X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46733
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mój przyjaciel komputer - kształtowanie kompetencji cyfrowych. Uwrażliwienie na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu

Cel główny : Kształtowanie kompetencji cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem uwagi na wdrożenie dzieci do bezpiecznego posługiwania się sprzętem komputerowym i multimedialnym.
Cele szczegółowe:
6- latki
- Szuka rozwiązań stawianych przed nim problemów.
- Rozpoznaje i nazywa podstawowe części zestawu komputerowego: monitor, klawiatura, myszka, drukarka, jednostka centralna.
- Nazywa urządzenia multimedialne: laptop, komputer, smartfon.
- Orientuje się w schemacie ciała i przestrzeni.
- Potrafi odszyfrować zakodowane informacje.
- Wykorzystuje zasady kodu binarnego.
- Zna zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem.
- Śpiewa piosenki o treści nawiązującej do zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem.

5 – latki
- Rozpoznaje i nazywa podstawowe części zestawu komputerowego: monitor, klawiatura, myszka, drukarka, jednostka centralna.
- Nazywa urządzenia multimedialne: laptop, komputer, smartfon.
- Rozumie pojęcia dotyczące orientacji przestrzennej.
- Segreguje obrazki na podstawie cech zakodowanych.
- Wykorzystuje zasady kodu binarnego.
- Zna zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem.
- Śpiewa piosenki o treści nawiązującej do zasad bezpiecznego posługiwania się komputerem.

Metody pracy: podające, samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń, odtwarzania, słowne.
Forma pracy: grupowa, indywidualna;
Środki dydaktyczne: mata do kodowania, ilustracje przedstawiające: monitor, klawiaturę, myszkę, drukarkę, jednostkę centralną, laptop, komputer, smartfon, obrazki dla każdego dziecka z zakodowaną informacją, plansze do segregowania obrazków wg ustalonego kodu, lizaki z kodem binarnym, obrazki zakodowane kodem binarnym.

Przebieg zajęcia:
1. Recytacja rymowanki:

Gdy się dzieci chcą przywitać,
to dzień dobry mówią wszystkim,
uśmiech miły posyłają,
prawą rączką pomachają.

2. Zaproszenie do zabawy z wykorzystaniem maty do kodowania. Robot musi dostać się do urządzenia, które jest na macie. Jeśli rozwiążecie poprawnie wszystkie zagadki to robot uruchomi to urządzenie.
Na macie rozłożone są kartoniki z cyframi 1-5. Zadaniem dzieci jest zaprogramować robota, aby dotarł do kartoników.
Jedno z dzieci przesuwa robota po polach maty do kodowania, drugie podaje zakodowaną informację.

Kartonik nr 1
Ułóż cyfry od najmniejszej do największej tak, aby powstał obrazek. Dopasuj fragmenty urządzeń oraz podpisy, które znajdują się na tablicy do właściwego obrazka (monitor, myszka, drukarka, jednostka centralna, laptop)
(Dzieci składają obrazek w całość kierując się cyframi od 1 do 10. Po ułożeniu dobierają właściwy podpis oraz fragment obrazka, który pasuje do ułożonej ilustracji).
Kartonik nr 2
Zaśpiewaj piosenkę o tym jak należy korzystać z komputera i odpowiedz na pytania, które zada ci pani. Wspólny śpiew piosenki pt. „Necio - Fajnie w internecie.”
Następnie dzieci otrzymują lizaki – 1(prawda), 0(fałsz) - przekazują nauczycielowi właściwą podpowiedź
- Dzieci powinny korzystać z komputera tylko w obecności rodziców.
- Nie wolno podawać w sieci swojego imienia i nazwiska.
- Mogę w sieci podać swój adres.
- Jeśli coś w internecie mnie zaniepokoi to muszę to powiedzieć rodzicom.
- Długie korzystanie z komputera, smartfonu, tabletu może powodować ból głowy i oczu.
- Wszystkie informacje w internecie są prawdziwe.
Kartonik nr 3
Poruszaj się dowolnie, tak aby nie potrącać nikogo. Na sygnał tamburyna zatrzymaj – podnieś wysoko obrazek z nazwą urządzenia, które usłyszysz: jednostka centralna, klawiatura, myszka, drukarka, monitor.
Kartonik nr 4
Odczytaj zakodowaną informację. Dzieci otrzymują zaszyfrowany wyraz oraz kod do odczytania wyrazu.
6 – latki odczytują zakodowane wyrazy ( laptop, tablet, smartfon, klawiatura)
5 – latki układają obrazki wg zakodowanych strzałkami cech (duży i mały obrazek laptopa, smartfonu, myszki)
Polecenie 5
Wymaluj obrazek wg zasad kodu binarnego. Dzieci kolorują pola oznaczone cyfrą 1.
Ewaluacja: Dzieci, które po zajęciu, są w dobrym nastroju kładą obrazek obok robota. Wyznaczone dziecko włącza kolorową kulę. Wspólny śpiew piosenki pt. „Pan komputer”.

Literatura:
Piosenka pt. „Pan komputer” słowa: Elżbieta Buczyńska muzyka Jarosław Piątkowski.
Piosenka pt. „Necio – Fajnie w internecie” – słowa muzyka Andrzej Piękoś.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.