X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48896
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Spotkanie z książką - popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna
„Spotkanie z książką” - popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku.
W ramach innowacji będą prowadzone raz w miesiącu zajęcia dla uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do kształcenia specjalnego ze względu na obniżenie rozwoju sprawności umysłowych do poziomu upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim. Zajęcia będą miały formę luźnych spotkań, tak aby uczniowie mieli poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
W obecnych czasach czytanie książek, obcowanie z literaturą nie jest, tak powszechną formą spędzania czasu wolnego wśród młodzieży jak kiedyś. Wynika to z „konkurencji” wszelkiego rodzaju nośników informacji: telewizji, komputerów, Internetu, czy telefonów. Przekłada się to na problemy z czytaniem i rozumieniem tekstu, a w konsekwencji z brakiem systematyczności w korzystaniu z książek i bibliotek.

W związku z tym, aby rozbudzić zainteresowania czytelnicze wśród tej grupy młodzieży pomysł na taką innowację. Posłuży ona zarówno usprawnianiu umiejętności czytania i rozumienia tekstu ale również wprowadzi młodzież w świat książki. Zarówno literatury fachowej przybliżającej uczniom wybrany zawód, a także pozwoli poznać inne zbiory biblioteki szkolnej. Dzięki innowacji ta grupa uczniów zostanie ośmielona do korzystania z dostępnej literatury, a także z łatwością odnajdzie się w innych bibliotekach.

Owa innowacja powstała z konieczności doskonalenia umiejętności czytania i rozumienia tekstu, a także rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród tej grupy młodzieży. Zarówno po to, aby uczniowie bliżej poznali bibliotekę szkolną i jej księgozbiór, a także rozwijali zainteresowania czytelnicze. Innowacja ta może przyczynić się do wzrostu czytelnictwa, a także rozwoju nowych zainteresowań pod wpływem kontaktu z książką i biblioteką, a także zaangażuje w życie kulturalne.

Innowacja skierowana jest do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz bibliotekę szkolną.

Cele innowacji pedagogicznej:
• Doskonalenie umiejętności czytania i rozumienia tekstu;
• Kształtowanie nawyków i zainteresowań czytelniczych;
• Wyrabianie szacunku do literatury;
• Wprowadzenie młodzieży w świat literatury;
• Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy;
• Popularyzacja biblioteki szkolnej i jej potencjału;
• Kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki szkolnej.

Spodziewane efekty wdrożenia innowacji:
• Podniesienie umiejętności czytania;
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
• Wzrost czytelnictwa;
• Wzrost uczniów korzystających z biblioteki;
• Wzrost zaangażowania w akcje organizowane przez bibliotekę;
• Wyrażanie własnych refleksji przez uczniów;
• Wzrost poczucia własnej wartości.

Ewaluacja:
Ewaluacja zostanie przeprowadzona na zakończenie innowacji pedagogicznej w formie wywiadu z uczniami. Efekty innowacji będą również widoczne w wypożyczaniu książek oraz zaangażowaniu uczniów w różnego typu działania prowadzone przez bibliotekę szkolną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.