X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47319
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Roczne podsumowanie pracy rewalidacyjnej - sprawozdanie

(miejscowość, data)
Roczne podsumowanie pracy rewalidacyjnej
z uczniem klasy III

................. w roku szkolnym ............ uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr ... w .................. jako uczeń klasy III.
W tym czasie na terenie placówki udzielana była dziecku pomoc psychologiczno – pedagogiczna w formie rewalidacji indywidualnej w wymiarze ....... h tygodniowo.

Ocena realizacji podjętych zadań:
W roku szkolnym ............. największy nacisk w pracy z dzieckiem położono na doskonalenie kompetencji emocjonalno – społecznych, gdyż ten obszar wymagał podjęcia intensywnej pracy. Chłopiec był odrzucony przez grupę rówieśniczą, nie sprzyjało temu zachowanie chłopca – skarżenie, duszenie szczypanie kolegów, zabieranie cudzych rzeczy bez pytania. ............... nie potrafił nawiązać i podtrzymać rozmowy z innymi dziećmi.
W ramach zajęć omówiono sposoby nawiązywania prawidłowych relacji rówieśniczych, zobrazowano je przy użyciu historyjek literackich, obrazkowych, pacynek, a także filmików instruktażowych.
Kolejnym krokiem terapii było zaaranżowanie spotkań chłopca w kilkuosobowej grupie dzieci. Podczas nich początkowo nauczyciel narzucał zadania i zabawy, czuwając nad rygorystycznym przestrzeganiem zasad wspólnej zabawy, współpracy, zabawy naprzemiennej, dzielenia się, stosowania kompromisów. Spotkania rówieśnicze stały się dla chłopca motywacją do lepszego zachowania podczas zajęć lekcyjnych. W porozumieniu z wychowawcą ustalono, że pozytywne zachowanie.......... podczas lekcji będzie warunkiem koleżeńskich spotkań. Następnie dzieci samodzielnie dokonywały wyboru aktywności.
............... bardzo lubi przebywać wśród rówieśników, nauczył się zapraszać do zabawy, inicjować i podtrzymywać rozmowę, bardzo kontroluje swoje zachowanie, by nie złamać ustalonych zasad, co skutkuje zakończeniem wspólnie podjętej aktywności.
Chłopiec często błędnie interpretował reakcje emocjonalne innych osób, a także sam reagował nieadekwatnie do sytuacji, dlatego wykorzystując metodę czytania krótkich opowiadań, kalamburów, pantomimy, metodę komiksową oraz historyjki społeczne, analizowano i omawiano stany emocjonalne: radość, smutek, złość, gniew, zazdrość. Zadaniem chłopca było również znalezienie innego – pozytywnego rozwiązania „trudnych” sytuacji ukazanych w opowiadaniu lub w historyjce obrazkowej.
Na zajęciach utrwalano prawidłową postawę ciała podczas pracy oraz sprawność manualną i grafomotoryczną. Poprzez ćwiczenia gimnastyczne doskonalono motorykę dużą.
Pracowano również nad sposobami sygnalizowania własnych potrzeb - uczeń zaczął podnosić rękę podczas zajęć lekcyjnych, gdy potrzebował pomocy. Przy użyciu kręgów koncentrycznych wypracowano model zwracania się do osób dorosłych – nauczycieli już nie per „ty” lecz „proszę Pani”, witania się z nimi i pożegnania.

Współpraca rodziców z nauczycielem prowadzącym rewalidację polega na wymianie informacji, spostrzeżeń i oczekiwań odnośnie zachowania, postępów, wymagań edukacyjnych i całościowego rozwoju ucznia oraz udzielaniu przez nauczyciela wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem w domu.

Wnioski do dalszej pracy:
- nadal pracować nad właściwą interpretacją intencji wypowiedzi, gestów i zachowania innych osób,
- nadal pracować nad rozpoznawaniem stanów emocjonalnych,
- wdrażać do nazywania swoich własnych emocji,
- doskonalić sposób komunikowania własnych potrzeb,
- generalizować wyuczone umiejętności,
- zadbać o podtrzymanie pozytywnych relacji z rówieśnikami.

Sporządziła: .....................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.