X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47881
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia popołudniowe: ruchowe doskonalące koordynację wzrokowo-ruchową

Cele główne:
Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

Cele operacyjne (dziecko...):
uczestniczy w zabawach ruchowych, (...) naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne (...); (PP I.5)
wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała; (PP I.8)
szanuje emocje swoje i innych osób; (PP II.2)
odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do (...) grupy sportowej; (PP III.2)
ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, (...), współdziała z dziećmi w zabawie, (...); (PP III.5)
obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe; (PP III.8)
czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie; (PP IV.9)
określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą; (PP IV.14)
podejmuje samodzielną aktywność poznawczą (PP IV.19).

Metody: czynne – kierowania własną działalnością dziecka; percepcyjne – obserwacji i pokazu; słowne – objaśnienia i instrukcje; zabawowo-naśladowcza; bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa).
Formy: indywidualna, zespołowa, grupowa.
Materiały:piłka, symbole dłoni i stóp, symbole strzałek, mniejsze symbole prawych dłoni, kółka, 6 kubków w różnych kolorach, 6 kółek w kolorach tj. kubki, kolorowe koła różnych wielkości.

Przebieg:

Krótkie wprowadzenie do tematu zajęć. „Lista atrybutów zdrowia” – zabawa ruchowa. Dzieci stoją w kole i podają sobie piłkę. Dziecko, które trzyma piłkę wypowiada słowo, które kojarzy mu się ze tematem zdrowia, omawianym w obecnym tygodniu.
Zabawa ruchowa "Podskocz za mną”. Dzieci ustawiają się jeden za drugim przed drogą z kartami dłoni i stóp. Nauczyciel prezentuje zadanie. Na kartonach z dłońmi każde dziecko -kuca i przybija „piątki”/ dłonie do dłoni. Na kartach z stopami- wstają i wskakują na nie obunóż. Starają się zadanie wykonać poprawnie.

Zabawa ruchowa w parach "Przybij piątkę koledze”. Dzieci ustawiają się w parach naprzeciw siebie. Nauczyciel z jednym wybranym dzieckiem prezentuje zadanie. Każda z par stojąc naprzeciw siebie widzi strzałki- ułożone na dół, ułożone do góry. W rzędzie. Strzałka skierowana w dół oznacza- przybicie „piątki” do kolegi, dłońmi skierowanymi w dół. Strzałka skierowana do góry- przybicie „piątki”, dłońmi skierowanymi do góry.
Zabawa ruchowa przy stolikach "Zabawa dłońmi”. Dzieci ustawiają się jeden za drugim przed stolikiem. Nauczyciel pokazuje swoją prawą dłoń. Podnosi ją do góry. Prosi by dzieci pokazały swoje prawe dłonie- to one będą ćwiczyć. Prezentuje dzieciom kolejne ruchy. Na stole ułożone są w szeregu emblematy papierowych dłoni (prawa dłoń) oraz koła. Zadaniem każdego dziecka jest wystukanie rytmu zgodnego z obrazkami- dłoń- dziecko uderza prawą ręką o stół, koło- dziecko uderza pięścią. Zadanie nie wymaga szybkości. Nauczyciel zwraca również uwagę dzieciom, że najważniejsza jest dokładność wykonanego zadania oraz pamiętanie o ćwiczeniu tylko prawej dłoni.
Zabawa ruchowa wdrażająca do rywalizacji "Piramidowy wyścig". Dzieci dzielą się na dwie grupy- dziewczynki i chłopców. Siadają w dwóch rzędach na macie patrząc na tablicę. Nauczyciel prezentuje dzieciom 6 kolorowych kół, które układa na kształt piramidy. Zadaniem każdego dziecko z drużyn będzie ułożenie takiej piramidy z kubeczków po napojach zgodnie z kolorem na ustawionych krzesełkach pod tablicą (np. Czerwony kubeczek po lewej stronie na dole, niebieski kubeczek w środku, po prawej- zielony kubeczek. Na dolnych kubeczkach dziecko układa pomarańczowy kubeczek od strony lewej, i żółty po prawej. Na górze układa różowy kubeczek). Układ kółek na tablicy jest zmieniany za każdą parą, która wykona zadanie w drużynie. Również kolorowe kubeczki są w odległości od tablicy i dzieci. Każde dziecko musi zapamiętać układ i kolor kółek, podejść po odpowiedni kubek i ułożyć na krzesełku piramidę. Jeżeli dziecko zabierze zły kolor kubeczka, musi się wrócić i zabrać ten od którego rozpocznie budowanie.
Zabawa orientacyjno- porządkowa "Hop do góry”. Nauczyciel rozkłada na macie różniej wielkości koła. Dzieci poruszają się swobodnie po sali. Na hasło nauczyciela „hop do góry” zatrzymują się na najbliższym wolnym kole i podskakują. Małe koło- niski podskok, duże koło- wysoki podskok.
Po zakończeniu zabaw dzieci z nauczycielem recytują oraz ilustrują ruchem rymowankę.
„Rączki w górę,
Rączki w dół
I zginamy
ciałko w pół.
Noga raz,
Noga dwa,
Co za frajda,
na sto dwa!”
Podziękowanie za wspólną zabawę. Dzieci przybijają sobie wraz z nauczycielem „piątki” za super aktywność.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.