X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 47202
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna "Zabawy sensoplastyczne"

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna: „Zabawy sensoplastyczne”.
1.Autorzy: mgr Edyta Mikołajewska, mgr Ewa Szweda
2. Miejsce realizacji: Przedszkole nr 6 w Tychach.
3. Czas trwania: 01.10.2021r. – 30.05.2022r.
4. Koszty innowacji: nauczyciele w swoim zakresie przygotowują pomoce dydaktyczne.

Wprowadzenie

Wiek przedszkolny to czas, w którym następuje dynamiczny rozwój poznawczy dziecka, dziecko eksploruje, poszukuje doświadczeń. Ciekawość świata, intensywny rozwój języka skłania je do zadawania pytań. Dokonuje coraz to nowych odkryć otaczającej rzeczywistości.
Świat postrzegany przez dziecko to miejsce, w którym czeka na niego wiele ciekawych zdarzeń, miejsc zjawisk, osób. Ważne jest, aby potrafiło dopatrywać się w rzeczach zwyczajnych czegoś nowego, niezwykłego, używać twórczego myślenia i wyobraźni do tworzenia rzeczy nowych, pomysłowych i niespotykanych. Istotne jest, by stawało się coraz bardziej twórcze
i kreatywne.
Nauczyciel tworząc odpowiednie warunki do rozwijania dziecięcej kreatywności zapewnia dziecku możliwość wyrażania myśli, przeżyć, czyli swobodnej ekspresji. Zachęca do podejmowania wysiłku , motywuje do dalszego działania, szukania pomysłów, podejmowania nowych wyzwań.
Kreatywność dziecka może rozwijać się tylko w bezpiecznej atmosferze, gdzie nauczyciel jest organizatorem i animatorem- stwarza warunki do dokonywania odkryć, rozwija zainteresowania dzieci w atmosferze zabawy. Nauczyciel nie neguje pomysłów, ale zachęca do tworzenia nowych, nie podsuwa gotowych rozwiązań, ale skłania dziecko do myślenia.
Opracowana innowacja ma za zadanie odkrywać, rozwijać i wspomagać umiejętność kreatywnego poznawania rzeczywistości.
1. Idea innowacji pedagogicznej
Innowacja dotyczy rozwijania motoryki małej i dużej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy z wykorzystaniem elementów terapii integracji sensorycznej. W zabawach tych będzie istotna stymulacja dotykowa, sensoplastyka. Nowatorstwo polega na wykorzystaniu wszelkich możliwych mas plastycznych.
2. Rodzaj innowacji:
• programowa,
• dydaktyczna
3. Zakres Innowacji
Innowacja pedagogiczna „Zabawy sensoplastyczne” ma charakter programowy
i została opracowana z myślą o młodszych dzieciach w przedszkolu.
Realizowana będzie na terenie przedszkola nr 6 w grupie "Skrzaty" i grupie "Motylki".
4. Założenia innowacji
Innowacja ma charakter otwarty, program można modyfikować i dostosowywać do potrzeb
i możliwości dzieci. W celu uzyskania jak najlepszych wyników w twórczej pracy dziecka, należy zwracać uwagę na to, aby zajęcia odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości, spokoju, dając dzieciom potrzebny czas. Techniki plastyczne stosowane podczas zajęć muszą być różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, estetyczne, zaś same zajęcia muszą przypominać wspaniałą zabawę. Aby uzyskać dobre wyniki w zaplanowanej dla dziecka działalności, należy wybrać odpowiednie, ekologiczne i bezpieczne materiały. Mali twórcy pracują w różnym tempie, zgodnie z ich własnymi potrzebami i możliwościami oraz chęcią tworzenia.
Założenia:
- wspomaganie budowania świadomości przestrzeni i własnego ciała
- wspieranie rozwoju motoryki małej
- doświadczanie poczucia sukcesu i spełnienia z realizacji własnych pomysłów
- wspieranie samodzielności
Zasady prowadzenia zajęć:
- odpowiednio przygotowana przestrzeń
- stosowanie pytań, zamiast poleceń
- wykorzystywanie bezpiecznych materiałów i produktów spożywczych
5. Cele innowacji
Innowacja dotyczy procesu dydaktyczno- wychowawczego. Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia i wychowania:
Cele ogólne :
• Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych dziedzinach ich aktywności, stymulowanie i rozwijanie potencjalnych zdolności twórczych.
• Rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci – umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów.
• Aktywizowanie sfery fantazji i wyobraźni.
• Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno- konstrukcyjnych,
• Stwarzanie szans na dotykanie, poznawanie różnorodnych i niespotykanych substancji, faktur.
• Doskonalenie umiejętności napinania mięśni i rozluźniania napięcia mięśniowego
• Relaksacja fizyczna i psychiczna dziecka,
• Skoordynowane używanie obu rąk,
• Eksperymentowanie z nowościami plastycznymi
• Zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dzieci.
• Kształtowanie pozytywnych odczuć w kontakcie z innym człowiekiem
Cele szczegółowe:
Dziecko:
• współdziała z innymi przy realizacji określonego zadania
• rozwija sprawność manualną
• rozwija wyobraźnię i kreatywność
• Budzenie ciekawości oraz aktywności poznawczej dzieci.
• Inicjowanie samodzielnych działań dzieci- zachęcanie do obserwowania, wyciągania wniosków
• Ćwiczenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat.
• Wzbogacanie ekspresji wypowiedzi.
• Aktywizowanie dzieci do podejmowania twórczych działań.
• Rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka.
• Odkrywanie własnych możliwości twórczych i kształtowanie kreatywnej postawy.
• Wyrabianie swobody w świadomym operowaniu środkami wyrazu plastycznego
Opisane cele szczegółowe są skorelowane z ogólnymi celami wychowania przedszkolnego określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
6. Przewidywane osiągnięcia
• Usprawnianie małej motoryki, przygotowanie dzieci do nauki pisania.
• Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków
• Wyrażanie w sposób niewerbalny różnorodnych emocji,
7. Metody i formy pracy
Formy pracy:
- praca z całą grupą
- praca w małych zespołach
- praca indywidualna

Metody czynne:
- samodzielnych doświadczeń
- kierowania własną działalnością dziecka
- zadań stawianych dziecku

Metody percepcyjne:
- obserwacji i pokazu
- przykładu

Metody słowne:
- rozmowy,
- opowiadania
- aktywnego działania

8. Tematy zajęć i działań realizowane w ramach innowacji to:
Październik
1 . „Malowanie palcami"- zabawa plastyczna na dużych arkuszach papieru. Praca w grupach zadaniowych.
2. "Jesienne obrazy"- tworzenie kolaży z darów jesieni (liście, żołędzie, kasztany itp)
Listopad
1. "Zabawy z wodą"- zajęcia z wykorzystaniem pipetek, kubeczków
i łyżeczek.
2. „Ciecz nienewtonowska"- przygotowanie cieczy, zabawa
z powstałą masą.
Grudzień
1. „Zabawy kulinarne” - przygotowanie ciasta na świąteczne ciasteczka/pierniczki. Wspólne dekorowanie ciasteczek.
2. „Malujemy na mleku” – zajęcia z wykorzystanie barwników spożywczych.
Styczeń
1. „Masa solna”- wykonanie serduszek z masy solnej dla Babci i Dziadka.
2. "Ścieżka sensoryczna"
Luty
1. "Kulki żelowe"- zabawy z wykorzystaniem kolorowych kuleczek- zgniatanie, przesypywanie, masowanie. Wykonanie słoiczków dekoracyjnych z kolorowych kuleczek.
2. „Malowanie balonami” - praca w grupach na dużych arkuszach papieru.
Marzec
1. „Piankolina” - zabawy z wykorzystaniem przygotowanej masy plastycznej.
2. „Zabawy z folią bąbelkowa” - zgniatanie, malowanie, odbijanie.
Kwiecień
1. „Mannolina” - przygotowanie masy plastycznej z kaszy manny. Wspólna zabawa.
2. "Piasek kinetyczny własnej roboty"- wykonanie masy do zabawy.
Maj
1. „Zabawy z wykorzystaniem piasku” - rysowanie kształtów na piasku. Wykonanie pracy plastycznej "Plaża" z wykorzystaniem piasku.
2. "Prezent dla mamy- kwiat bzu"- wykonanie laurki z użyciem masy ryżowej (wyklejanie).

9. Ewaluacja.
Ewaluacja programu dokonywana będzie na bieżąco poprzez obserwację zachowań dzieci, zaangażowania podczas zajęć . Wnioski wynikające z ewaluacji, zostaną zaprezentowane na radzie pedagogicznej podczas narady podsumowującej rok szkolny 2021/2022.
Zaplanowane działania dzieci i nauczycieli umieszczane będą w miesięcznych planach pracy oraz w dzienniku zajęć przedszkola.

Zastosowane będą następujące narzędzia ewaluacyjne:
• Obserwacje zajęć (zaangażowanie dzieci)
• Wystawy prac dzieci wykonanych na konkurs plastyczny w przedszkolu

10. Promocja innowacji w środowisku (pozyskiwanie uczestników):
O rozpoczęciu i terminach realizacji innowacji „Zabawy sensoplastyczne” pracownicy przedszkola oraz rodzice poszczególnych grup informowani będą:
• na spotkaniach z pracownikami, Radzie Pedagogicznej,
• na zebraniach z rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.