X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47537
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Zwierzęta w naszym języku. Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej

KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Z UCZNIEM Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STPONIU LEKKIM

Temat: Zwierzęta w naszym języku.

Cele zajęć:
Poznawczo-kształcące:
- Utrwalenie wiadomości dotyczących cech ludzi i zwierząt;
- Kształtowanie umiejętności posługiwania się rymami;
- Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań różnego typu;
- Kształcenie i utrwalanie umiejętności posługiwania się atlasem;
Wychowawcze:
- Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania;
- Kształtowanie umiejętności działania;
- Rozwijanie umiejętności współpracy z nauczycielem;
- Kształcenie wytrwałości podczas wykonywania działań;
Rewalidacyjne:
- Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
- Utrwalanie umiejętności poprawnego formułowania zdań;
- Ćwiczenie umiejętności uzupełniania zdań z lukami;
- Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej;
- Wydłużanie czasu koncentracji uwagi;
- Kształcenie wyobraźni;
- Ćwiczenie pamięci wzrokowej;
- Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Formy pracy: indywidualna.
Metody pracy: m. podające: wyjaśnianie, krótkie teksty, posługiwanie się atlasem;
m. praktyczne: m. ćwiczeń, praca z tekstem, uzupełnianie zdań;

Środki pracy: karty pracy, atlas zwierząt

ZWIERZĘTA W NASZYM JĘZYKU

1. W podanym wierszu wypełnij luki nazwami zwierząt. Pamiętaj o zachowaniu rymu i rytmu.

Jacek Sikirycki
ZOOLOGICZNY TALENT
Jacek odważny jest jak ........................................
I w wodzie czuje się jak ......................................
Jak ....................................... biega pośród drzew,
A z trampoliny jak ..................................... śmiga.
Po płotach łazi niby ........................................,
Jak ........................................ zręcznie ryby łowi,
A gdy zaśpiewa, gotów w lot
Dorównać głosem ........................................
Nagrodę za to chłopcu dać
Z pewnością byłoby już można,
Gdyby nie pysznił się jak ........................................
I mniej uparty był od ........................................ .

Obserwacja zachowania i niektórych cech zwierząt stały się podstawą po powstania wielu wyrażeń i zwrotów odnoszących się do zachowania i cech ludzi. Niektóre powiedzenia przeszły na stałe do naszego języka.

2. Wypełnij luki w wyrażeniach porównawczych nazwą zwierzęcia:
Czerwony jak ......................................
Zdrów jak ........................................
Silny jak ........................................
Głodny jak ........................................ Skrzętny jak ........................................
3. Podaj cechy przypisywane podanym zwierzętom:
Sowa ........................................
Owca ........................................
Pszczoła ........................................
Mrówka ........................................
Sarenka ........................................
Lis ........................................
Wilk ........................................
Gołąb ........................................
Baran ........................................
Pies ........................................
Truteń ........................................
Kot ........................................
Zając ........................................

4. Dobierz i zapisz wyrazy lub zwroty bliskoznaczne do podanych, które powstały wskutek obserwacji zwierząt:

Patrzeć spode łba - ........................................
........................................
Położyć uszy po sobie - ........................................
........................................
Podkulić ogon pod siebie - ........................................
........................................
Wyglądać jak zmokła kura - ........................................
........................................
Pisać jak kura pazurem - ........................................
........................................

stać się pokornym, potulnym, ustąpić, stchórzyć;
pisać krzywo, niewyraźnie, bazgrać;
patrzeć nieufnie, podejrzliwie, niechętnie;
mieć nieszczęśliwą minę, wyglądać jak niedołęga.

5. Wypełnij luki w przysłowiach nazwami zwierząt:
Każda .................................. swój ogonek chwali.
Wybiera się jak ........................................ za morze.
Pierwsza ........................................ wiosny nie czyni.
Siedzi jak ........................................ pod miotłą.
Nie dla ........................................ kiełbasa.
O ................................. mowa, a ................................. tu.
............................... ....................................... oka nie wykole.

wilk, kruk, pliszka, mysz, sójka, pies, jaskółka

6. Do przysłów podanych w grupie II dobierz odpowiednie bliskoznaczne zwroty z grupy I:

I
Ktoś jest bardzo skąpy –
Ktoś chwali się czymś, czego nie zrobi –
Bez złej woli wyrządzić komuś szkodę lub krzywdę –
Jest bardzo niezgrabny albo nietaktowny –
Zgarnął dla siebie prawie wszystko –
Udaje, że martwi się szkodą bliźniego –
Żyje z kimś w niezgodzie –

II
Żyją ze sobą jak pies z kotem - ........................................
........................................
Płacze krokodylimi łzami - ........................................
........................................
Zgarnął dla siebie lwią część - ........................................
........................................
Zachowuje się jak słoń w składzie porcelany - ........................................
........................................
Zrobić komuś niedźwiedzią przysługę - ........................................
........................................
Stroić się w cudze piórka - ........................................
........................................
Mieć węża w kieszeni - ........................................
........................................

7. Wykorzystując niektóre z powyższych zwrotów i wyrażeń z wszystkich ćwiczeń stwórz kilkuzdaniowy opis dowolnej postaci:

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................


Leszek Mech
KOLEGA JAGUSI
Na lekcji języka polskiego miało być wypracowanie klasowe. Nauczyciel zapisał temat na tablicy i w klasie zapanowała cisza.
Jagusia po raz drugi cichutko odczytała tytuł wypracowania: „Jak powinien wyglądać kolega, by spodobał mi się od pierwszego wejrzenia?”.
Oczywiście, dla chłopców to samo zdanie brzmiało: „Jak powinna wyglądać koleżanka...” i dalej bez zmian.
Jagusia uśmiechnęła się. Dziewczynce nawet śnił się taki wymarzony kolega i przyjaciel. Bez namysłu zaczęła pisać.
„Mój kolega nie będzie słoniowaty ani niedźwiedziowaty. Na głowie wspaniała lwia grzywa zjeżonych włosów. Sokole oczy. Orli nos. W żadnym wypadku nie ośle uszy czy żabie usta. Natomiast, gdyby mógł mieć sumiasty wąs byłoby wspaniale.
Apetyt może mieć wilczy.
Tylko nie zajęcze serce. Nie znoszę podszytych tchórzem, lubię chłopca, który od czasu do czasu staje okoniem i nie pozwala sobie dać sójki w bok.
Mój kolega zapytany przez nauczyciela nigdy nie zbaranieje. Przy mnie nie będzie nigdy osowiały. O byle głupstwo nie zacietrzewi się i nie rozindyczy. I musi pamiętać, że nie znoszę ślimaczenia się. Tak samo nie cierpię jeszcze jednego – jak ma kiełbie we łbie. A poza tym nie pozwolę mu się szarogęsić.
I jeszcze jedno: nigdy niech nie zapuszcza żurawia do moich zeszytów i wystrzega się myszkowania w mojej teczce. Chłopak, który spełni te wszystkie warunki zostanie moim kolegą.
Nauczyciel drugą godzinę miał wolną, ponieważ klasa czwarta pojechała na wycieczkę do Krakowa, i dlatego od razu przeczytał wszystkie wypracowania. Zeszyt Jagusi odłożył na bok.

WYPISZ Z WYPRACOWANIA JAGI WSZYSTKIE WYRÓŻNIONE WYRAŻENIA I ZWROTY, A OBOK KAŻDEGO DOPISZ ICH WYRAŻENIA LUB ZWROTY BLISKOZNACZNE:
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
ZAPISZ NAZWY ZWIERZĄT OD KTÓRYCH POWSTEŁY WYRAZY, WYRAŻENIA I ZWROTY UŻYTE PRZEZ JAGĘ W WYPRACOWANIU. Jeśli nie znasz wszystkich zwierząt odszukaj je w atlasie:
........................................
........................................
........................................
........................................ ........................................
JAK MYŚLISZ DLACZEGO NAUCZYCIEL ODŁOŻYŁ NA BOK ZESZYT JAGI. WYMYŚL ZAKOŃCZENIE TEGO OPOWIADANIA.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.