X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48081
Przesłano:
Dział: Internat

Arkusz przedhospitacyjny

Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu

ARKUSZ PRZEDHOSPITACYJNY

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Gołębiewska
2. Przedmiot (stanowisko): nauczyciel-wychowawca w internacie
3. Klasa ( grupa wychowawcza): wychowankowie grup I - V
4. Rok szkolny: 2013/2014
5. Data hospitacji: 20.12.2013

6. Temat zajęć: Kultywowanie tradycji szkolnej i internatu związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Wystawienie jasełek bożonarodzeniowych w szkole.

7. 7.Ogólna charakterystyka klasy (poziom, podejście do nauki, problemy dydaktyczno-wychowawcze)

8. Grupa zintegrowana. Osoby zaangażowane w to, co robią, potrafią współdziałać w grupie.

9. Cele zajęć:

Cel ogólny:

• kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji jasełek bożonarodzeniowych.

Cele operacyjne:
Uczniowie:
• znają teksty ról zawartych w scenariuszu,
• znają teksty kolęd i pastorałek,
• potrafią współtworzyć radosną atmosferę oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia;
• ćwiczą wyrażanie gry aktorskiej za pomocą słowa mówionego i mowy ciała ,
• umieją współdziałać i współpracować w grupie;
• wzbogacają swój słownik i rozwijają kompetencje językowe;
• potrafią swobodnie się wypowiadać;
• uczą się przełamywać stres związany z występami publicznymi,
• wykorzystują umiejętności i predyspozycje gry aktorskiej.

1. Przewidywane metody pracy:
• burza mózgów ,
• recytacja tekstu.

2. Formy pracy:
Praca indywidualna, grupowa i zespołowa.

3. Zaplanowane środki dydaktyczne:
• scenariusz jasełek bożonarodzeniowych,
• kostiumy i rekwizyty,
• scenografia.

4. Planowany przebieg zajęć:
1. Przywitanie gości przybyłych na przedstawienie.
2. Zabranie głosu przez księdza.
3. Przedstawienie jasełek.
4. Wspólne śpiewania kolęd.
5. Podziękowanie za przybycie i wspólne spędzenie czasu w radosnej atmosferze oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.
6. Zakończenie.

5. Stosowany program nauczania: nie dotyczy
6. Inne uwagi nauczyciela: -
7. Realizacja zaleceń z poprzednich hospitacji: nie dotyczy

Nauczyciel hospitowany Osoba hospitująca

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.