. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie z uwzględnieniem, że dzieci nie mogą być dwa razy w tej samej szarfie.

5. Ewaluacja zajęć.
Nauczyciel rozdaje dzieciom emblematy z wizerunkiem Ziemi. Prosi dzieci, którym zajęcia się podobały aby włożyły je do pojemnika z uśmiechniętą Ziemią, a którym nie do pojemnika ze smutną Ziemią. Podziękowanie za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.