X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48112
Przesłano:
Dział: Internat

Sprawozdanie z grupy wychowawczej w Ośrodku w semestrze II.

Do grupy I Ośrodka w II semestrze zapisanych jest w roku szkolnym
8 wychowanków.
Są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz autyzmem. Wszyscy wychowankowie uczą się na poziomie szkoły podstawowej.
Praca z grupą wychowawczą przebiegła zgodnie z semestralnym planem wychowawczym, dokumentowana była na bieżąco w dzienniku zajęć wychowawczych.
Wychowankowie grupy I uczestniczyli w uroczystościach wynikających z kalendarza imprez szkolnych.
Wychowankowie I grupy wymagają indywidualnej pomocy wychowawcy podczas zajęć dydaktycznych, a część również przy wykonywaniu czynności z zakresu samoobsługi. Wychowawcy zapewniają dzieciom odpowiednie warunki do nauki własnej i rozwijania zainteresowań oraz wdrażają do współdziałania i pomocy sobie nawzajem.
Podopieczni uczestniczyli w zabawach i grach integrujących, mających na celu lepsze poznanie siebie oraz swoich kolegów i koleżanek. Na bieżąco rozwiązywane są pojawiające się konflikty i trudne sytuacje wychowawcze.
Wychowankowie zaznajamiają się z zasadami prawidłowej komunikacji, poznają sposoby prawidłowego wyrażania swoich emocji i uczuć, zachowań asertywnych, a podczas codziennych podstawowych czynności poznawali i kształtowali umiejętności z zakresu samoobsługi i zdrowego stylu życia. Angażowani są do obowiązków związanych z utrzymaniem porządku i czystości w internacie, wedle sporządzonych harmonogramów pełnią dyżury , sprzątają własne pokoje, ścielą łóżka, porządkują swoje miejsce pracy i zabawy, dbają o estetyczny wygląd pokoi, korytarzy.
We wzajemnych relacjach wychowankowie w większym stopniu potrafią otwarcie i szczerze mówić o swoich problemach, słuchać przekazywanych komunikatów, poznawać siebie, kolegów, swoje mocne strony. Dzieci chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu, uczestnicząc w grach i ćwiczeniach ruchowych, na placu zabaw oraz na zajęciach w ogrodzie zmysłów.
W związku z epidemią COVID-19, która spowodowała zawieszenie zajęć w szkołach przez Ministra Edukacji i zmianę nauczania na zdalne, utrzymywanie stałego kontaktu i dobrej relacji z rodzicem/opiekunem stało się konieczne w celu kontynuowania oddziaływań na ucznia.
W czasie kontaktu z rodzicem przekazywaliśmy instruktaże ćwiczeń i zajęć, które należy przeprowadzać z dzieckiem, wspólnie szukaliśmy rozwiązań trudności z nauką oraz wychowaniem. Udzielaliśmy wsparcia w sytuacji pandemii, która nas dotknęła, dodawaliśmy otuchy w związku z tą zaistniałą sytuacją, obawami, radzeniem sobie z obowiązującymi wprowadzonymi restrykcjami. Przypominaliśmy o konieczności dbania o zasady higieny, szczególnie o dokładnym myciu rąk, dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywa dziecko a także zachowywaniu bezpiecznego dystansu w miejscu publicznym oraz pozostaniu w domu.
Wnioski do dalszej pracy: kontynuowanie dalszej pracy wychowawczej dotyczącej kształtowania czynności samoobsługowych, bezpieczeństwa, kształtowania odpowiedniej postawy i właściwego zachowania, ćwiczenia prawidłowej wymowy, aktywizacja, promowanie zdrowego stylu życia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.