X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47276
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wyniki wstępnej obserwacji 3- latków

Sprawozdanie z przeprowadzonej obserwacji wstępnej w grupie 2,5-3- latków.

Grupa liczy 20 dzieci, w tym 10 dziewczynek i 10 chłopców. Składa się z dzieci, które uczęszczały do przedszkola w ubiegłym roku szkolnym (5 dzieci) oraz dzieci, które w tym roku rozpoczęły edukację przedszkolną (15 dzieci, w tym jeden 2,5- latek).
Obserwacja przeprowadzona była w miesiącu wrześniu i październiku, w oparciu o arkusz obserwacji 3- latka wydawnictwa WSiP. Obserwacja dokonana została w trakcie zabaw dowolnych, zajęć dydaktycznych, zabaw grupowych oraz wykonywania czynności samoobsługowych.
Niniejsza obserwacja zbadała poziom umiejętności dziecka w trzech sferach jego rozwoju (emocjonalnej, społecznej, fizycznej), zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

W zakresie obszaru fizycznego badaniu została poddana samoobsługa oraz motoryka mała i duża. W zakresie samoobsługi wszystkie dzieci samodzielnie korzystają z toalety oraz myją ręce. Jedynie 3 dzieci wymagało przypominania o konieczności skorzystania z toalety(.........). Prawie wszystkie, poza 1 chłopcem (...), podejmowały próby samodzielnego ubierania się i rozbierania. Większość z nich samodzielnie spożywała posiłki ( 1 dziewczynka- ... początkowo odmawiała jedzenia). Większość dzieci sygnalizują złe samopoczucie, niektórym należy w tym pomóc poprzez zadanie dodatkowych pytań, na które będą mogły udzielić odpowiedzi „tak lub nie”, co wynika ze słabo rozwiniętej wymowy (............). W zakresie motoryki dużej większość dzieci chętnie uczestniczy w zabawach rytmicznych, ruchowych, muzycznych i naśladowczych (... początkowo odmawiała uczestnictwa). Wszystkie dzieci chętnie wykonywały proste ćwiczenia ruchowe, jak bieganie, podskakiwanie, czworakowanie. W zakresie motoryki małej wszystkie dzieci chętnie budują z różnych materiałów oraz wykonują prace plastyczne. 11 dzieci trzyma podczas rysowania kredkę pełną garścią, natomiast 9 stosuje chwyt pęsetowy. Wszystkie dzieci kolorują obrazki. 7 z nich (............) robi to w sposób staranny zapełniając kolorem cała przestrzeń, bez wychodzenia za linię. Większość dzieci sprawnie sprząta zabawki po skończonej zabawie. Jedynie 3 chłopców (..........) wymagają kilkukrotnego przypominania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

W zakresie obszaru emocjonalnego badaniu zostało poddane przeżywanie i rozumienie emocji, samodzielność i odporność emocjonalna oraz umiejętność rozstania się z opiekunem. W zakresie przeżywania i rozumienia emocji wszystkie dzieci okazują emocje i próbują je nazwać, reagują także na smutek, radość i płacz osób z najbliższego otoczenia. Wszystkie dzieci sygnalizują także swoje potrzeby. W zakresie samodzielności i odporności emocjonalnej prawie wszystkie dzieci starają się być samodzielne, a także nie zrażają się napotkanymi trudnościami (poza ..., który reaguje płaczem). Wszystkie dzieci zazwyczaj są pogodne i wykazują się dobrym samopoczuciem emocjonalnym. W zakresie umiejętności rozstania się z opiekunem 12 dzieci reagowało płaczem podczas rozstania się z rodzicem, natomiast wszystkie rozumiały, że rodzice wrócą po nie i po tłumaczeniu nauczyciela akceptowały czas rozstania. Wymagały jedynie kilkukrotnego upewnienia się, że na pewno rodzic przyjdzie.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

W zakresie obszaru społecznego badaniu poddany został stosunek do rówieśników i dorosłych oraz stosunek do norm i zasad zachowania. W zakresie stosunku do rówieśników i osób dorosłych wszystkie dzieci słuchają poleceń nauczyciela. Większość dzieci stara się zgodnie bawić w grupie. Jedynie 2 dzieci (...........) czasami zabierają innym dzieciom zabawki. Jednak po zwróceniu uwagi przez nauczyciela oddają zabawkę i przepraszają przez podanie ręki koledze. W zakresie stosunku do norm i zasad zachowania wszystkie dzieci starają się przestrzegać ustalonych norm i zasad zachowania oraz zawartych umów, np. sygnalizowanie wyjścia do toalety. Problem stanowi jedynie odłożenie zabawki na wyznaczone miejsce w czasie, gdy dziecko znudzi się nią i chce bawić się inną. Większość dzieci chętnie uczestniczy w zajęciach organizowanych przez nauczyciela. Jedynie ... często zmienia miejsce podczas zajęć. Problem sprawia mu konieczność dłuższego siedzenia w jednym, wyznaczonym miejscu. Większość dzieci grzecznie zwraca się do innych. Jedynie ... na zwrócenie mu uwagi reaguje głośnym płaczem i stwierdzenie „ty jesteś ble”.

Podsumowując można określić mocne i słabe strony grupy oraz kierunki do dalszej pracy:

MOCNE STRONY GRUPY:
- zwracają się do nauczyciela o pomoc w trudnych sytuacjach,
- dzieci są sprawne ruchowo, chętnie uczestniczą we wszystkich formach ruchu,
- wszystkie samodzielnie jedzą, używając łyżki, widelca i kubeczka,
- bardzo chętnie uczą się nowych rzeczy, chętnie uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela,
- łatwo i chętnie nawiązują kontakt z dorosłymi i między sobą.

SŁABE STRONY GRUPY:
- wymagają przypominania o konieczności sprzątania po skończonej zabawie,
- czworo dzieci ma problemy z komunikowaniem swoich potrzeb ze względu na słabo rozwinięty aparat mowy.

KIERUNKI DO DALSZEJ PRACY :
- wyrobienie umiejętności, takich jak praca w grupie,
- praca nad dyscypliną w grupie, przestrzeganie kontraktu grupowego,
- rozwijanie sprawności manualnych, rozwoju mowy, zdolności i zainteresowań dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.