X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 480
Przesłano:

Program wychowawczy w kl.III

Realizacja programu wychowawczego w kl. III

I OBSZAR: CZŁOWIEK I JEGO EMOCJE

Nazywanie emocji i kształcenie umiejętności ich rozpoznawania.
Fizjologiczne i zewnętrzne przejawy emocji.
Sposób realizacji: obserwacja dzieci i analiza ich zachowań w trakcie gier
i zabaw interakcyjnych ( „Pajęczynka”, „Iskierka”,
„Gdybym był…to bym….”).
W ich trakcie dzieci uczyły się umiejętności rozpoznawania uczuć i otwartego ich wyrażania. Miały też okazję dowiedzieć się i zobaczyć, jakie emocje przeżywają ich koledzy i w jaki sposób je wyrażają.

Rozróżnianie emocji pozytywnych i negatywnych oraz ich konsekwencje w
kontaktach z innymi ludźmi.
Sposób realizacji: rozmowy i dyskusje na temat koleżeństwa i przyjaźni
na podst. doświadczeń dzieci i tekstów opowiadań: „No to, co”,
„Bardzo mądre ręce”, „Nie jesteście sami ”,
„Cukierki ”z kręgu tematycznego XVIII, „Co nas interesuje
”.
Wczuwając się w sytuacje bohaterów tych opowiadań a także prezentując własne odgrywały scenki dramowe. Uczyły się w nich wyrażać uczucia za pomocą słów, gestów i postawy ciała.

Wypracowanie metod radzenia sobie z emocjami własnymi i innych osób.
Sposób realizacji: zajęcia umuzykalniające,konkurs plastyczny
„Zabawy zimowe ”
Rozbudzanie postaw tolerancji wobec innych.
Sposób realizacji: dyskusje na temat stosunku do ludzi niepełnosprawnych i
ich problemów w codziennym życiu związane z tematyką kręgu tematycznego V „Są wśród nas ”. W scenkach dramowych dzieci przedstawiały w jaki
sposób mogą achować się wobec tych osób.
Na zajęciach ruchowych w trakcie zabawy orientacyjno –porządkowej
„Niewidomy” i zabaw z mocowaniem „Pomoc niepełnosprawnemu”,
„ Wahadło” uczyły się poznawać świat niewidomych i kształtować tolerancję wobec osób niepełnosprawnych.
Uczniowie uczestniczyli 21.03.06 w imprezie charytatywnej „ Afryka-raj, czy piekło”. Dzięki uczestnictwu w niej i aktywnej pomocy zrozumieli potrzebę wspierania swoich afrykańskich kolegów.

II OBSZAR: SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ


Rozwijanie czynnego słowa służącego opisywaniu przedmiotów i zjawisk
otaczającego świata.
Sposób realizacji: wyjścia do teatrzyku „ Kubuś” na
nast. przedstawienia:
„Przygody Sindbada Żeglarza”, „Wielka
Nowina”, „Cudowna lampa Aladyna”,
„ Słońce w dolinie Muminków”. Okazją do rozwijania
czynnego słownictwa był
konkurs klasie IIIa Tworzymy opowiadanie z wyrazami, z „ó”.

2. Nauka budowania jasnych komunikatów.
Sposób realizacji: tworzenie tekstów użytkowych(list do dzieci mieszkających w innych krajach Europy przy temacie „Kraj dzieci z Bullerbyn”- IX krąg tematyczny-Grudniowe
Uroczystości, życzenia dla mam z okazji ich święta ).

3. Kształcenie umiejętności aktywnego słuchania.
Sposób realizacji: zapoznanie dzieci z regulaminem bezpiecznego
zachowania się na basenie(IX),przekazanie informacji na temat działań
profilaktycznych związanych z „ptasią grypą” przez Dyrekcję Szkoły (6.03.06),
przekazanie informacji przez Dyrekcję
Szkoły o rozpoczęciu budowy centrum rehabilitacyjno –sportowego i w związku z czym zachowaniu zasad bezpieczeństwa i ostrożności na terenie wokół szkoły(2.02.06)


Poznawanie i rozumienie ogólnie przyjętych norm etycznych
obowiązujących w relacjach między ludźmi.
Sposób realizacji: utworzenie „Regulaminu klasy”, w którym znajduje się zbiór praw i obowiązków ucznia oraz zobowiązanie do jego przestrzegania,
przy realizacji kręgu tematycznego VII „Polskie opowieści” uczniowie poznali symbole narodowe i zdobyli wiedzę, jak się wobec nich zachować.


III OBSZAR: PLANOWANIE SWOJEJ PRACY I WŁASNEGO ROZWOJU


Nauka planowania swojego czasu pracy i czasu wypoczynku.
Sposób realizacji: realizacja Programu regionalnego w kl. III c mającego na celu zdobycie wiedzy na temat miejsca i okolicy, w którym mieszkamy, jej
historii, kultury, zabytków, ciekawych ludzi i miejsc. -wycieczka do Sandomierza-7.06.06.


Poznawanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
Sposób realizacji:
-udział dzieci w konkursach szkolnych: plastycznym, warcabowo-szachowym
-udział dzieci w konkursach międzyszkolnych: „Legendy z biegiem Wisły”,
„Bohaterowie naszych lektur”, „Mały Turniej Europejski”, „Miejski Konkurs Ortograficzny”, „Legendy o naszej okolicy”
-omówienie wyników konkursów i przedstawienie laureatów:
Aleksandra Wójcik kl.IIIc-I wyróżnienie na VI Miejskim Konkursie Ortograficznym
Konrad Krawczyk kl. III c –II miejsce w konkursie „Mały Turniej Europejski”
Mikołaj Grabowski kl.III a- VI miejsce w finale konkursu polonistycznego
„Bohaterowie naszych lektur” Kacper Opala kl.III c –VIII miejsce w finale konkursu
„Bohaterowie naszych lektur”Doskonalenie umiejętności poruszania się w bliskim i dalszym środowisku
.
Sposób realizacji: dokumentowanie wyjść, spacerów, wycieczek,spotkań z
ciekawymi ludźmi, imprez kulturalnych itd. w założonej i prowadzonej przez
uczniów Księdze (zdjęcia, sprawozdania, foldery, informacje z Internetu ).


Wskazywanie konsekwencji działań własnych i wspólnych.
Sposób realizacji: cotygodniowa ocena dyżurnych klasowych, wybory
samorządu klasowego.
Uczniowie uzasadniają swoje opinie i wybory „ Głosowałem na….. dlatego, że….”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.