X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46841
Przesłano:
Dział: Internat

Plan pracy wychowawczej w grupie internackiej

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LP. TEMAT ZAKRES TREŚCI CELE OPERACYJNE TERMIN UWAGI
1. BEZPIECZEŃSTWO
*Przypomnienie wychowankom drogi ewakuacyjnej i zasad BHP

*Bezpieczeństwo podczas zajęć rekreacyjno- sportowych

*Bezpieczeństwo podczas korzystania z gorącej wody i urządzeń elektrycznych

* Bezpieczeństwo podczas wyjść do miasta, drogi do domu, korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw, pełnienia dyżuru w jadalni

*Bezpieczeństwo podczas zajęć kulinarnych
Chłopcy znają drogę ewakuacyjną, wiedzą jak zachować się podczas alarmu. Znają numery alarmowe.

Wychowankowie znają zasady bezpiecznego zachowania się gier i zajęć rekreacyjno- sportowych .

Chłopcy zachowują ostrożność podczas korzystania z gorącej wody, żelazka, odkurzacza, piekarnika, mikrofalówki, tostera, kleju na gorąco.

Dzieci znają zasady poruszania się po
ulicach miasta.
Potrafią przechodzić przez jezdnię w wyznaczonych miejscach (pasy, sygnalizacja świetlna, pogadanki). Zachowują bezpieczeństwo w czasie zabawy i dyżurów.

Wychowankowie zachowują ostrożność podczas korzystania z noży, tarki, miksera, kuchenki.
Cały rok
2. OSZCZĘDNOŚĆ
(promowanie zachowań ekologicznych)
*Racjonalne korzystanie z wody

*Oszczędne korzystanie z energii elektrycznej

*Ekonomiczne korzystanie z materiałów papierniczych i dekoracyjnych

*Segregacja odpadów

Chłopcy racjonalnie korzystają z wody podczas mycia się, prania

Wiedzą o konieczności oszczędnego korzystania z energii (gaszenie zbędnego oświetlenia, wyłączanie telewizora itp.).

Racjonalne korzystanie z papieru, zeszytów, brystolu, kleju, materiałów dekoracyjnych.

Znają zasady segregacji odpadów, recyklingu. Zbierają nakrętki i makulaturę Cały rok

3. HIGIENA

Strefa intymności-dojrzewanie

Higiena w czasie pandemii
*Higiena osobista

*Dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach grupy

*Wdrażanie higieny osobistej w okresie dojrzewania

*Wdrażanie do używania maseczki kiedy jest to konieczne
* Pamiętanie o dokładnym myciu lub dezynfekcji rąk
Wychowankowie dbają o higienę ciała, jamy ustnej
Szanują odzież i obuwie

Potrafią utrzymać porządek, dbają o estetykę pomieszczeń
Układają swoje rzeczy, odzież i przybory w szafkach. Zgłaszają wszelkie usterki do wychowawców.

- zmiany fizyczne zachodzące w czasie dojrzewania

- wychowanek wie, kiedy należy stosować maseczkę oraz o częstej konieczności jej zmiany
- dbanie o higienę dłoni, pamięta o konieczności mycia lub dezynfekcji rąk Cały rok

4. KULTURA NA CO DZIEŃ
*Używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach

*Kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych

*Okazywanie szacunku osobom dorosłym

*Kultywowanie tradycji świąt polskich świąt okolicznościowych

Potrafią stosować zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach

Umieją kulturalnie zachować się w miejscach publicznych- w sklepie, na spacerze, na dworcu itp.

Szanuje osoby dorosłe

Zna tradycje i zwyczaje świąt polskich , pamięta o świętach okolicznościowych
(Dzień Matki, Ojca, Babci, Dziadka itp.).
Cały rok

5. DZIAŁANIE PRZECIW AGRESJI I PRZEMOCY

*Przestrzeganie regulaminu internatu i grupy
*Rozwijanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów
*Odpowiedzialność za:
- celowe niszczenie mienia
- kradzieże
-namawianie do czynów lubieżnych
*Kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie zachowania oraz wzajemnych relacji w grupie
*Obserwowanie relacji między wychowankami ze szczególnym zwróceniem uwagi na przejawy agresji i przemocy
*Nagradzanie dobrych przykładów, napiętnowanie złych
Wychowankowie znają regulamin obowiązujący w internacie i grupie
Wiedzą o konsekwencjach czynów zabronionych regulaminem
Cały rok

6. WYCHOWANIE PROZDROWOTNEI DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych, żywieniowych, higienicznych oraz związanych z zasadami bezpieczeństwa.

Dbałość o tężyznę fizyczną wychowanków (wspomaganie rozwoju fizycznego)
- zajęcia samoobsługowe - pogadanki, zajęcia pokazowe,
- konkurs czystości,
- zabawy ruchowe na powietrzu
- zabawy zręcznościowe i integracyjne
- spacery po okolicy
Cały rok

Opracowała: Katarzyna Żółkoś

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.