X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46967
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Symbole narodowe Polski

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji umysłowej
w grupie dzieci 5-letnich
Opracowała: Justyna Lewandowska
Temat: Zabawa dydaktyczna ,,Symbole narodowe Polski’’.
Cele ogólne:
• kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej
• budzenie szacunku i przywiązania do symboli narodowych
Cele operacyjne (dziecko):
• utrwala wiedzę na temat Polski i symboli narodowych
• rozwija logiczne myślenie
• współpracuje podczas zabaw i sytuacji zadaniowych
Cele szczegółowe:
• wie, jak nazywa się nasza ojczyzna
• wie, że jest Polakiem, mieszka w Polsce, że stolicą Polski jest Warszawa
• rozpoznaje mapę Polski
• określa położenie na mapie Polski: Morza Bałtyckiego, gór, Warszawy przyklejając odpowiednie obrazki we właściwym miejscu na konturowej mapie Polski
• wymienia symbole narodowe: flaga, godło, hymn
• składa w parze w całość obrazek z 4 elementów( godło)
• rozpoznaje godło państwowe, opowiada, co ono przedstawia
• opisuje flagę Polski
• słucha i śpiewa hymn Polski, zachowując odpowiednią postawę
• potrafi z szacunkiem odnosić się do symboli narodowych
• uczestniczy w zabawie ruchowej przy muzyce
• dzieli na sylaby
Obszary podstawy programowej:
1.Fizyczny pkt. 1.5
- uczestniczy w zabawach ruchowych, muzycznych, naśladowczych
2. Emocjonalny pkt. 2.2, 2.4, 2.8
- szanuje emocje swoje i innych
- przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dzieci form wyrazu
- zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na swoja kolej w zabawie lub innej sytuacji
3. Społeczny pkt. 3.2, 3.6, 3.8
- odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do narodu
- nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym-obowiązkowość, przyjaźń, radość
- obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
4. Poznawczy pkt. 4.1, 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.15
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów
- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie,
- odpowiada na pytania
- eksperymentuje głosem, i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy)
- czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie
- wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn)
Formy organizacyjne: praca z całą grupą, w parach, praca indywidualna
Metody:
- słowne: instrukcja i objaśnienie nauczyciela, polecenia n-la, wypowiedzi dzieci
- oglądowe: pokaz mapy i symboli Polski
- czynne: zadania stawiane dzieciom do wykonania

Pomoce dydaktyczne:
Pankracy-maskotka, list, kolorowe koperty z zadaniami (stacje), mapa Polski, konturowa mapa Polski z obrazkami ( morze, góry, syrenka warszawska) dla każdego dziecka, tamburyn, flaga i godło Polski, godło-puzzle dla każdej pary dzieci, nagrania muzyczne (podkład muzyczny do piosenki ,,Jedzie pociąg z daleka’’ hymn Polski i muzyka do zabawy ruchowej), magnetofon, białe i czerwone wstążki z bibuły.
Przebieg zajęcia:
1. Powitanie „Uścisk przyjaźni”. Dzieci stoją w kręgu trzymając się za ręce. Wówczas wypowiadam słowa: ,,Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech wróci do moich rąk’’, i delikatnie klaskam w rękę dziecka np. z prawej strony, które klaśniecie przekazuje dalej i dojdzie do n-la.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie maskotki-Pankracego.
Nauczycielka:
Jak dziś przyszłam rano do przedszkola, pod drzwiami naszej sali siedział Pankracy, zapytałam go co tu robi, do kogo przyszedł, ale on nic nie odpowiedział, tylko wręczył mi ten list. Przeczytałam szybko list i już wiem wszystko. A czy Wy chcecie się dowiedzieć, kim jest Bonifacy i po co do Was przyszedł?
2.Wprowadzenie do tematu- Odczytanie listu do dzieci.

Nauczycielka:
Myślałam jak możemy pomóc Pankracemu dowiedzieć, co dla Polaków jest bardzo ważne i symbolizuje Polskie?
Przygotowałam w naszej sali stacje, przy każdej stacji znajduje się koperta z zadaniami dla Was. Należy je wszystkie dobrze rozwiązać, bo Bonifacy będzie siedział i uważnie słuchał Waszych odpowiedzi.

N-el wybiera jedno z dzieci (przy każdej kolejnej stacji inne dziecko ), które będzie maszynistą pociągu pozostałe dzieci ustawiają się za nim ( wsiadają do pociągu) i poruszają się po sali w trakcie trwania melodii ,,Jedzie pociąg z daleka’’, na hasło n-la ,,dojeżdżamy do stacji: pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, o kolorze: białym, brązowym, czerwonym, zielonym, pomarańczowym, ,,pociąg’’ podąża w tym kierunku, maszynista zabiera kopertę i przekazuje n-lowi. N-el wyjmuje kartkę z zadaniami z kopert i czyta dzieciom jakie zadanie mają do wykonania. W takiej samej formie dzieci bawią się przy kolejnych stacjach.

Stacja I biała - Mapa Polski.

Zadania:
- Sprawdźcie, co znajduje się pod przykryciem? (mapa Polski)
- Gdzie na mapie znajdują się:
a) Morze Bałtyckie
b) Góry
c) stolica Polski- Warszawa
d) rzeka – Wisła
Chętne/wskazane dzieci pokazują na mapie.
Wyjaśnienie dzieciom, że różne kolory na mapie oznaczają krajobrazy, a niebieski kolor to woda, np. niebieskie linie to rzeki.
- Praca przy stolikach z konturową mapa Polski dla każdego dziecka-dzieci rysują po śladzie niebieską kredką bieg rzeki Wisły, przyklejają obrazki: morze, góry, warszawską syrenkę (Warszawa). Chętne dzieci dzielą na sylaby słowa: Polska, mapa.

• N-el wybiera kolejne dziecko, które będzie maszynistą ... dzieci poruszają się po sali przy nagraniu muzycznym.... Dzieci dojeżdżają do stacji brązowej... N-el odczytuje zadanie, jakie dzieci będą realizować.

Stacja II brązowa- Hymn Polski

Zadania:
- Posłuchajcie i zaśpiewajcie pieśń , którą usłyszycie
- Co to była za pieśń?
- Kiedy hymn jest śpiewany?
- Jak należy zachować się słuchając lub śpiewając hymn
- Chętne dziecko dzieli na sylaby słowo hymn
- Zabawa orientacyjno-porządkowa „Wesołe dzieci” . N-el rozdaje białe i czerwone wstążki. W momencie, gdy dzieci usłyszą hymn państwowy mają za zadanie przybrać właściwą postawę –stanąć nieruchomo na ,,baczność ” i w ciszy, a gdy słyszą inną muzykę – tańczą swobodnie ze wstążkami.

•N-el wybiera kolejne dziecko, które będzie maszynistą ... dzieci poruszają się po sali przy nagraniu muzycznym.... Dzieci dojeżdżają do stacji czerwonej... N-el odczytuje zadanie, jakie dzieci będą realizować.

Stacja III czerwona ,,Flaga Polski’’

Zadania:
- Jak wygląda flaga Polski?
- Jaki jest układ kolorów, (jaki kolor znajduje się na górze flagi, a jaki na dole?
- Na jaką głoskę rozpoczyna się słowo: flaga
- Ułóżcie swoje wstążki w taki sposób, aby powstała flaga Polski

•N-el wybiera kolejne dziecko, które będzie maszynistą ... dzieci poruszają się po sali przy nagraniu muzycznym.... Dzieci dojeżdżają do stacji zielonej ... N-el odczytuje zadanie, jakie dzieci będą realizować.

Stacja IV zielona ,, Godło Polski’’
Zadania:
- Dobierzcie się w pary i złóżcie pocięty obrazek w całość
- Spróbujcie odgadnąć, co znajduje się na obrazku?
- Jak nazywa się ten ptak?
- Podzielcie na sylaby słowo: godło
• N-el wybiera kolejne dziecko, które będzie maszynistą ... dzieci poruszają się po sali przy nagraniu muzycznym.... Dzieci dojeżdżają do stacji pomarańczowej ... N-el odczytuje zadanie, jakie dzieci będą realizować.

Stacja V pomarańczowa - Zabawa ruchowa „Orzeł i Orlęta”

Zadanie:
- Pokażcie Pankracemu, czy potraficie zamienić się na chwilę w małe orlęta oraz stać się dużym Orłem, takim, jakiego widzieliście na Godle polskim?

Przebieg zabawy: •Dzieci stają się orlętami i latają, machając rękoma po całej sali, tak długo do póki Nel będzie grała na tamburynie. Jak muzyka ucichnie, dzieci stają nieruchomo z rękoma ugiętymi w łokciach i skierowanymi ku górze oraz głową skierowaną w prawą stronę- dzieci stają się Orłami.

Nauczycielka:
Dojechaliśmy naszym pociągiem już do końca. To była ostatnia stacja. Myślę, że Bonifacemu podobała się nasza podróż , podczas której dowiedział się wszystkiego co go interesowało. A czy Wam podobała się podróż? Jeśli tak to pomachajcie do mnie rączkami.

List

Drogie dzieci

Mam na imię Pankracy, przybyłem do Was z bardzo daleka. Mój kraj to Niemcy a ja jestem Niemcem. Piszę do Was ten list, gdyż nie potrafię mówić Waszym językiem i nie mógłbym wyjaśnić Wam, po co do Was przybyłem. Przyjechałem do Waszego kraju, żeby dowiedzieć się, co dla Polaków jest bardzo ważne i symbolizuje Polskie. Słyszałem, że dzieci z grupy „Kolorowe motylki”, które chodzą do Przedszkola nr 5 w Płocku są bardzo mądre, miłe, uczynne i na pewno mi pomogą.

Pankracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.