X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4871
Dział: Gimnazjum

Sposoby odżywiania się organizmów

Czas realizacji: 2 h

Hasło programowe: Jedność i różnorodność organizmów
Zakres treści: Odżywianie – organizmy autotroficzne i heterotroficzne, fotosynteza, organizmy cudzożywne (roślinożerne, mięsożerne, pasożyty, saprobionty)

Cel ogólny: Wykazanie zróżnicowania odżywiania
Cele szczegółowe:
Wiadomości:
Uczeń :
-wymienia podstawowe sposoby odżywiania
- podaje definicję fotosyntezy
- podaje przykłady organizmów samożywnych i cudzożywnych
- wymienia sposoby odżywiania się organizmów cudzożywnych
- wyjaśnia pojęcia: : fotosynteza, autotrofy, heterotrofy, saprobionty, pasożyty
-omawia przebieg fotosyntezy
- wyjaśnia różnicę pomiędzy roślinożercami a mięsożercami
Umiejętności:
-charakteryzuje różne strategie odżywiania
- analizuje wyniki i wnioski doświadczenia
Metody: burza mózgów, eksperyment, pogadanka, analiza wykresów i schematów, krzyżówka
Środki dydaktyczne: karty pracy, zestawy doświadczalne, zdjęcia, plansza dydaktyczna

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne
2. Nauczyciel zapisuje na tablicy schemat z głównym hasłem odżywianie, dzieli je na samożywne i cudzożywne, wprowadza określenia autotrofy i heterotrofy. Następnie prosi uczniów, aby określili na czym polega proces fotosyntezy – zapisuje słownie reakcje fotosyntezy na tablicy (uczniowie przepisują ją na wcześniej rozdaną kartę pracy)
3. Następnie nauczyciel dzieli klasę na grupy w celu przeprowadzenia doświadczenia- Jak natężenie światła wpływa na intensywność fotosyntezy? (dokładny opis wykonania, tabelka na wyniki, miejsce na wykonanie wykresu oraz podanie wniosków znajduje się na karcie pracy)
4. Uczniowie analizują wykresy umieszczone na karcie pracy, przedstawiające zależność wpływu natężenia światła, stężenia dwutlenku węgla, oraz temperatury na intensywność fotosyntezy
5. Nauczyciel krótko jako ciekawostki wspomina o roślinach drapieżnych, pokazuje odpowiednie zdjęcia
6. Uczniowie dokonują podziału organizmów cudzożywnych, nauczyciel dopisuje odpowiednie pojęcia do schematu na tablicy
7. Uczniowie wykonują ćwiczenie na karcie pracy (połączenie nazw drapieżca, pasożyt, saprobiont z odpowiadającymi im opisami)
8. Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują wypisane na karcie przystosowania drapieżców
9. Uczniowie wykonują kolejne ćwiczenie na karcie (dopisują brakujące odcinki układu pokarmowego ssaka w oparciu o plansze dydaktyczną)
10. Analiza rysunków- uczniowie wykazują różnicę w budowie układu pokarmowego organizmów mięsożernych i roślinożernych
11. Uczniowie rozwiązują ćwiczenie (dopasowują opis rodzaju pokarmu do dzioba ptaka)
12. Nauczyciel podaje ciekawostki- tłumaczy jak przebiega odżywianie u pantofelka- rysunek, co to jest kloaka, tran, podaje nazwy czterech komór u przeżuwaczy
13. Faza podsumowująca:
-ćwiczenia (dopasowanie odpowiednich cech do haseł autotrofy i heterotrofy, przyporządkowanie podanych nazw zwierząt do określeń mięsożerny, wszystkożerny i roślinożerny)
-rozwiązanie krzyżówki (oceny z aktywności)
14. Zadanie domowe: korzystając z encyklopedii multimedialnej uczniowie mają wypisać i omówić krótko fazy fotosyntezy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.