X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47891
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Bazy danych w bibliotece naukowej. Scenariusz zajęć dla studentów

Licencja: CC BY
Scenariusz zajęć dla studentów
„Bazy danych w bibliotece naukowej”
1.
a) Kto będzie brał udział w zajęciach: studenci
b) W jakim celu przeprowadzane są zajęcia: prezentacja, zachęcenie do korzystania z dostępnych baz danych i trening tej umiejętności
c) Gdzie odbędą się zajęcia: czytelnia internetowa
d) Kiedy: w tygodniu przed południem; zajęcia przewidziane na 120 min.
2.
Główny CEL warsztatu: zdobycie informacji oraz trening umiejętności korzystania z baz danych dostępnych za pośrednictwem biblioteki uniwersyteckiej
Cele szczegółowe warsztatu:
- podnoszenie poziomu wiedzy studentów i ich umiejętności korzystania z nowoczesnych źródeł wiedzy
- integracja studentów oraz integracja środowiska akademickiego
- promocja naszej biblioteki poprzez popularyzację baz danych dostępnych za jej pośrednictwem
- promocja naszej biblioteki poprzez poszerzanie oferty atrakcyjnych zajęć szkoleniowych
3.
Zajęcia – 120 min.
Wstęp – ok.15 min.
Część właściwa – ok.90 min.
Zakończenie – ok. 15 min.
WSTĘP – 15 minut
METODY I MATERIAŁY:
kłębek/piłka; wędrujące kartki
wydrukowane „losy” z pytaniami do pierwszej części wstępu
kartki z początkami zdań do zabawy integracyjnej
PRZEBIEG:
1. Powitanie
2. Poznanie się uczestników: krótkie przedstawienie się oraz w przypadku grupy, która na to pozwala (uczestnicy nie zdradzają wysokiego poziomu napięcia czy dystansu wobec prowadzącego i innych uczestników) chętni lub wybrani losowo uczestnicy odpowiadają na wylosowane z pojemnika/poprzez zakręcenie kołem fortuny pytania. Pytania są wesołe, rozluźniające, nie ingerujące we wrażliwe sfery prywatności, np. moja ulubiona zupa; ulubiony przedmiot w szkole podstawowej itp. Takie powitalne „przepytywanie” może mieć postać ankiety przygotowanej z użyciem programu Kahoot. Obrazki do quizu zostały dodane ze strony Pixabay. https://create.kahoot.it/creator/12c1fa6a-9ffa-4e2d-b29c-59509a0df0e3
3. Zabawa integracyjna: Uczestnicy zostają podzieleni na kilkuosobowe grupy. Każda grupa otrzymuje kartkę z początkiem zdania, które uzupełniają członkowie grupy, kolejno dopisując swoje pomysły tak, by powstało jedno rozwinięte zdanie. Następnie prowadzący odczytuje głośno kilka powstałych w ten sposób zdań luźno związanych z tematem zajęć:
Gdybym całą wiedzę mógł/mogła znaleźć w Internecie to...
Gdy przygotowuję się do egzaminów największy problem mam z...
Jeśli chodzi o dostępne mi źródła wiedzy to marzę o...
ROZWINIĘCIE – 90 minut
METODY I MATERIAŁY:
odgrywanie ról; burza mózgów; mapa myśli/skojarzeń
-sprzęt komputerowy, tablica multimedialna
-papierowe paski z wydrukowanymi linkami do zasobów biblioteki/udostępn. przez bibliotekę
-kartki papieru do burzy mózgów
-kartony, pisaki do przygotowania prezentacji-kartki z zadaniami do wykonania z wykorzystaniem baz danych
PRZEBIEG:
1. Zagajenie tematu:
Prowadzący zajęcia np. z pomocą innego pracownika Biblioteki prezentuje scenkę, w której podenerwowany student kierunku medycznego przygotowuje się do prezentacji na dany temat, a na tablicy multimedialnej pokazane są jego poszukiwania materiałów w bazach danych np. MedOne, MedLine.
2. Każdy z uczestników otrzymuje link do jakiegoś zasobu na stronie BG, w tym do baz danych. Osoby, które trafiły na bazę danych, zostają liderami zespołów.
3. Burza mózgów i dyskusja: W poszczególnych grupach uczestnicy rozważają i wypisują na kartce znane im już bazy danych oraz informacje w czym są/mogłyby być przydatne; w czym są lepsze/skuteczniejsze/atrakcyjniejsze od tradycyjnych podręczników, czy mogłyby całkiem jej zastąpić? itp. Liderzy z pomocą członków swoich grup dzielą się spostrzeżeniami i doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami zajęć.
4. Każda z grup, z pomocą i wskazówkami prowadzącego zajęcia, ma za zadanie krótko opracować graficznie planszę informacyjną na temat bazy wylosowanej uprzednio przez lidera i zaprezentować ją reszcie uczestników zajęć. Aby uatrakcyjnić plansze uczestnicy mogą wykorzystać wydrukowane grafiki ze strony Polona.pl:
https://polona.pl/item/cialo-czlowieka-wyklad-pogladowy-anatomii-czlowieka-z-tekstem-objasniajacym,NzIzODAzMTE/4/#info:metadata
https://polona.pl/item/pauli-mascagni-anatomia-universa-xliv-tabulis-aeneis-juxta-archetypum-hominis-adulti,ODM5NjQzMzU/15/#info:metadata
https://polona.pl/item/oczy-czarne-romans-cyganski,MTEwNDk3NTI3/0/#info:metadata
https://polona.pl/item/zoologia-obrazowa-dla-klas-nizszych-szkol-srednich,MzMxNzE5NDc/2/#info:metadata
https://polona.pl/item/poza-kanonem-sztuka-polskich-artystek-1880-1939,MTMxOTQ5MTgz/
https://polona.pl/item/wykwint-i-moda-czasopismo-kwartalne-z-dodatkiem-miesiecznym-dla-zawodu-krawieckiego,ODY0MjE3NTE/0/#info:metadata
3. Uczestnicy podzieleni na nowe, mniejsze zespoły mają za zadanie znaleźć informacje lub publikacje niezbędne do zgłębienia podanego problemu z wykorzystaniem baz dostępnych dla studentów UTH https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/bazy-danych/
https://biblioteka.uniwersytetradom.pl/e-zrodla-dziedzinowo/
- Budowa układu pokarmowego człowieka
- Jak, gdzie, kiedy opublikować swój pierwszy artykuł naukowy?
-Najciekawsze wynalazki studentów uczelni na całym świecie
-Prawo podatkowe w Portugalii
Przedstawiciele grup prezentują próbki swoich poszukiwań i ustaleń za pośrednictwem tablicy multimedialnej.
ZAKOŃCZENIE – 15 minut
METODY I MATERIAŁY: ankieta ewaluacyjna
PRZEBIEG:
Podsumowanie: Prowadzący dziękuje uczestnikom za aktywny (oby????) udział w zajęciach. Zapowiada, że na uczelniane adresy mailowe zostanie do nich rozesłane podsumowanie spotkania z prezentacją o bazach związanych z ich kierunkiem studiów, udostępnianych za pośrednictwem biblioteki.
Ewaluacja w postaci rundki z pytaniami: „Jak się czuję?”, „Czego mi zabrakło?”, „Z czym zostaję po warsztatach?”, ewentualnie w postaci ankiety ewaluacyjnej na zakończenie zajęć, w której uczestnicy określają swój stopień satysfakcji, poziom merytoryczny itp.
Przykładowe zdania do oceny w skali 1-6:
Jestem zadowolony/zadowolona, że wziąłem/wzięłam udział w tych zajęciach _
Poszerzyłem/Poszerzyłam wiedzę na temat baz danych _
Przygotowanie prowadzącego i postawę podczas zajęć oceniam na _
Załatwienie spraw formalnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.