X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46969
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy dydaktyczne o charakterze badawczym "Nasze zmysły"

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji umysłowej
w grupie dzieci 6-letnich
Opracowała: Justyna Lewandowska
Temat: Zabawy dydaktyczne o charakterze badawczym ,,Nasze zmysły’’
Cele ogólne:
- poznawanie przedmiotów przez świadome wykorzystywanie zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku
- rozwijanie wrażliwości dotykowej, wzrokowej, słuchowej, węchowej,
smakowej
Cele operacyjne (dziecko):
- nazywa i wymienia poznane zmysły
- potrafi w toku działań badawczych wykorzystać zmysły do poznawania różnych przedmiotów:
• za pomocą dotyku rozpoznać zawartość balonu
• za pomocą słuchu łączy w pary grzechotki, wydające te same dźwięki; próbuje dopasować dźwięk do ilustracji
• za pomocą zapachu rozpoznaje zapach nasączonego waciku
• za pomocą wzroku rozpoznaje, którego z dzieci, oczy znajdują się na zdjęciu; odnajduje przedmioty o różnych cechach wskazane przez n-la
• za pomocą smaku rozpoznaje i nazywa smaki: słodki, słony, kwaśny, gorzki
• potrafi aktywnie uczestniczyć w zajęciach
• potrafi bawić się zgodnie i cierpliwie czekać na swoją kolej
Obszary podstawy programowej: 1.3, 1.5, 1.8, 2.4, 2.8, 4.2, 4.7, 4.15
Formy organizacyjne: praca z całą grupą, praca indywidualna
Metody:
- słowne: instrukcja i objaśnienie nauczyciela, polecenia n-la, wypowiedzi dzieci
- oglądowe: pokaz
- czynne: zadania stawiane dzieciom do wykonania

Pomoce dydaktyczne: tamburyn, nagrania muzyczne, przepaska na oczy, ilustracje 5 zmysłów, balony z: grochem, solą, fasolą, pestkami dyni, obrazki produktów; grzechotki z jajek niespodzianek z: cukrem, orzechem włoskim, grochem, pieprzem, wodą, zdjęcia oczu dzieci z grupy i plakietki i imionami, waciki nasączone zapachami (perfumy, zmywacz do paznokci, ocet, pasta do zębów), miseczki z jedzeniem: herbata, czekolada gorzka, cytryna, ogórek kiszony, sól, dżem, cukierek czekoladowy.
Przebieg zajęcia:
Nauczyciel przed zajęciami wiesza na tablicy odwrócone ilustracje: dłoń, ucho, oko, nos, usta. Wskazane dzieci podchodzą i odwracają po jednym obrazku przed każdym ćwiczeniem:
I. 1.Zabawa na powitanie ,,Bawimy się’’.
2. Przypomnienie, o czym w tym tygodniu rozmawialiśmy- o zmysłach.
II.1. Dłoń- zmysł dotyku
Dz. odwraca obrazek, a n-el pyta, jaki to jest zmysł? ( zmysł dotyku- dłonie). (Takie same działanie z przy każdym ze zmysłów).
Zabawa badawcza I „ Balonowe zagadki”
Nauczyciel prezentuje dzieciom miseczki z grochem, solą, fasolą, pestkami dyni Dzieci zapoznają się z „wyglądem” poszczególnych produktów za pomocą dotyku. Następnie, nauczyciel rozkłada balony, w których znajdują się badane wcześniej produkty. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie za pomocą dotyku, co znajduje się w balonach i umieszczenie na tablicy zadaniowej, sylwety balonu w danym kolorze, pod ilustracją odgadniętej zawartości.

2.Zmysł wzroku- oczy ( dz. odwraca obrazek)
,,Czyje są te oczy?’’ Na podstawie zdjęć tylko oczu, dzieci z grupy rozpoznają do którego z nich one należą np. do Ani, Leny itp.
,, Co schowałam?’’- N-el ustawia przed dziećmi kilka przedmiotów (art. biurowe). Na klaśnięcie dzieci odwracają się, a n-el chowa wybrany przedmiot. Dzieci odgadują, jaki przedmiot został schowany ( przy powtórzeniach zwiększa liczbę chowanych przedmiotów).
Zabawa ruchowa: ,,Dotknij’’
Dzieci poruszają się przy dźwiękach tamburynu. Na przerwę n-el wydaje polecenie, np. „Dotknij czegoś miękkiego”. Dzieci odszukują w sali miękkie przedmioty i dotykają ich. N-el wydaje kolejne polecenia: „Dotknij czegoś drewnianego, czerwonego, w kształcie koła itp.
3. Zmysł węchu- nos ( dz. odwraca obrazek)
Nauczyciel kropi waciki: perfumami, zmywaczem do paznokci, octem, pastą do zębów (wcześniej daje dzieciom do powąchania). Dzieci, wąchając waciki, odgadują, czym zostały pokropione
- Zwrócenie uwagi na inną funkcje nosa – oddychanie
- Jakie znacie inne przyjemne zapachy?
- Czy znacie jakieś nieprzyjemne zapachy

4.Zmysł słuchu- ucho ( dz. odwraca obrazek)
„Grzechotka z jajka niespodzianki’’. Dzieci przy dźwiękach szybkiej melodii przekazują sobie grzechotkę z ręki do ręki. Gdy muzyka przestaje grać dziecko, które trzyma grzechotkę potrząsa nią słuchając, jaki dźwięk ona wydaje. Zadaniem dziecka jest odnalezienie grzechotki wydającego taki sam dźwięk.
( 5x). Wszystkie dzieci próbują odgadnąć, co znajduje może znajdować się w środku. (cukier, orzech włoski, groch, pieprz, woda)

5.Zmysł smaku- język ( dz. odwraca obrazek)
,,Różne smaki’’- Nauczyciel rozkłada przed dziećmi miseczki z rożnymi produktami. (herbata, czekolada gorzka, cytryna, ogórek kiszony, sól, cukierek czekoladowy). Zadaniem dzieci jest skosztowanie produktów i stworzenie kolekcji grup o danym smaku: gorzki, słodki, słony, kwaśny.
8. Podsumowanie informacji o zmysłach: Dzieci spokojnie poruszają się po sali przy nagraniu muzycznym ,,Poranek’’ Edwarda Griega, n-el czyta zdania, a dzieci je kończą.
Zauważę każdy najmniejszy przedmiot, bo mam wspaniały
.................... . Słyszę tykanie zegara, bo mam dobry ..............
Lubię perfumy i dezodoranty, bo mam świetny ................. .
Uwielbiam pyszne jedzenie, bo mam znakomity ............... .
Noszę tylko miękkie i delikatne rzeczy, bo mam czuły ......
( wzrok, słuch, węch, smak, dotyk)

9. Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.