X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 477

Scenariusz spotkania wielkanocnego "Jezus - moja skała i zbawienie"

Kl. IV-VI


Wiersz pt. „Szumią drzewa” na tle muzyki Vivaldiego
Witamy wszystkich gości, pracowników szkoły i uczniów, tak licznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Spotkanie rozpoczęliśmy wierszem ojca Dominika Widera zatytułowanym „Szumią drzewa”. Wprowadził on nas w temat przewodni przygotowanego przez nas montażu słowno-muzycznego, który można wyrazić w formie pytań:
Kto jest fundamentem naszego życia?
Co jest podstawą iźródłem naszej wiary?

Wiersz o Dominika Widera pt. „Czy budujesz?”.

W Ewangeliach: według św. Mateusza i według św. Łukasza, czytamy o dobrej lub złej budowie. Wchodzą uczniowie z ilustracjami. Dom zbudowany bez solidnych fundamentów runął, gdy przyszła burza i wezbrała woda. Natomiast mocnym i dobrze zbudowanym domem okazał się ten, który mimo deszczu, wiatru oraz powodzi nie zawalił się, bo jego fundamentem była skała.

W życiu każdego człowieka, które można nazwać „budowlą”, również przychodzą „burze”. Pojawiają się one, gdy przeżywamy trudności, problemy, a także pokusy. Nasz wybór zależy od systemu wartości jaki przyjęliśmy i solidności fundamentu, na którym go zbudowaliśmy. Tylko wtedy przezwyciężymy pokusy, swoje słabości i problemy, gdy Chrystus będzie podstawą naszego życia.

Wiersze autorstwa ojca Dominika Widera zatytułowane: „Co budujesz” i „Na czym budujesz?”.

Zbliżamy się do Świąt Paschy. W ich czasie -w sposób szczególny- przeżyjemy pamiątkę i uobecnienie męki, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Kościół uznaje Wielkanoc za największe święto chrześcijańskie. Św. Paweł w 1 Liście do Koryntian, daje świadectwo twierdząc, że: „Chrystus [...] zmartwychwstał trzeciego dnia [...] ukazał się Kefasowi,a potem Dwunastu, potem zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie [...] potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu po wszystkich ukazał się także i mnie...” (1 Kor 15, 1-8), i dodaje, że daremne było by ich nauczanie i próżna nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał (por. 1 Kor 15, 14).

Pieśń: Alleluja (4X)
Zmartwychwstał Pan.

Pan Jezus zmartwychwstał, aby wypełniło się Pismo,
abyśmy wkroczyli w nowe życie,
abyśmy byli usprawiedliwieni,
abyśmy uwierzyli, że jest Bogiem,
abyśmy byli w niebie,
aby nasza radość była pełna.

W innym miejscu Nowego Testamentu - w 1 liście do Tesaloniczan - Św.
Paweł Apostoł zapewnia nas o naszym zmartwychwstaniu pisząc: „Jeśli
bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych,
którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim”.

Recytacja: Obraz zmartwychwstałego - z podkładem muzycznym -
„Alleluja” Haendla.
Wierzę Panie
bo widział Cię Piotr
bo widział Cię Jakub
bo widziało Cię jedenastu
bo widzieli Cię uczniowie
bo widziało Cię pięciuset…


Po raz pierwszy w świecie, w którym wszystko przemija, życie odniosło absolutne i ostateczne zwycięstwo nad śmiercią. Niepewność, lęk i strach przed śmiercią ustąpiły miejsca żywej nadziei wiecznego szczęścia.

Pieśń: Zwycięzca śmierci, piekła i szatana.

Zmartwychwstanie Jezusa, które miało miejsce tu, na ziemi, wykracza poza możliwości poznawcze ludzkiego rozumu. Potrzebne jest nam Boże światło wiary i miłości.

Światło to symbol zmartwychwstałego Chrystusa.
Podamy teraz zapalone świece Księdzu Proboszczowi, przedstawicielom władz samorządowych, Rady Rodziców, braci uczniowskiej i oczywiście pani dyrektor na znak, że pragniemy dzielić się ze wszystkimi ludźmi tą Dobrą Nowiną: „Jezus zmartwychwstał. Alleluja!”

Uczniowie podają zapalone świece uczestnikom spotkania mówiąc: Zmartwychwstał Pan. Alleluja!” lub „Jezus zmartwychwstał. Alleluja!” albo „Jezus żyje. Alleluja!” - w trakcie ściszony podkład muzyczny „Alleluja” Haendla

Podsumowując nasze dotychczasowe rozważania możemy stwierdzić: Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym – głowicą węgła, na którym budujemy (por. Ps 117(118), 22; Iz 28, 16; 1P 2, 6-8a). Jego zmartwychwstanie jest naczelną prawdą wiary chrześcijańskiej. Jest fundamentem i źródłem naszej wiary oraz naszego życia. Obecnie przeżywamy Rok Eucharystii. (Wychodzą uczniowie z ilustracjami i wypisanym hasłem:„Rok Eucharystii”). To właśnie w Najświętszym Sakramencie Zbawiciel zostawił gwarancję naszego wiecznego zbawienia. Dlatego nie może mnie zabraknąć w niedzielę – w dzień Pański- na Mszy świętej. Pan Jezus mówi wtedy do mnie słowami: „Kto pożywa Ciało Moje i pije Krew Moją będzie miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Z Eucharystii i ze słowa Bożego czerpiemy siły do czynienia Jezusa Chrystusa Panem i fundamentem swojego życia.

Pieśń: Jezus daje nam zbawienie

Na zakończenie zapraszamy do wysłuchania jeszcze jednego wiersza ojca Dominika Widera zatytułowanego: „On zawsze z nami”.

Recytacja: On zawsze z nami
On umarł
już dzień trzeci
jak spoczywa w grobie –
wszystko przepadło
wszystko skończone…
a myśmy się spodziewali –
i smutni wracają do Emaus.

Wtem ktoś trzeci
przyłącza się do nich
o powód smutku pyta
a potem cierpliwie
poucza – pociesza
wyjaśnia i podtrzymuje…

Że tak było potrzeba
aby Chrystus cierpiał
aby był wydany poganom
aby umarł na krzyżu
aby zmartwychwstał
i tak wszedł do chwały.

Przyłączył się do nich
stał się ich towarzyszem
a oni Go nie poznali…
serce im pałało
gdy mówił
gdy umacniał
a nie wiedzieli dlaczego.

Dobrze im było z Nim
tak dobrze że przymuszali
do pozostania z sobą
i wtedy dopiero poznali Go
po chleba łamaniu…

Na te radosne święta,
Wszyscy się wielce cieszymy i Wam wszystkim szczerze życzymy:

I powtarzając za psalmistą (por. Ps 19, 15), modlę się: „Niech znajdują uznanie słowa ust moich i myśli mego serca przed Tobą, Jahwe moja skało i mój Zbawicielu”.

Pieśń: Pieśń: Jezus zwyciężył...

Dekoracja: gałązki kwitnących wiosną kwiatów i krzewów, odświętnie przystrojony stół ze świecami, hasło: JEZUS – MOJA SKAŁA I
ZBAWIENIE.


Pismo Święte
Wiersze Dominika Widera
Przewodnik metodyczny kl. III SP „Wzrastamy w przyjaźni z Jezusem”, JEDNOŚĆ.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.