X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4793

Wartość Życia oraz jego zagrożenia. Konspekt lekcji religii

Kl. IV-VI

Cele ogólne:
- ukazanie życia jako wartości doczesnej i wiecznej,
- wychowanie do odpowiedzialności za życie i zdrowie swoje oraz innych ludzi.

Cele szczegółowe
Uczeń:
- podaje, że życie ludzkie jest darem Boga,
- wymienia współczesne zagrożenia życia,
- objaśnia, że należy dbać o własne życie i zdrowie,
- wybiera sposoby odpowiedzialności za życie wobec współczesnych zagrożeń życia i zdrowia,
- wykonuje plakat zachęcający do obrony życia i zdrowia.

Środki dydaktyczne
Pismo święte, zdjęcia, teksty do pracy w grupach, materiały plastyczne.

Metody
Praca z Pismem świętym, pogadanka, dyskusja, praca w grupach, ekspozycja, metody plastyczne.

PRZEBIEG LEKCJI
MODLITWA „Ojcze nasz”

WPROWADZENIE
- Przeczytanie fraszki J. Kochanowskiego pt. „Na zdrowie”.
- Rozmowa na temat utworu. O czym jest fraszka?

Dzisiaj będziemy mówili o życiu, zdrowiu, a także o jego zagrożeniach.
- Prezentacja i omówienie zdjęć.
PRZEDSTAWIENIE PRAWDY – TO MÓWI PAN

ROZWINIĘCIE
Rozmowa z uczniami na temat wartości, jakie niesie życie.
- Co mówi nam na temat życia Pismo święte?
- Katecheta zapisuje na tablicy parametry kilku fragmentów ze Starego i Nowego Testamentu, uczniowie wyszukują je w Piśmie świętym, a następnie odczytują.
(Wj 20, 13), (Rdz 9,5), (Rdz 9,6), (Rdz 1, 26), (Rz 14,7-8)

Widzimy, że życie ludzkie ma przede wszystkim wartość wieczną.
- Co na ten temat czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego? (KKK 1711)
- Co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego o życiu człowieka?
- Jaki jest cel ludzkiego życia?
- Jaką doczesną wartość posiada życie?
(Uczniowie udzielają odpowiedzi na podstawie obserwacji życia i własnych doświadczeń. Można tu przytoczyć jeszcze jeden fragment z Pisma Świętego (Syr 30,15)).

„Nie będziesz zabijał!” (Wj 20,13) Skoro życie i zdrowie człowieka ma tak wielką wartość, to przede wszystkim powinniśmy je szanować i dbać o nie. Sam |Bóg staje w jego obronie w piątym przykazaniu.

- Jak w dzisiejszym świecie to przykazanie jest przestrzegane?
- Jakie znacie zagrożenie dla zdrowia i życia?

Dzielimy klasę na V grup. Każda z nich otrzyma kartkę z wyszczególnionymi rodzajami zagrożeń życia i zdrowia oraz pytania, na które należy udzielić odpowiedzi.

Grupa I
Narkomania i nikotyzm
- Jaki wpływ na organizm człowieka mają nikotyna i narkotyki?

Grupa II
Alkoholizm
- Jaki wpływ na organizm człowieka ma alkohol?

Grupa III
Samobójstwo
- Dlaczego samobójstwo jest grzechem ciężkim?

Grupa IV
Aborcja
- Co to jest aborcja i dlaczego jest złem?

Grupa V
Lekkomyślność i nieodpowiedzialność
- Jakie są skutki lekkomyślności i nieodpowiedzialności w naszym życiu?

Czas pracy 10 minut. Przedstawiciele grup odczytują odpowiedzi. Katecheta podsumowuje.
Nauczanie Ojca Świętego.

PODSUMOWANIE
Pamiętajmy o jednym: nauczmy się przewidywać skutki swoich czynów.
Papierosy, alkohol, narkotyki, aborcja, lekkomyślność i nieodpowiedzialność to wielkie zło, które zagraża zdrowiu i życiu człowieka. Źródło tego zła tkwi w nas, w naszych złych uczuciach, w złej woli.
Widzimy więc, że życie ludzkie posiada doniosłą wartość jako przejaw życia Bożego i dar pochodzący od Stwórcy, który jest źródłem i Panem życia na ziemi, szczególnie życia ludzkiego, gdyż człowiek jest „obrazem Boga”. Chrześcijaństwo nadaje życiu ludzkiemu jeszcze większą rangę, bo człowiek podniesiony został do godności dziecka Bożego. Widzimy, że życie ludzkie ma przede wszystkim wartość wieczną.

PRACA DOMOWA
- Zrób plakat zachęcający do obrony życia i zdrowia.
- Napisz, co to znaczy, że powinieneś dbać o zdrowie swoje i innych.

MODLITWA
„Pod Twoją obronę”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.