X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4883
Dział: Gimnazjum

Szkolny konkurs chemiczny "Różne oblicza atomu"

imię i nazwisko: ........................................

INSTRUKCJA
Zadania zamknięte zaznacz „x”. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. W zadaniach otwartych należy wykonać obliczenia (czytelnie) i podać odpowiedź słowną. Czas rozwiązywania 45 minut. Maksymalna ilość punktów do uzyskania - 15. Powodzenia!

ZADANIA ZAMKNIĘTE.

1) Które ze stwierdzeń jest nieprawdziwe?
A) istnieją atomy srebra o masie 107 u i 109 u
B) istnieją atomy srebra o masie 107,86 u
C) atomy srebra mogą różnić się liczbą neutronów
D) atomy srebra nie mogą różnić się liczbą protonów

2) Wskaż prawidłową konfigurację elektronową:
A) Cu: K2 L8 M10 N9 B) Mg: K2 L8 M1 N1 C) S: K2 L8 M6 D) Cl : K2 L8 M6 N1

3) W której grupie znajdują się atomy tego samego pierwiastka o podanych liczbach: masowej//atomowej?
A) 71 //31 ; 71//30 ; 71//29 B) 71//30 ; 72//30 ; 73//30 C) 71//31 ; 70//30 ; 69//29

4) Układ okresowy pierwiastków skonstruowany jest:
A) według wzrastającej liczby atomowej
B) według powtarzających się właściwości
C) zgodnie z prawem okresowości
D) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

5) Jaka jest zawartość procentowa izotopów galu: 69 Ga i 71 Ga , jeżeli masa atomowa galu wynosi 69,72 u?
A) 69% i 31% B) 29% i 71% C) 64% i 36% D) 70% i 30%

6) Uporządkowanie pierwiastków: He, Cl, Ga, Cs jest zgodne z:
A) wzrostem liczby elektronów walencyjnych
B) zmniejszaniem się liczby powłok elektronowych
C) wzrostem charakteru metalicznego
D) wzrostem charakteru niemetalicznego

7) Zielony nalot pokrywający niektóre dachy kościołów to:
A) miedziany dach pokryty rdzą
B) ocynkowany dach miedziany
C) stalowy dach pokryty platyną
D) miedziany dach pokryty patyną
E) aluminiowy dach pokryty patyną

8) Do doświadczenia przygotowano dwie probówki z wodą, w pierwszej umieszczono kawałek sodu, w drugiej magnez. Uczeń dodatkowo zaproponował użycie jeszcze trzeciego metalu, jednak dowiedział się, że proponowany metal jest zbyt niebezpieczny i nie może być używany w szkolnej pracowni. Metal ten to:
A) lit B) wapń C) beryl D) frans E) rtęć

9) Elektrony w atomie pewnego pierwiastka rozłożone są na trzech powłokach, a na zewnętrznej powłoce jest ich pięć. Który to pierwiastek?
A) azot B) skand C) arsen D) fosfor

10) Wskaż błędne stwierdzenie:
A) promieniotwórczość naturalna to samorzutny rozpad jąder niektórych pierwiastków
B) promieniotwórczość naturalna jest cechą wszystkich pierwiastków
C) promieniotwórczość jest cechą pierwiastków, szczególnie tych o liczbie masowej powyżej 207 u.

ZADANIA OTWARTE

11) Okres połowicznego rozpadu promieniotwórczego izotopu fosforu : 32//15 wynosi 14 dni. Oblicz ile gramów tego pierwiastka zostanie z próbki
o masie 100 g po upływie 70 dni.

12) Podaj nazwę pierwiastka, który powstanie, jeżeli izotop uranu: 239 //92 ulegnie jednej przemianie alfa, a następnie dwóm przemianom beta. Wskazówka: przemiana alfa to emisja cząstek odpowiadających jądrom helu a przemiana beta to emisja elektronów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.