X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4854
Przesłano:

Czy warto podróżować? Konspekt lekcji z j. polskiego do klasy VI

Temat: Czy warto podróżować? Nasze rozważania zainspirowane poznaną piosenką i fotografią zapowiadającą rozdział V „Smak przygody”.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• rozwiązuje szyfrogram
• wypowiada się na temat sensu odszyfrowanej wypowiedzi
• wyjaśnia, jakie teksty zapowiada fotografia oraz tytuł rozdziału
• sprawnie posługuje się słownikiem języka polskiego i słownikiem wyrazów bliskoznacznych
• określa tematykę piosenki
• podaje informacje na temat podmiotu mówiącego
• podaje informacje na temat adresata wypowiedzi podmiotu mówiącego
• odczytuje słowa piosenki, które wiążą się z motywem wędrówki
• zapisuje w formie drzewka decyzyjnego rozważania na temat: Czy warto podróżować?
• redaguje i zapisuje notatkę-wniosek na podstawie wyniku rozważań zapisanych w drzewku decyzyjnym
Metody: praca ze słownikami, pogadanka, praca z podręcznikiem, drzewko decyzyjne
Pomoce: słowniki języka polskiego i wyrazów bliskoznacznych, kaseta z nagraniem piosenki „Wędrówką życie jest człowieka”, ksero szyfrogramu i drzewka decyzyjnego, podręcznik

Plan lekcji

Wprowadzenie
1. Każdy uczeń otrzymuje kartkę z szyfrogramem.
2. Uczeń, który rozwiązał zadanie najszybciej, prezentuje rozwiązanie – wypowiedź Homera na temat podróżowania.
3. Ochotnicy wypowiadają się na temat odszyfrowanej wypowiedzi.
4. Podział na trzy grupy:
• I grupa: Odszukaj w słowniku języka polskiego wyjaśnienia słowa podróż.
• II grupa: Wyszukaj w słowniku wyrazów bliskoznacznych określeń i słownictwa związanego ze słowem podróż.
• III grupa: Wyszukaj w słowniku wyrazów bliskoznacznych synonimów do wyrazu podróż.
5. Zapisanie tematu lekcji oraz notatki z powyższego ćwiczenia.
6. Wysłuchanie piosenki „Wędrówką życie jest człowieka” i określenie, jakie inne znaczenie (przenośne) może mieć słowo podróż.
Część główna
1. Po obejrzeniu fotografii ze strony 211 oraz z zapoznaniem się z tytułem rozdziału (Smak przygody) uczniowie wyjaśniają, jakiego typu teksty znajdą się w tym rozdziale podręcznika.
2. Głośne odczytanie tekstu piosenki „Wędrowiec”.
3. Uczniowie określają tematykę piosenki, podają informację na temat podmiotu mówiącego oraz adresata jego wypowiedzi.
4. Podział na dwie grupy: uzupełnianie drzewka decyzyjnego.
5. Prezentacja efektów pracy zespołów – określenie korzyści i niebezpieczeństw wynikających z podróżowania.
Zakończenie
1. Zredagowanie wniosku będącego podsumowaniem rozważań zapisanych w drzewku decyzyjnym.
2. Zadanie pracy domowej (do wyboru):
• To była niezwykła podróż.... – opowiadanie.
• Gdzie chciałbyś udać się i dlaczego w podróż swojego życia? Narysuj mapę przedstawiającą trasę tej wyprawy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.