X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46999
Przesłano:

Hospitacja diagnozująca, posiedzenie zespołu samokształceniowego - protokół

Zespół Samokształceniowy
nauczycieli klas 1-3
przy Szkole Podstawowej w ...
Bielsko-Biała, dn...
Protokół posiedzenia Zespołu Samokształceniowego
Porządek posiedzenia:
Udział w hospitacji diagnozującej w klasie IIa.
Referat p. mgr ....
Rozmowa pohospitacyjna.
Ad 1. Zajęcia przeprowadzone z udziałem p. dyr. ... Prowadząca zajęcia: ....
Temat bloku: To już wiosna. Temat dnia: Prace wiosenne w ogródku. Wypowiedzi uczniów dotyczące prac wiosennych w ogrodzie, pokaz nasion różnych roślin ogrodowych. Zwrócenie uwagi na żartobliwy charakter wiersza pt. „W ogródku”. Uzupełnianie tekstu o pracach wiosennych w ogrodzie. Wyrazy z ó niewymiennym i wymiennym. Przedstawienie prac w ogrodzie z użyciem różnych technik plastycznych. Założenie hodowli roślin warzywnych i kwiatowych. Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100.
Ad 3. W czasie zajęć nauczyciel pełnił funkcję wspomagającą. Dzieci pracowały same, miały możliwość wyrażenia opinii o zajęciach. Używane były różne metody i techniki dydaktyczne. W rozmowie pohospitacyjnej sformułowno wnioski dotyczące wybranych standardów nadzoru pedagogicznego. Nauczyciel umiejętnie operacjonalizuje cele kształcenia ujęte w „Podstawie programowej. Dyrektor w ramach pracy hospitacyjnej realizuje działania diagnozujące ukierunkowane na obserwacje umiejętności uczniowskich. Prowadzone badania osiągnięć edukacyjnych wpływają na modyfikację pracy nauczyciela. Następuje rozwój organizacyjny szkoły pod kątem reformy systemu edukacji (radzenia sobie z nowymi problemami, określenia celu działań i zadań do rozwiązania). Podstawowym i najważniejszym ogniwem nadzoru pedagogicznego jest nadzór wewnętrzny sprawowany przez dyrektora szkoły. Każdej kontroli wewnętrznej powinno towarzyszyć wzajemne zaufanie kontrolującego i kontrolowanych. Jest to istotny warunek efektywności i skuteczności. Nauczyciele i dyrektor szkoły muszą być przeświadczeni, że ich działalność jest podporządkowana wspólnym celom, a różne formy nadzoru (kontroli) służą realizacji tych celów poprzez m.in. ujawnianie trudności, wątpliwości wskazywanie możliwości ich przezwyciężania, a także wspólne poszukiwanie środków doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego, uczenia się rangi zawodu nauczycielskiego i pozycji szkoły w społeczeństwie. Czynnikiem najistotniejszym, przesądzającym o wynikach nauczania i jednocześnie o efektywności nadzoru pedagogicznego, jest osobowość i postawa osób uczestniczących w procesie nadzoru, walory psychofizyczne nauczyciela, jego indywidualność, talent i zdolność do twórczej realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
Protokołowała: Aleksandra Strońska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.