X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46797
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy z matą - podstawy kodowania

Konspekt zajęcia

1. Grupa: 6-latki
2. Temat: Zabawy z matą” - kodowanie na dywanie.
3. Cele ogólne:
- werbalizacja przestrzeni – kod połączony z ruchem
- określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów
- wyróżnianie kierunków: do góry, na dół, w lewo, w prawo
- posługiwanie się umownymi znakami do tworzenia kodu: strzałki i kolorowe koła
układanie kodu i jego odczytywanie
utrwalanie dodawania i odejmowania
utrwalenie poznanych liter
4. Cele operacyjne:
- dz. rozumie instrukcje słowne i postępuje zgodnie z nimi,
- dz. reaguje na niewerbalny sygnał kodu
- dz. dostrzega symetrię,
- dz. określa położenie obiektów na macie,
- dz. wie, że początkiem kodu jest zielone koło, końcem czerwone,
- dz. reaguje na polecenie start, stop,
- dz. orientuje się w przestrzeni maty,
- dz. przelicza elementy,
- dz. rozpoznaje odkodowane litery
- dz. potrafi zakodować i odkodować prostą informację.
5. Rozwijane kompetencje kluczowe: matematyczne w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz w zakresie umiejętności uczenia się
6. Forma pracy: zespołowa i indywidualna
7. Pomoce: mata do kodowania, pionki, kolorowe kubki, krążki z cyframi 1-6, kostki do gry, krążki z obrazkami, krążki z literami, woreczek.

8. Przebieg zajęcia:
Zabawa integrująco-dyscyplinująca: „Witamy się” muz. Andrzej Zagajewski
Zabawa z matą: ”Uwaga - parzy” nauczyciel dzieli dzieci na dwa zespoły, ustawiamy kubki na ostatnich liniach maty. Kubek może przesuwać się o dwa pola: do przodu,do tyłu, w prawo, w lewo. Pomiędzy kubkiem jednego i drugiego zespołu musi być minimum jedno pole odstępu, jeśli gracz nie zauważy i postawi kubek w polu niedozwolonym to przeciwnicy mówią „uwaga- parzy”. Wygrywa ten zespół, który jako pierwszy przeprowadzi wszystkie kubki na drugą stronę.
Zabawa ruchowa: „Kolorowe kwadraty”- zabawa odkodowująca niewerbalne umowne znaki.
Zabawa z matą: „Dodaj i odejmij” na macie rozkładamy krążki z cyframi, dzielimy dzieci na zespoły, każdy zespół dostaje pionki i kubki. Pierwszy zespół dwukrotnie rzuca kostką i decyduje czy doda czy odejmie liczby, oblicza wynik i ustawia kubek na krążku z daną liczbą. Wybierając działanie zespół bierze bierze pod uwagę fakt, że wynik musi mieścić się wzakresie1-6. Jeśli wypadną liczby ,które uniemożliwią taki wynik np.4 i 4, to zespół traci kolejkę. Gramy do momentu zapełnienia całej planszy,wygrywa ten zespół, który ustawi na planszy więcej swoich kubków.
Zabawa muzyczno -ruchowa: „Zapamiętaj ruchy” - naśladowanie ruchów w rytmie muzyki.
Zabawa z matą: „Gra z literami” na macie rozkładamy krążki z obrazkami. Do woreczka wkładamy krążki z literami. Dzielimy dzieci na zespoły. Piewszy zespół losuje literę,odszukuje obrazek, którego nazwa zaczyna się wylosowaną literą i ustawia na nim swój kubek. Wygra ten zespół, który finalnie ustawi więcej kubków.
Zabawa integrująca grupę: „Łączy nas wiele” - przesuwanie kartki papieru między sobą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.