X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4820

Objawienia prywatne - konspekt katechezy

Lucyna Pikor ZSO Nr2 w Rzeszwowie
CELE KATECHEZY:

cel dydaktyczny: wyjaśnienie pojęcia „objawienia prywatne” wskazanie na rolę jaką odgrywają w one Kościele, zapoznanie z kryteriami oceny wiarygodności objawień prywatnych

cel wychowawczy: kształtowanie postawy szacunku wobec słowa, jakie Bóg kieruje do człowieka poprzez orędzie objawiane osobom prywatnym

CELE OPERACYJNE:

uczeń wie: w jaki sposób Bóg objawia się człowiekowi, zna kryteria oceny prawdziwości objawień prywatnych, wie jakie są kryteria oceny wiarygodności objawień prywatnych

uczeń potrafi: wskazać na najważniejsze objawienie Boga, dokonane w Jezusie Chrystusie, odróżnić wagę tego objawiania od objawień prywatnych

uczeń ceni: wartość objawień prywatnych uznanych przez Kościół,

METODY I ŚRODKI OSIĄGANIA: „burza mózgów”, odpowiedź na list (formularz List), praca z podręcznikiem, wykład,

Przebieg katechezy

1. Wprowadzenie – Modlitwa – Duchu Św.
2. Sprawdzenie obecności
3. Wprowadzenie w problem katechezy – wpisujemy na środku tablicy słowo OBJAWIENIE –
4. Podział klasy na grupy 4 osobowe. Rozdanie arkuszy A 4. Zadaniem grup jest wpisanie drukowanymi literami 4 słów, które kojarzą się z pojęciem objawienie (czas pracy 2 min.)
5. Przedstawiciel każdej grupy podchodzi do tablicy, zawiesza arkusz papieru i czyta słowa, które wypisały na nim osoby z grupy (przewidywane skojarzenia: ukazanie się, pokazanie się, odkrycie, odsłonięcie)
6. Podsumowanie katechety: Słowo objawienie kojarzy nam się z czymś cudownym, nadprzyrodzonym. Samo słowo „objawienie” pochodzi z języka łac. revelatio – oznacza zdjęcie zasłony, inaczej mówiąc pokazanie tego co dotychczas było zakryte, niewidoczne. Pan Bóg na różne sposoby objawia człowiekowi siebie, odkrywa przed nim to, co było dla niego nieznane.
7. Pytanie do wszystkich: W jaki sposób Bóg odsłania nam Siebie, pokazuje Kim jest? (przewidywane odpowiedzi: przez Pismo Św., przez proroków, przez stworzony świat, przez Jezusa Chrystusa, objawienia maryjne)
8. Krótki wykład katechety – Bóg najpełniej przemówił do człowieka poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa – On objawił nam kim jest Bóg i jaki jest Jego plan zbawczy wobec człowieka. Kościół podkreśla, że Chrystus był szczytem Objawienia się Boga człowiekowi, tzn, że już nie będzie innego objawienia o charakterze publicznym.
9. Dziś porozmawiamy o objawieniach prywatnych, spróbujemy odpowiedzieć na pytania jakie jest ich znaczenie dla życia Kościoła? – Zapisanie tematu na tablicy i w zeszytach
10. Pytanie do wszystkich – Jakie znacie objawienia Jezusa, czy Maryi, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół? (przewidywane odpowiedzi: Lourdes, La Salette, Fatima,
11. Przeczytanie przez wybranego ucznia definicji pojęcia - objawienie prywatne – objawienie autentyczne skierowane do indywidualnego człowieka, które jednakże nie nakłada na wszystkich bezpośredniego obowiązku wiary i które nie jest przez Boga przekazane Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła do strzeżenia i publicznego głoszenia. Uznanie takiego objawienia za autentyczne wymaga zgodności z objawieniem kościelnym (ogólnym objawieniem w Jezusie Chrystusie). Objawienia prywatne mogą tylko pobudzać Kościół do działania przystosowawczego do wciąż zmieniającej się sytuacji, ale zawsze zgodnego z jedną i niezmienną Ewangelią
12. Podział klasy na grupy 4-5 osobowe. Zadaniem grup jest udzielenie pisemnej odpowiedzi na list Ani na podstawie treści z Podręcznika – „Wiara Kościoła”, uczniowie otrzymują formularz z treścią listu z miejscem na krótką odpowiedź (czas pracy 10-12 min)
13. Prezentacja listów – przedstawiciel grup odczytuje odpowiedź na list Ani
14. Podsumowanie katechety – (w zależności od treści, które pojawiły się w listach)
15. Wpisanie notatki do zeszytu
Objawienia prywatne nie wnoszą nic nowego w Objawienie jakie dokonało się w Jezusie Chrystusie, zawarte w Piśmie Św. Ich rolą jest przypomnienie nauki ewangelicznej (np.: o potrzebie nawrócenia, modlitwy) albo rozjaśnienie niektórych prawd wiary (np. objawienia św. Faustyny przyczyniły się do lepszego zrozumienia tajemnicy Bożego Miłosierdzia) Boże pochodzenie objawień prywatnych potwierdzają:
- znaki towarzyszące tym objawieniom (np. cudowne uzdrowienia)
- wiara (czy przyczyniają się do wzrostu wiary)
- owoce objawień
- aprobata Kościoła
16. Zadanie domowe: Napisz orędzie (przesłanie) wybranego objawienia prywatnego, które zostało zaaprobowane przez Kościół
17 Zakończenie - Modlitwa
Boże mój i Panie, wierzę we wszystko, co Ty nam objawiłeś
i co nam Kościół Twój do wierzenia podaje,
gdyż Ty jesteś zawsze prawdomówny,
a Kościół jest wiernym przekazicielem Twojej prawdy.
Pomnóż o Boże moją wiarę
Ojcze Nasz

List

Mam na imię Ania. Jestem osobą wierzącą. Niedawno od księdza słyszałam historie objawienia Matki Bożej w La Salette. Dowiedziałam się, że jest to jedno z objawień, które zostało przez Kościół oficjalnie potwierdzone. Słyszałam również o innych objawieniach się Maryi osobom prywatnym. Nie wiem co o nich sądzić. Czy jeśli powątpiewam w ich prawdziwość to mam grzech? Jak tak naprawdę można rozpoznać czy dane objawienie prywatne jest wiarygodne, bo przecież może być wymysłem ludzi, albo ich celowym działaniem, żeby zyskać sobie jakieś korzyści. Co na ten temat sądzi Kościół?

Ania

Odpowiedź na list

......................................
......................................
......................................
......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.