X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4732
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Plan pracy biblioteki szkoły podstawowej

Kl. IV-VI

PRACE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE
I. Planowanie i sprawozdawczość.
1. Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.
2. Prowadzenie statystyki dziennej i okresowej.
3. Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki.
4. Prowadzenie dokumentacji.

II. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów.
1. Uzupełnianie zbiorów:
- zakup nowości książkowych,
- starania o pozyskiwanie środków na zakup książek,
- zbiórka używanych książek i podręczników,
- prenumerata czasopism.
2. Opracowanie książek.
3. Konserwacja księgozbioru.
4. Selekcja książek zniszczonych i nieaktualnych pod względem treści.
5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz rejestru ubytków.
6. Inwentaryzacja zbiorów.

III. Organizacja warsztatu informacyjnego.
1. Uzupełnianie katalogów.
2. Gromadzenie wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych.
3. Gromadzenie materiałów na temat Wielkopolski, Unii Europejskiej, sprawdzianu klas szóstych oraz scenariuszy imprez szkolnych.

PRACA
PEDAGOGICZNA
I. Udostępnianie zbiorów.
1. Uaktualnienie kartotek czytelniczych
2. Wypożyczanie książek i czasopism.
3. Pomoc w wyborach czytelniczych.

II. Rozwijanie kultury czytelniczej.
1. Praca indywidualna z uczniami.
2. Lekcje biblioteczne.
4. Zorganizowanie konkursu czytelniczego.
5. Wystawki i gazetki biblioteczne.
6. Prowadzenie statystyki czytelnictwa, nagrodzenie najlepszych czytelników
7. Informowanie o możliwości korzystania z innych bibliotek.

III. Praca z aktywem bibliotecznym
1. Angażowanie uczniów do prac w bibliotece (np. konserwacja i okładanie książek, przygotowanie gazetki ściennej i imprez okolicznościowych.
2. Nagradzanie za pracę.

IV. Organizowanie imprez, udział w akcjach ogólnopolskich.
1. Współorganizowanie konkursów z okazji Dnia Papieskiego.
2. Obchody Dnia Bibliotek Szkolnych.
3. Organizacja Dnia Patrona Szkoły.
4. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom.
5. Dni Oświaty, Książki i Prasy.
6. Kiermasz książek.
7. Kiermasz podręczników.

V. Działalność informacyjna i promocyjna
l. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych.
2. Szkolenie użytkowników w wyszukiwaniu informacji w Internecie.
3. Umieszczanie informacji o działalności biblioteki na stronie internetowej szkoły.
4. Informacje o działalności biblioteki umieszczane na gazetce ściennej oraz nadawane przez radiowęzeł.
5. Dbałość o estetyczny wygląd pomieszczenia.
6. Promocja biblioteki w czasie dnia otwartego szkoły.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I POZASZKOLNYM
1. Współpraca z Radą Pedagogiczną.
2. Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie organizacji pracy, nadzoru pedagogicznego i budżetu.
3. Konsultacja z nauczycielami przy zakupie nowości.
4. Informowanie o nowościach bibliotecznych.
5. Pomoc w korzystaniu z technologii komputerowej.
6. Wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym.
7. Współpraca z pedagogiem.

II. Współpraca z innymi bibliotekami.
1. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną.
2. Współpraca z Biblioteką Publiczną:
- udział w konkursach i imprezach,
- wycieczki do biblioteki.

SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE
1. Studiowanie literatury fachowej i czasopism metodycznych.
2. Udział w konferencjach metodycznych.
3. Praca w zespole samokształceniowym humanistycznym.
4. Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej.
5. Ukończenie kursów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.