X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4881

Scenariusz Odnowienia Przerzeczeń Chrztu Świętego uczniów klas czwartych w diecezji płockiej

I.OBRZĘDY WSTĘPNE:
1.Pozdrowienie celebransa:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kochane Dzieci. Drodzy Rodzice i Chrzestni. Bracia i Siostry zjednoczeni z Chrystusem przez sakrament chrztu świętego.Parafia nasza przeżywa dzisiaj ważną i wymowną chwilę. Oto dzieci klas czwartych odnowią podczas Mszy świętej przyrzeczenia swojego chrztu. Wraz z nimi uświadamiamy sobie wielkość, znaczenie i konsekwencje wynikające z jego przyjęcia. Przez chrzest narodziliśmy się, bowiem dla Boga i wkroczyliśmy w nowe życie. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie dzieci, które po dwuletnim przygotowaniu chcą coraz pełniej żyć sakramentem chrztu świętego. Zapraszam do wspólnej modlitwy i godnego uczestnictwa w Chrystusowej ofierze.
2.Poświęcenie wody:

A teraz prośmy pokorne Pana Boga, aby raczył poświęcić tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni naszemu chrześcijańskiemu powołaniu.

( Po chwili ciszy celebrans z rękami złożonymi mówi )
Wszechmocny wieczny Boże. ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczania, również i nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą za chwilę będziemy pokropieni. Odnów w nas źródło swej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do ciebie z czystym sercem i otrzymać twoje zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
( Pokropienie wodą święconą. )

3.Procesjonalne wejście do kościoła: śpiew „ Barka”.
4.Komentarz przed hymnem „Chwała na wysokości”

W ten dzisiejszy dzień, w którym odnawiamy przyrzeczenia naszego chrztu, aby głębiej przeżyć tajemnicę Zbawienia uobecnioną w Eucharystii, głośmy chwałę Boga, który darował nam grzechy, uczynił swoimi dziećmi i włączył do Kościoła, który jest jego ludem.

II.LITURGIA SŁOWA
1.I Czytanie
2.Psalm - śpiewają dzieci
3.II Czytanie
4.Alleluja - śpiewają dzieci
5.Ewangelia
6.Po homili:

Prośba rodziców o przyjęcie przyrzeczeń Chrztu Świętego.

Ojciec:

Czcigodny księże Proboszczu!
Przed kilkoma laty z troską i miłością przynosiliśmy nasze dzieci do kościoła prosząc o chrzest dla nich. Otrzymane w sakramencie chrztu życie Boże staraliśmy się w nich podtrzymywać, umacniać i rozwijać. w naszych rodzinach rozmawialiśmy z dziećmi o Bogu, prowadziliśmy do Kościoła, uczyliśmy je kochać Boga i ludzi. Następnie posyłaliśmy je na katechizację, aby bardziej poznały Chrystusa i ukochały Go ponad wszystko.
Dziś, zgromadzeni w naszej parafialnej świątyni, prosimy cię Księże Proboszczu, aby nasze dzieci, podczas tej Mszy świętej, odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i same powiedziały, ze odrzekają się grzechu i wierzą w Boga.
W tej doniosłej dla nich chwili życia wspiera je naszą modlitwa, by byli świadkami Chrystusa i wyrośli na dobrych synów Kościoła i Ojczyzny.

Celebrans:
Misją Kościoła jest nieść Boga ludziom, umacniać ich w wierze i prowadzić do Ojca w niebie. Z radością przyjmę od waszych dzieci wyznanie wiary i wyrzeczenie się grzechu. Zanim to uczynię, pytam każdego z was - czy jako rodzice możecie zaświadczyć, ze dzieci są dobrze przygotowane do tego ważnego wydarzenia?

Matka:
Staraliśmy się jak najlepiej wywiązać z naszych rodzicielskich zobowiązań. Jesteśmy przeświadczeni, ze dzieci nasze są należycie przygotowane do odnowienia przyrzeczeń chrztu. Będą nadal znajdować w nas i w rodzicach chrzestnych oparcie dla życia według nauki Chrystusowej.

Celebrans:
Bogu niech będą dzięki.

7. Zapalenie świec - Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego.

Celebrans:
Drogie Dzieci!
Spójrzcie na chrzcielnicę, na miejsce, w którym narodziliście się dla Boga i życia wiecznego w niebie. Przed laty, tutaj, przy tej chrzcielnicy woda chrztu spłynęła na wasze czoła. Chrystus uwolnił was od grzechu pierworodnego, uczynił swoimi dziećmi i włączył do Kościoła. Wasi rodzice zobowiązali się wychować was w wierze i nauczyć tak żyć, abyście jak Pan Jezus czynili to, co się Ojcu Niebieskiemu podoba.
Przyszedł czas, abyście dzisiaj, po dwuletnim przygotowaniu uczyniły to, czego nie mogliście uczynić w dniu waszego chrztu. Jako dzieci Boże, oświecone przez Chrystusa, wyrzeknijcie się teraz grzechu i wyznajcie wiarę, w której zostałyście ochrzczone. Pytam każdego z was:

- Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Wyrzekam się.
- Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zł, aby cię grzech nie
opanował?
Wyrzekam się.
- Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Wyrzekam się.
- Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Wierzę.
- Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, syna jego Jedynego, Pana Naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Wierzę.
- Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczanie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Wierzę.
-Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
Amen.

- Złożycie obecnie przyrzeczenia. Niech wasze codzienne życie wciąż je potwierdza:
(Mówią wszystkie dzieci)
Z pomocą Bożą, moich rodziców i chrzestnych oraz wszystkich tu obecnych przyrzekam:
( Troje uczniów wychodzi do przyrzeczeń)
- Kochać Boga i bliźniego tak jak tego nauczył Jezus Chrystus.
Przyrzekam.
- Zawsze i wszędzie świadczyć, że należę do Jezusa, jestem Jego dzieckiem.
Przyrzekam.
- Umacniać wiarę i pogłębiać ją przez udział w systematycznej katechizacji.
Przyrzekam.

8.Modlitwa wiernych.

- Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, naszego biskupa Piotra, biskupa Romana i wszystkich biskupów, aby ich posługa przyczyniała się do zgromadzenia wszystkich ludzi w jednym kościele Chrystusowym. Ciebie prosimy...

- Módlmy się za rodziców i chrzestnych, aby słowem i przykładem umacniali wiarę sercach swoich dzieci. Ciebie prosimy...

- Módlmy się za kapłanów i katechetów oraz nauczycieli i wychowawców,
aby byli odważnymi głosicielami nauki Chrystusowej. Ciebie prosimy...

- Módlmy się za dzieci, które odnawiają dzisiaj przyrzeczenia swojego chrztu, aby pozostały zawsze wierne Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy...

- Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby światło naszej wiary świeciło przed ludźmi, aby widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Ciebie prosimy...

III.LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
1.Procesja z darami
Przynosimy do ołtarza symboliczne dary, a wraz z nimi nasze troski, radości, plany i prace. Prosimy Pana Jezusa, aby wszystkie je przyjął i żeby były zgodne z Jego wolą.
Świece - symbol światła Chrystusa i znak naszego pragnienia by być światłem płonącym wśród ludzi.
Książka i zeszyt - symbol nasze całorocznej pracy, przez którą my sami i światma stawać się lepszy i bardziej Boży.
Kwiaty - wyraz piękna w świecie stworzonym przez Boga, symbol naszej wdzięczności Panu Bogu za piękny świat i miłość do człowieka.
Dar ołtarza - Niech ten dar ofiarny do nas i naszych rodziców dobrze służy naszej wspólnocie parafialnej.
Chleb i wino - za chwilę zostaną przemienione w Ciało i Krew Pana Jezusa, aby umocnić nas drodze do niebieskiej ojczyzny, Prośmy, abyśmy zawsze korzystali ze stołu eucharystycznego umacniając się do dobrego życia.

2. Komentarz przed „Ojcze nasz”:

Bóg, który jest tajemnicą, jest naszym Ojcem, w sakramencie chrztu świętego uczynił nas swoimi dziećmi. Kocha nas i wie, czego nam potrzeba. Dlatego, jako dzieci jednego Ojca z miłością i ufnością wznieśmy ręce i wołajmy do Niego słowami, których nauczył nas Jezus Chrystus.

3. Śpiew na Komunię Świętą: dajesz”, „Chrystus Pan karmi nas”.

4. Dziękczynienie po Komunii Świętej:
Panie Jezu, podczas tej uczty ofiarnej nakarmiłeś nas swoim Ciałem. Jesteśmy tak blisko Ciebie, a Ty jesteś tak blisko każdego z nas. Od chrztu należymy do Ciebie i z Tobą. Jezu, chcemy być zawsze. Pragniemy, aby i naszymi stawały się codziennie słowa świętego Pawła - żyję ja, już nie ja, we mnie żyje Chrystus. Bądź z nami. Jezu, gdy się uczymy, bawimy, wypełniamy obowiązki w domu i w szkole. W tej pełnej radości i szczęścia chwili wyrażamy Ci. Panie Jezu, naszą wdzięczność wołając - Dziękujemy Ci, Jezu.
Za chrzest święty, poprzez który zjednoczyłeś się z nami i włączyłeś nas do wielkiej rodziny, którą jest Twój Kościół.
WSZYSCY - Dziękujemy Ci. Jezu.
Za rodziców i chrzestnych, za ich troskę i opiekę o nas, za to, że uczą nas kochać Boga i ludzi
WSZYSCY: Dziękujemy Ci. Jezu.
Za kapłanów i katechetów, którzy cierpliwie i wyli wale pomagają nam poznawać Ciebie i Twoją Ewangelię.
WSZYSCY: Dziękujemy Ci. Jezu.
Za wszystkich znanych nam i obcych, którzy słowem i przykładem potwierdzają, że Ty, Jezu, jesteś dla nich Drogą, Prawdą i Życiem.
WSZYSCY: Dziękujemy Ci, Jezu.
Za dzisiejszą uroczystość, dzięki której lepiej zrozumieliśmy, jak wielkim wydarzeniem w naszym życiu jest chrzest i czego Ty, Jezu od nas, na co dzień oczekujesz.
WSZYSCY: Dziękujemy Ci Jezu.

6.Ofiarowanie się Matce Bożej:
Najświętsza Maryjo Panno! W dniu naszej uroczystości powierzamy Tobie Matko nasze ciało i duszę. Dopomóż Matko Boża zachować dusze nasze i ciała w niewinności otrzymanej na chrzcie świętym. Prosimy, pomnażaj w nas tę Miłość, którą Pan Jezus przyniósł ze sobą do naszych serc. Dopomagaj nam Matko Najświętsza byśmy zawsze kochali Jezusa, i byśmy często przyjmowali Go w Komunii świętej. Uproś nam Matko naszym Rodzicom i wszystkim, którzy się nami opiekują te łaskę abyśmy kiedyś w niebie mogli się wszyscy spotkać i uwielbiać Twojego Syna i Ciebie Matko Boża i nasza na wieki. Amen.

IV.OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
1.Podziękowanie dzieci:

Serca nam mocniej biją i oczy świecą z radości, bo dzisiaj ponowiliśmy uroczyście przyrzeczenia złożone na chrzcie świętym. Zwracamy się do Ciebie Czcigodny Księże Kanoniku i do Ciebie Księże Prefekcie ze słowami wdzięczności i miłości. Serdecznie dziękujemy za Mszę Świętą odprawioną w naszej intencji, za troskę o nasze dziecięce dusze, za słowa nauki Bożej, za dobroć i wyrozumiałość podczas spowiedzi świętej, za uśmiech i za wszystko, co dla nas czynicie. Chcemy myślą i sercem oganiać i podziękować: Nauczycielom i Wychowawcom, koleżankom i kolegom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość naszego spotkania z Jezusem w Komunii Świętej. Niech żywym dowodem naszej wdzięczności będzie modlitwa w Waszej intencji, te oto kwiaty i nasze szczęśliwe, dziecięce uśmiechy.

2.Komentarz przed rozesłaniem:
Chrystus posyła nas, abyśmy byli jego świadkami. Zapamiętajmy tę dzisiejszą uroczystość i bądźmy wierni zobowiązaniom chrztu. Wspiera i umacnia nas w tym błogosławieństwo Boga w Trójcy Świętej jedynego.

3.Błogosławieństwo kapłana na zakończenie Mszy świętej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.